Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 4 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Alytaus mokytojų gerosios patirties sklaida Varėnos rajone
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Kovo 26 d. Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos komanda savo darbo gerąja patirtimi dalinosi su Varėnos rajono Matuizų vidurinės mokyklos mokytojais. Likiškėlių pagrindinės mokyklos mokytojai kolegas supažindino su darbo patirtimi mokykloje ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.   Seminarą vedė Likiškėlių pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Aušra Brazionienė. Ji pristatė mūsų mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo būdus bei metodus, komandinį mokyklos darbą. Apie mokytojų ir specialistų, teikiančių pagalbą mokiniui, gerosios patirties sklaidos vykdymo patirtį kalbėjo pradinių klasių mokytojos: Aušra Jankauskienė ir Lina Umbrasienė. Vyresnioji logopedė Laima Burneikienė pristatė lavinamųjų ir mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimo galimybes dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Socialinė pedagogė metodininkė Ramutė Vitienė pristatė projektą„ Turiningas vaikų poilsis“, socialinio-emocinio ugdymo programą Lions Quest „Paauglystės kryžkelės“, kurioje sėkmingai integruojasi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Kiekvienais metais ugdymo proceso organizavimas bendrojo lavinimo mokykloje tampa vis sudėtingesnis, reikalaujantis didesnio lankstumo, kūrybiškumo. Į pirmąją klasę ateina vaikai su įvairia gyvenimo patirtimi, skirtingai pasirengę mokyklai. Skirtinga kalbinė aplinka, nevienodas vaikų išprusimas, vystymosi sutrikimai sąlygoja tai, kad išmokti Bendrosiose ugdymo programose pateiktą mokomąją medžiagą visi  mokiniai vienodai gerai per tą patį laiką nepajėgia. Nemažėja pedagogiškai apleistų, praradusių mokymosi motyvaciją ugdytinių, patiriančių mokymosi sunkumų, skaičius. Šiuo metu bendrojo lavinimo mokyklose mokosi mokiniai turintys įvairių vystymosi sutrikimų ir negalių.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo gerai dirbančių pavienių mokytojų, bet ir nuo veiklios ir darnios mokytojų ir specialistų komandos. Papasakojome apie mūsų mokyklos komandinį darbą ir kad  komandos narių, ugdančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, veiklos tikslai turėtų būti tokie patys – padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams kuo sėkmingiau išspręsti visas jų socialines, mokymosi, psichologines, sveikatos bei kitas problemas. Sėkmingai pašalinti mokymosi sunkumus padeda glaudus šeimos ir pedagogų bendradarbiavimas,  kantrus darbas bei nuoširdus noras padėti vaikui.
Matuizų mokytojai taip pat papasakojo apie savo veiklą, apie vykdomus projektus. Pasidžiaugėme užsimezgusia draugyste tarp mūsų mokyklų, kad vieni iš kitų galime semtis patirties ir pan.
Kovo 28 d. Savo komandinio darbo gerąją patirtį skleidėme Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centre, kur susitikome su Alytaus rajono mokytojais ir specialistais. Pasidalinome darbo patirtimi, aptarėme iškylančius sunkumus.   Džiaugiamės, kad tai, ką išmokstame galime pasidalinti su kolegomis.  Juk taip svarbu yra bendrauti, išgirsti ir pamatyti, kuo džiaugiamės ir dėl ko liūdime, nes mokyklas sieja tas pats tikslas – suteikti kuo kokybiškesnę pagalbą vaikui.
Lankytojai:1609
Reitingas: (5 vertintojai)
Sukūrimo data:04/03/13
Paskutinieji pakeitimai:04/03/13
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį