Alytaus ,,Volungės'' pagrindinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 6 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
 Alytaus 10 – oji vidurinė mokykla įkurta 1984 metais. 1995 metais mokyklai suteiktas Volungės vardas. Mokykloje mokosi 1077 moksleiviai, dirba 76 mokytojai : 2 ekspertai, 19 metodikų, 47 vyresnieji mokytojai.
 Profilinis mokymas įgyvendinamas nuo 11 klasės. Tęsdamas mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą  mokinys renkasi vieną iš šių profilių: humanitarinį, realinį, meninį, technologinį. Populiariausi mokykloje yra realinis ir humanitarinis profiliai.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
  Humanitarinį profilį pasirinkusiems moksleiviams galimos tokios pakraipos: šiuolaikinių kalbų, socialinių mokslų, lituanistinė,  ekonominė ir kt.
  Realinį profilį pasirinkusiems moksleiviams – tiksliųjų mokslų, gamtamokslė, ekonominė ir kt.

  Mokykloje dėstomos šios užsienio kalbos: anglų,  rusų,  prancūzų.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
  Įvestas ankstyvasis užsienio kalbų mokymas,  kuris pradedamas pradinio ugdymo 2 – oje klasėje. Šiuo metu tėvai yra pasirinkę ankstyvąjį anglų k.  mokymą, bet galima rinktis ir prancūzų kalbą. Pagal profilinio mokymo galimybes mokiniai  11 – 12 kl. gali rinktis trečiąją užsienio kalbą. Daug mokinių baigia vidurinio ugdymo programą, mokėdami tris užsienio kalbas.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
  Mes esame įsitikinę tarptautinių ryšių ir verslumo ugdymo svarba šiuolaikinėje mokykloje. Bendruomenės iniciatyvos ir laimėjimai šioje srityje:
Interneto švietimo projektai:
  Šiaurės – Baltijos šalių pedagogų tinklas (R. Naujalienė, I. Šimkienė).
Inovacinių pedagoginių metodų priemonės (R. Naujalienė).
Comp@ct (R. Naujalienė).
Netd@ys (R. Naujalienė).
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Tarptautinio bendradarbiavimo ir jaunimo mainų projektai :

  Jaunimo vaidmuo sperndžiant kultūrinio paveldo išsaugojimo problemas (E. Šumbrienė).
Lietuvoje gyvenančių etninių grupių kultūriniai santykiai. Lietuva – Prancūzija (L. Viselgienė, R. Daniškevičienė).
„ Mano dvi meilės “. Gimtasis miestas ir Paryžius (E. Šumbrienė).
Pažinkime Europą (Prancūzija(Provansas) – Lietuva(Dzūkija)). Kraštovaizdžio, kultūros, gyvenimo būdo bendrumai ir skirtumai (J. Matulevičienė, R. Naujalienė).
PIPE projektas (R. Mockevičienė).
Ekonomikos mokytojų iš JAV turas po Lietuvą: Vilnius – Kaunas – Alytus (R. Mockevičienė).
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Kiti projektai:

  Švietimas informacinei visuomenei (D. Kuklienė).
Bendruomenių informavimas NATO ir saugumo klausimais (I. Šimkienė).
Ugdymo modernizavimas ir švietimo kokybės kėlimas (L. Šernienė).
Metodinė medžiaga apie IT taikymą ugdyme (R. Biekšienė).
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
  Mokykloje sudarytos sąlygos kiekvienam moksleiviui plėtoti įvairius meninės kūrybos ir kitus gebėjimus. Mokinių saviraiškai atskleisti siūloma:  

Judesio teatras.
Vokaliniai ansambliai, jaunių choras.
Sportinių ir tautinių šokių kolektyvai.
Dailės, dizaino būreliai.
Įvairių sporto šakų būreliai.
Kraštotyros, gidų, jaunųjų žurnalistų, reklamos būreliai ir kt.
Veikia jaunimo organizacijos: ateitininkai, kudirkaičiai.
Vyksta daug įvairių renginių, puoselėjamos ir toliau tęsiamos mokyklos tradicijos:
„Volungės” mokyklos diena.                  
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Šimtadienio šventė.
Paskutinio skambučio šventė.
Vienuoliktokų krikštynos.
Mokytojo diena.
Etnokultūros mėnuo.
Žemės dienos renginiai.
Teatro diena.
Tėvų diena ir kt.
Mokykla pripažinta tarp sportiškiausių Lietuvoje.
Mokyklos kraštotyros muziejus įrašytas į mokyklų muziejų katalogą.
Informaciją ruošė reklamos būrelis. Vadovė -vyr. ekonomikos mokytoja R.Mockevičienė
Mokyklos tortadienis... Mokyklos tortadienis...
Mokyklos jubiliejų pradėjome švęsti pavasarį...
,,Volungės'' rojus ,,Volungės'' rojus
Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus...
Lankytojai:3914
Reitingas: (24 vertintojai)
Sukūrimo data:11/25/04
Paskutinieji pakeitimai:11/25/04
Įvertinkite šį straipsnį:
PavadinimasAutoriusAtsakymaiPaskutinysis atsakymas
labas mokykla jolanta v.010/22/10
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Alytaus ,,Volungės'' pagrindinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį