Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 7 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
SUSITIKIMAS SU ALYTAUS DARBO BIRŽOS ATSTOVE
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Balandžio mėnesio 2 dieną Alytaus Likiškėlių pagrindinėje mokykloje svečiavosi Alytaus darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Erika Karalaitienė. Ji susitiko su devintosios ir dešimtosios klasės mokiniais. Pasidžiaugė, kad yra baigusi mūsų mokyklą, kad čia ji jaučiasi kaip namuose. E.Karalaitienė bendravo su mokiniais tema „Karjerą rinkis atsakingai“. Papasakojo, kad darbo birža įgyvendina užimtumo rėmimo politiką, darbo ieškantiems asmenims padeda greičiau įsidarbinti, suteikia jiems galimybių įgyti reikiamą kvalifikaciją ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, moka nedarbo draudimo išmokas, darbdaviams padeda susirasti kvalifikuotų darbuotojų. Kalbėjo, kokiomis savybėmis turi pasižymėti verslus žmogus, kaip mokiniai turi nugalėti stresą prieš egzaminus.Supažindino su įsidarbinimo galimybių barometru 2014 metais Alytaus apskrityje bei Lietuvoje. Pristatė naujai pradėjusią galioti Jaunimo garantijų iniciatyvą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
ES Taryba 2013 m. balandžio 22 d. paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo.
Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 25 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Šia iniciatyva siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Iniciatyva taikoma jau nuo 2014 m.
Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyva taikoma jaunimui iki 29 metų.
Pažymėtina, jog svarbiausios priežastys, trukdančios jauniems bedarbiams sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje yra profesinės kvalifikacijos ir darbo patirties neturėjimas.
Susitikimo pabaigoje vyko diskusija. E.Karalaitienė atsakė į mokinių pateiktus klausimus. Pasidomėjo, ar jau mokiniai pasirinkę tolimesnę mokymosi kryptį, ar žino, kokį karjeros kelią rinksis.

Mokyklos karjeros ugdymo koordinatorė
Emilija Norkevičienė
Lankytojai:874
Reitingas: (0 vertintojai)
Sukūrimo data:04/07/14
Paskutinieji pakeitimai:04/07/14
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį