Joniškio "Aušros" gimnazija
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Akrostichai
Čia – pradžia
Tegul ištirpsta debesys pilki,
Aš noriu saulę Tau atnešti.
Už ką? Už tai, kad Tu esi...

Grįš paukščiai iš šiltų kraštų
Ir nesvarbu net tai, kad jau žvarbu,
Mes dėl Tavęs sugniaušim laiką saujoj,
Nes nebebus daugiau tokios dienos kartu.
Ak, negalvokim, kas praėjo ir niekad ko nebus!
Zvimbimą ar girdi? Rūke paskęsta aidas,
Ir dienos lekia lekia, skaičiuoji Tu metus –
Jau ne pirmus ir ne antrus – devyniasdešimtus,
Aš čia tapau žmogus!  
                                                                 [Sigita Tamašauskaitė]Amžių metų ji jau stūkso
Už medžių didelių.
Širdį visada paglosto,
Ragina mus eit tiesiu keliu.
O ji dar kuria stebuklus:
Stūksodama ir nejudėdama
Gyventi moko mus
Ir kaip nuo negandų pabėgti.
Man ji kaip antri namai-
Nenoriu aš palikti jos.
Aukso vertę gauna jos darbai,
Žemėje nėra tokios kitos...
Ir jeigu dar nežinot kas tokia,
Jau nebeslėpsiu paslapties-
„Aušra“ – tai mano mokykla.
                                                                        [Tautvydas Jurgaitis]Girdi, kaip skamba varpas
Ir aidi juokas čia
Mokyklos gimnazistai,
Nesėdi vietoj – ne.
Ar linksma čia ar liūdna,
Zyst jiems nėr kada,
Ir pasiryžę mokslams
Savo tikslo sieks.
Taip greit prabėgo metai,
Atrodo lyg diena
Mokykla jubiliejui,
Spalį gatava.  
                                                                              [Justina Rimkutė]Auštant ryto saulei
Uoliai renkas mokiniai.
Šiandien sukaktis mokyklos-
Rimtas jubiliejus jos.
Oi, pasiklausyki,
Skamba himnas Tau.
Grįžta mokiniai seni
Ir žengia pro duris,
Matytas dar per jųjų paskutinę šventę.
Nebijok ir tu, kuris čia mokeis kažkada,
„Aušra“ laukia ir tavęs.
Zuidamas po mokyklą
Ir Tu stabtelk apžiūrėti
Ją, pasikeitusią ir šviesią,
Apmąstyki, kaip čia būdavo smagu ir gera.  
                                                                                [Eglė Maldutytė]


Mokslo pažinimas

Menu laikus, kai mokslo vaisius,
Aukso blizgesiu suspindęs,
Nušvietė man kelią, vaikui,
Orą žiniomis užtvindęs.

Mokiausi tada suplukęs, pasinėręs,
Oriai, stropiai, tarsi vadas išdidus.
Knygos puslapius blaškiau lyg vėjas,
Ir lūpomis tariau skambius vardus.

Kalbų gražumas sužavėjo,
Likimą skaičiuose mačiau.
Aukštų natų dar negirdėjęs,
Argi ne kurčias aš buvau?

Užplūdo mano protą mintys, jėgos,
Šilumą žinių širdy aš pajutau.
Reikėjo mokslo man, reikėjo,
Anksti mokykloj aš dar supratau.
                                                                             [Lukas Girdžiūnas]Jaunystė plaukia spalvotais sapnais,
O mes ją vejamės sielos laivais.
Nesvarbu, kiek vasarų praėjo
Ir kiek per žiemą iškrito sniego...
Širdgėlą ir nerimą pamirškim,
Kampan įsprauskim ir užrakinkim.
Ironiškos nostalgijos nebus,
Ošiant ąžuolui įlįs į kapus.
Audros debesys, tankus perkūnas,
Ugnies kamuolys ar net taifūnas-
Šios šventės niekas mums nesugadins,
Rūkas išsisklaidys ir greit pradings.
O vaivorykštinė siela mirgės,
Spindės, švies lyg rytmetinė žvaigždė.
Geltoni lapai guli ant tako,
Ir niekas niekada jų nemato...
Muzika visus į salę kviečia,
Nes reikia šiai šventei prasidėti.
Akordai virpina širdies jausmus,
Zuja aplink būriai mokinių.
Iškilmingai minime šią dieną,
Jubiliejų atskraidina vėjas...
Ąčiū Tau už šventę, mokyklėle.
                                                                             [Justina Staškutė]


Visitors:1618
Rating: (4 evaluators)
Date created:12/15/09
Last change:12/15/09
Rate this article:
TitleAuthorRepliesLast reply
*Anonimas010/10/10
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 Joniškio "Aušros" gimnazija Switch to Library level