Alytaus profesinio rengimo centras
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 6 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
MYKOLO KRUPAVIČIAUS 125 –TŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Šių metų spalio 1 dieną buvo paminėtos buvusio žymaus politiko, pirmojo žemės ūkio ministro, krikščionių demokratų partijos įkūrėjo prelato Mykolo  Krupavičiaus 125-osios gimimo metinės.
Renginį organizavo R. Sidaravičius, L. Kazlauskienė, J. Krilavičienė, vedė istorijos mokytojas R. Sidaravičius ir mokiniai.
Mokytojas R. Sidaravičius supažindino mokyklos pirmakursius  su žymaus politiko Mykolo Krupavičiaus veikla ir žymiausiais gyvenimo momentais.
Prelatas gimė Balbieriškyje 1885 metų spalio 1 dieną buvusio dvaro oficinos pastate (dabar -  Pirminis sveikatos priežiūros centras), čia prabėgo jo vaikystė.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Mokiniai buvo supažindinti su visa tolimesne Mykolo Krupavičiaus veikla tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, su jo nuolatiniu siekiu išsaugoti lietuviškumą ir nuolatine kova už Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos jaunuomenės ugdymą, ryškiausius 1922 metų žemės ūkio reformos momentus. Dirbdamas žemės ūkio ministru ir vykdydamas žemės ūkio reformą, Mykolas Krupavičius įsakymu pavedė mokytojų katalikių draugijai įsteigti Balbieriškio mergaičių žemesniąją žemės ūkio mokyklą. Ta žinia buvo išspausdinta laikraštyje „Tėvynės sargas“ 1926 metų rugpjūčio 27 dienos numeryje. Mokykla pradėjo veikti 1926 metų spalio 1 dieną buvusioje dvaro oficinoje.
Renginio metu buvo pristatyta vaizdinė medžiaga, demonstruojamas video įrašas su prelato kalba ir palinkėjimais Lietuvos jaunuomenei. Mokiniai skaitė ištraukas iš prisiminimų apie M. Krupavičių.
Pasibaigus renginiui, mokiniai nuvyko prie paminklinės lentos, žyminčios vietą, kurioje gimė ir augo M. Krupavičius, ir uždegė žvakutes.
Dar kelios nuotraukos iš popietės
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Papildomo ugdymo organizatorė
Lankytojai:2225
Reitingas: (14 vertintojai)
Sukūrimo data:10/04/10
Paskutinieji pakeitimai:10/05/10
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Alytaus profesinio rengimo centras Perjungti į Bibliotekos lygmenį