Alytaus profesinio rengimo centras
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 4 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Pasirašyta "Prancūziškų EMILE klasių kūrimas" sutartis

Mokiniams, kurie nori išmokti prancūzų kalbą, projektas « EMILE klasė », kurį koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei remia Prancūzų kultūros centras, garantuoja kokybišką mokymą „EMILE klasių prancūzų kalba“ steigimas remiasi bendradarbiavimo sutartimi, kurią pasirašo mokyklos, jų steigėjai ir Prancūzų kultūros centras. Pastarasis siūlo lingvistinę ir didaktinę pagalbą ruošiant pedagogus, aprūpinant reikalinga metodine medžiaga ir taip pat ieškant partnerių Prancūzijos mokymo įstaigose.

Projektas oficialiai prasidėjo 2009 m. sausio 28 d. susitikimo, kuris vyko Švietimo ir mokslo ministerijoje, metu. Susirinko daugiau nei 60 mokymo įstaigų vadovų ir savivaldybių švietimo skyrių atstovų, iš daugiau nei 15 miestų ar regionų, taip parodydami savo susidomėjimą šiuo projektu.

Kas yra EMILE ?

• EMILE klasės profilis paremtas integruotu dalyko ir užsienio kalbos mokymu : vienas ar keli dalykai iš dalies mokomi prancūzų kalba, tokiu būdu mokinys įvaldo dalyko sąvokas abiem kalbom.
• EMILE metodus įtraukti į švietimo sistemas rekomenduoja Europos Taryba, skatinanti Europos piliečių daugiakalbystę.

Nauda
1  Lingvistinė
• Daugiau dėmesio tikslinei kalbai
• Kalba tampa mokymosi įrankiu ir tai stiprina mokinių motyvaciją
• Dalykinių kompetencijų įgijimas: gamtos mokslų, istorijos, matematikos mokymas prancūzų kalba
• Gimtosios kalbos kompetencijų stiprinimas taikant gretinimo metodą mokant prancūzų kalbos

2  Kognityvi
• Kas atrodo « akivaizdu ir suprantama » gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMIL’is  mokymo procese naudojantis tokias strategijas kaip sąvokų suformulavimas kitaip, jų paaiškinimas, leidžia mokiniui tobulinti  kritinį mastymą.
• Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni, nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba.

3  Kultūrinė
• Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba
• Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas
• Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą
• Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje…

4  EMILE mokymo prancūzų kalba pranašumai
• Mokyklų, kuriose taikomas šis metodas, tinklas Europoj, jungiantis daugiau nei 60 000 mokinių ir 30 šalių, ir jam skirta svetainė: http://lefildubilingue.org/
• Bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu,  atsižvelgiama į nacionalinės švietimo sistemos poreikius ir pirmenybė teikiama vietinėms programoms  
• Programos modelių kūrimas, paremtas pažangiais tyrimais

5  Projektas « EMILE klasės » Lietuvoje – kokybės garantija
• Glaudus bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija, projekto koordinatore ir su vietinėmis mokymo įstaigomis bei Prancūzų kultūros centru
• Prancūzijos ekspertų įnašas įgyvendinant šį projektą
• Mokytojai gaunantys kalbinius ir didaktinės kompetencijos tobulinimo mokymus
• Pedagoginių projektų vykdymas mokyklose : partnerystė su mokyklomis iš Prancūzijos, dalykų projektai
• Sukuriamas mokyklų, dalyvaujančių projekte, tinklas
Programos baigimo patvirtinimas brandos atestate su įrašu « Emile » ir Prancūzijos ambasados Lietuvoje išduotas pažymėjimas
„Dvikalbis mokymas profesinio rengimo institucijose. Kalbinių prancūzų kalbos gebėjimų stiprinimas“. „Dvikalbis mokymas profesinio rengimo institucijose. Kalbinių prancūzų kalbos gebėjimų stiprinimas“.
Profesijos mokytojų
Tarptautinis Frankofonijos organizacijos (TFO) seminaras Sofijoje
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
2009 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybėje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis „Prancūziškų EMILE  klasių kūrimas" tarp Alytaus profesinio rengimo centro, atstovaujamo direktoriaus Vytauto Zubro ir Prancūzų kultūros centro, atstovaujamo direktoriaus Pascale Hanse.
Nuo 2009 mokslo metų APRC  pradedamas integruotas dalykų ir prancūzų kalbos mokymas grupėse, dirbančiose pagal vidurinio ugdymo padavėjo ir barmeno, socialinio slaugytojo ir viešbučio darbuotojo programas.

Tikimės, kad šis metodas pagyvins visą pedagoginę mokyklos aplinką, teigiamai keis ją moderniosios pedagogikos kryptimi, skatins įvairovę, prisidės prie mokyklos tobulėjimo ir žengimo naujovių bei išsilavinimo standartų link.

Verta mokytis prancūzų kalbos Verta mokytis prancūzų kalbos
Lankytojai:2102
Reitingas: (8 vertintojai)
Sukūrimo data:07/28/09
Paskutinieji pakeitimai:07/28/09
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Alytaus profesinio rengimo centras Perjungti į Bibliotekos lygmenį