Joniškio "Aušros" gimnazija
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 6 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Sonetai

Mokykla, Tavoji aušra jau patekėjo
Tačiau saulėlydžio dar nematyt.
Kiek metų daug Tau jau suėjo.
Žmogui sunku būtų Tave pavyt.

Kiek daug gabių žmonių paliko pėdsaką didžiulį:
Kisielius, Raudonikis  ir kiti.
Tu lyg motina juos saugai savo glėbyje
Kasmet priglausdama naujus.

Man laiko daug čia nebeliko,
Bet visad jausiuos kaip Tava dukra,
Kuriai taip gera kaskart sugrįžti
Ir taip skaudu išeit.

Kasmet Tu sensi vis labiau,
Bet išminties turėsi dar daugiau.
                                                                              [Laura Šimaitytė]Labai seniai, dar nebuvau aš gimus,
Ten, šiaurėje, „Aušra“ pakilo.
Kone devyniasdešimt metų
Ji kyla, leidžiasi ir sirpsta.

Čia, kur apstu netikėtų vingių ir uolėtų kalnų,
Balys Žygelis leido skleistis jauniems sparnams:
Kompozitoriams, aktoriams, radijo diktoriams bei kitiems paukščiams,
Kurie garsino, garsina ir garsins Lietuvą.

Vienas jų, Algimantas vardu,
Skambių dainų autorius, kūrėjas,
Užbūrė savo muzika Tave, mokykla,
It kukli laukų gėlė žavinga.

Tad pasilik tokia, kokia esi,
Ir skrisk tolyn lyg taikos balandis baltas.
                                                                           [Brigita Gasiūnaitė]


Ten kur krinta pirmieji saulės spinduliai,
Ten kur pilnatis lyg žibintas apšviečia,
Tvirta lyg ąžuolas galingas,
Stovi mūs „Aušra“.

Čia bėgo metų metai,
Čia daug kartų praleido savo ilgus metus,
Ir niekas jos dar nepamiršo,
Kai atminimą brangų saugo iki šiol.

Žydėk, kaip obelis pavasarį,
Spindėk, kaip sniegas žiemą,
Žibėk, kaip žvaigždės naktį,
Ir globok mus, kaip savo vaikus.

Devyniasdešimt metų prabėgo nejučia,
O ji čia tebestovi kaip ąžuolas tvirta.  
                                                                                  [Ieva Šukytė]Devyniasdešimt metų prabėgo
Nuo tada, kai Jonišky „Aušra“ pirmąkart sužibėjo.
Lyg šiaurinė žvaigždė ji kelią mums rodė
Ir teikė drąsos leidžiantis į nepakartojamą savo kelionę.

Kėlėm it paukščiai sparnus ir išskridom,
Žinodami, kad dar tikrai šią šviesą išvysim.
Niekuomet „Ačiū“ sakyt nenustojom
Ir šiandien sugrįžę dar kart tai kartosim.

Prisiminimai apie čia prabėgusius metus vėl užplūdo-
Apie pirmąją klasę, pirmąjį mokytoją ir net apie pirmąjį kuolą.
Nepaisant visko, nieko nebuvo blogo,
Kas būtų turėjęs vien tiktai juoda.

Ir štai stovint prieš pastatą širdžiai taip mielą
Mokyklos daina dar kart praskaidrino dieną.
                                                                          [Justina Pauragaitė]Eina dienos, bėga metai
Slenka laikas pašėlusiai greit.
Bet mokykla tarsi tvirtovė
Stovi ir laukia vaikų,

Kad išmokytų juos, ko gali,
Kad parodytų jų kelią tolesnį.
Kad pakviestų sugrįžti dar kart,
Ir sudainuoti dainą mokyklai.

Taip 90 metų stovi „Aušra“,
Išmokiusi ir parodžiusi kelią
Vaikams, kurių daug daugiau,
Nei pati skaičiuoja ji metų.

Ir kiekvienas, dėkingas už viską,
Vis sugrįžta padėkoti dar kart.
                                                                            [Rita Lukošiūnaitė]
Visitors:1977
Rating: (1 evaluators)
Date created:12/15/09
Last change:12/15/09
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Joniškio "Aušros" gimnazija Switch to Library level