Kupiškio Kupos pradinė mokykla
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Show picture in original size.
Nuotraukos autoriai  R.Ramoška, V.Michalauskas. 2007m.
Mokykla įkurta 1992m. rugsėjo 1d. Pirmaisiais metais mokykloje buvo 11 klasių komplektų,  mokėsi 198 mokiniai. Šiais mokslo metais mokosi 294 moksleiviai, yra dvylika 1-4 klasių ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupių komplektai.

Mokykloje dirba 22 pedagoginiai darbuotojai ir 14 aptarnaujančio personalo darbuotojų.  Mokinių poreikiams tenkinti mokykloje veikia biblioteka, valgykla, įrengti tikybos, muzikos, anglų.k. socialinio pedagogo, spec.pedagogo, logopedo kabinetai.

Siekiant modernizuoti ugdomąjį procesą, mokykla dalyvavo įvairiuose projektuose: "Džiaugsmo mokyklėlė", "Aš galiu", "Zipio draugai", "Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo kaitos proceso skatinimas ir ugdymo kokybės pokyčių vertinimas",  "Šiaurės šalių mokyklų lygio kėlimas", "Kompetencijų ugdymas - iššūkis as realybė" ir kt.

Mokiniams siūloma skirtingo pobūdžio popamokinės veiklos užsiėmimų. Mėgstantys muziką, dainą, savo sugebėjimus gali lavinti chore, popchore, šiuolaikinio šokio , lėlių teatro, etnokultūros būreliuose. Mylėti visa kas gyva, rūpintis supančia aplinka vaikai mokosi "Jaunųjų miško bičiulių" būrelyje. Nuo pirmųjų mokyklos gyvavimo metų veikia dailės būreliai. Vaikų piešiniai, darbeliai apdovanojami rajono, tarptautiniuose konkursuose, puošia mokyklą. Mėgstančiųjų sportuoti laukia "Vikruoliukų", "Sveikuolių", beisbolo būreliai. Sportuojantys savo jėgas gali išmėginti rajoninėse varžybose, beisbolo komanda dalyvavo  respublikinėse varžybose.
Kasmet moksleiviai dalyvauja matematikos olimpiadose, liaudies šokio konkurse "Šokim, trypkim", popchorų "Dainų lietutis", lėlių teatrų "Molinukas", folkloro "Tramtatulis".

Mokykla organizuoja tradiciniais tapusius renginius: "Europos kalbų diena", "Pirmokų krikštynos", "Bendruomenės adventinis vakaras", Klasių kalėdiniai renginiai", "Vasario - 16-osios minėjimas", "Kovo - 11-osios minėjimas", "Užgavėnių eitynės" "Ketvirtokų penkiasdešimtadienis", "Motinos dienos minėjimas", "Abėcėlės šventė", "Atsisveikinimas su mokykla".  
Šiais metais pirmą kartą prisijungiame prie tūkstančių visos Europos mokyklų ir rengiame įvairias veiklas  projektui "Pavasario dienos Europoje 2008".

Visitors:2550
Rating: (11 evaluators)
Date created:04/27/08
Last change:04/28/08
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Kupiškio Kupos pradinė mokykla Switch to Library level