Joniškio "Aušros" gimnazija
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 1 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Netd@ys projekto tikslai ir numatomi rezultai.
Mes planuojame tyrinėti Rudiškių krašto gamtines, kultūrines, istorines  vertybes, tradicijas, krašto senuosius amatus.
Projekto tikslai
»Joniškio rajono jaunimo sutelkimas į krašto istorinio paveldo bei gamtinių vertybių tyrimus.
»Kaimo ir miesto bendruomenių suartinimas.
»Velso ir Ispanijos jaunimo supažindinimas su mūsų krašto kultūra ir istorija.
»Etnokultūrinio paveldo išsaugojimo aktualizavimas.
»Skatinti jaunimą domėtis krašto gamtinėmis vertybėmis, ekologinėmis problemomis, šiuolaikine krašto poezija, architektūra, žymių krašto žmonių darbais, jų indėliu į rajono kultūrinį gyvenimą.
»Ugdyti jaunimo meninę saviraišką.
»Mokyti ir mokytis tolerancijos, bendravimo kultūros.
Numatomi rezultatai
»Istorinės- kultūrinės medžiagos apie Rudiškių kraštą parengimas ir publikavimas.
»Gamtos objektų inventorizacija-registravimas.
»Kultūriniai mainai su užsienio partneriais.
»Pagalba ŠU mokslininkams.
Visitors:926
Rating: (0 evaluators)
Date created:03/16/04
Last change:03/16/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 Joniškio "Aušros" gimnazija Switch to Library level