Joniškio "Aušros" gimnazija
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 1 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Show picture in original size.
2004/2005 metų "Pieno tako" veikla
    Projektą vykdė trys pradinės klasės. 2004-2005 m.m. projekto veikla apėmė: pasisveikinimą ir prisistatymą šalims partnerėms, interviu apie pieno ir pieno gaminių vartojimą moksleivių tarpe, diagramų, žemėlapių braižymą ir pasikeitimą su mokykla partnere, Kalėdinių valgių gaminimą, linkėjimus pieno pakuotėse ir mokytoju vizitus bei susitikimus. Projekto koordinatorė, pradinių klasių mokytoja-metodininkė Stasė Stulginskienė organizavo projekto eigą, veiklą, palaikė pastovius ryšius elektroniniu ir paprastu paštu su koordinuojančia mokykla ir parneriais. Mokykloje vyko reguliarūs mokytojų susirinkimai kuriuose buvo aptariama veikla su mokiniais ir rezultatai. Viename kabinete yra eksponuojami projektų darbai ir visų klasių moksleiviai gali susipažinti su projektine medžiaga. Labiausiai pradinukams patiko piešti, iliustruoti, analizuoti kitų šalių pieno produktų žemėlapius bei patiems dalyvauti bendroje kūrybinėje veikloje.
    Projekto koordinatorė ir anglų kalbos mokytoja dalyvavo dviejuose vizituose: rudenį Italijos ir pavasarį Maltos mokyklose. Vizitų metu buvo aptariama tolesnė projektų veikla, atsiskaitoma už padarytus darbus. Taip pat daug patirties pasisemta iš partnerių darbo metodų, susipažinta su mokiniais, projekto dalyviais – tėvais, vietinėmis savivaldybėmis ir mokslo institucijomis. Apie projekto darbą mokykloje buvo du kartus publikuota vietinėje spaudoje. Be to pradinių klasių projekto vykdymo patirtis pristatyta Šiaulių regiono konferencijoje ir Joniškio rajono pradinių klasių metodiniame susirinkime. Kiti mokyklos mokytojai pareiškė norą įsijungti į projektą, todėl sekančiais metais jį vykdys ir vyresnės klasės.
    Daromi du galutiniai produktai: Kalėdų valgių receptų knyga su šalių partnerių receptais ir Kalėdų tradicijomis ir CD apie visą projektinę veiklą.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Visitors:1436
Rating: (6 evaluators)
Date created:12/19/06
Last change:12/19/06
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Joniškio "Aušros" gimnazija Switch to Library level