Alytaus ,,Volungės'' pagrindinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 5 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
PIT AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS
Kur vaikai, ten gyvena svajonės.
Padėkime jas auginti.
,,Volungės" vidurinės mokyklos PIT jau gavo akreditacijos pažymėjimą.
Mūsų tikslas - padėti mokiniams kaip galima geriau pasirengti savarankiškam gyvenimui,pasirinkti profesiją ir planuoti savo karjerą.
Janina Matulevičienė, profesinio informavimo konsultantė
PIT paz.jpg PIT paz.jpg
„Sumegztas“ Lietuvos profesinio informavimo taškų tinklas
2008-03-27
Švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinami projektai, kurių bendras biudžetas yra apie 16 mln. litų ¬– „Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas“ ir „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ (POS) – sparčiai artėja finišo link.
Projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, tikslo siekiama sukuriant atvirą, integruotą, nekomercinę kompiuterizuotą sistemą ir profesinio informavimo infrastruktūrą – AIKOS administravimo priemonių ir profesinio informavimo (PI) taškų tinklą. Įgyvendinant projektus atsižvelgiama į šalies ekonominės bei socialinės raidos perspektyvas bei individualius kiekvieno visuomenės nario poreikius. „Projektai skirti suformuoti profesinio informavimo ir konsultavimo sistemą, kuri padės jauniems žmonėms išsirinkti paklausią specialybę“, – apie projektų tikslus kalba Dainius Numgaudis, Š vietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius.
Įgyvendinant projektus Lietuvoje įkurta 700 PI taškų (iš jų 310 jau yra akredituoti), į juos baigiama pristatyti reikalinga įranga, taškai aprūpinti POS projekto įgyvendinimo metu parengtais standartais, metodinėmis rekomendacijomis, mokymo programomis, metodikomis; sukurta 1600 kompiuterizuotų darbo vietų su prieiga prie interneto. Taškuose suteikiama galimybė laisvai naudotis šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazėmis bei kita informacija, sukaupta kompiuterinėse laikmenose, spaudiniuose ir pan. Kvalifikuotą pagalbą juose teikia apmokyti profesijos patarėjai (po 2 specialistus kiekviename PI taške), dirba mokyklos psichologai ir socialiniai darbuotojai.
„Mokytis ketinančiam žmogui neretai yra sudėtinga nuspręsti, ar jį dominanti specialybė yra paklausi darbo rinkoje. Naujoji sistema – tai visokeriopa pagalba mokiniui, kad jis jau mokykloje, padedamas specialiai parengtų konsultantų ir vieningos duomenų bazės, nepasiklystų specialybių ir profesijų gausoje, galėtų pasirinkti, kuriuos egzaminus laikyti, kur mokytis toliau“, – teigia projektus koordinuojančio Švietimo ir mokslo ministerijos Registrų ir informacinių sistemų valdymo skyriaus vedėjas Vytautas Burokas.
Vilniaus Žvėryno gimnazijos, kurioje kovo 27 d. Švietimo ir mokslo ministerija pristatė PI tašką, direktorės pavaduotoja Jolita Kančiauskienė akcentuoja PI taškų naudą mokinių ateičiai. „Atsiradus PI taškams profesinio orientavimo veikla tapo nuoseklesnė ir labiau koordinuota, profesijų patarėjai gali konsultuoti mokinius individualiai. O tai labai svarbu, kadangi, kiekvieno perspektyvos ir poreikiai yra skirtingi. Suteikta informacija ir konkretūs atsakymai gali lemti tolesnę mokinio motyvaciją ir būti jo ateities sėkmės formulė“, – PI taškų galimybes nusako J. Kančiauskienė.
PI taškus siekta išdėstyti tolygiai visoje Lietuvos teritorijoje, kad profesinio informavimo paslaugos taptų lengvai prieinamos ir atokių kaimo vietovių mokiniams, ir iš švietimo sistemos „iškritusiems“ asmenims. Numatytas PI taškų skaičius paskirstytas taip, kad savivaldybės teritorijoje PI taškas nuo gyvenamosios vietos būtų nutolęs ne daugiau kaip 15 km. Taigi mokiniai galės gauti reikiamą konsultaciją savo arba šalia esančioje mokykloje.
PI taškai įsteigti ne tik Lietuvos gimnazijose, vidurinėse, pagrindinėse, jaunimo bei profesinėse mokyklose, bet ir švietimo centruose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, papildomo ugdymo centruose, vaikų globos namuose, suaugusiųjų mokymo centruose, darbo biržose, įkalinimo įstaigose.
Daugiausia PI taškų sukoncentruota Lietuvos kaimuose – 373 PI taškai. Mažiau jų yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose –150, o rajonų centruose įvairaus tipo įstaigose jų įkurta 117. Centrinis PI taškas įsteigtas Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centre Vilniuje.
Apie projektus AIKOS ir POS:
Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) talpinama informacija apie studijų ir mokymo programas, švietimo ir mokslo institucijas, mokymo licencijas, išsilavinimo pažymėjimų blankus, kvalifikacijas; skelbiamos mokymosi ir darbo vietų statistinės lentelės, sukurti įvairūs informacijos paieškos būdai ir kt.
AIKOS informacinė sistema Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje veikia nuo 2004 metų, o š. m. birželio mėnesį bus užbaigti jos atnaujinimo darbai ir AIKOS informacinė sistema bus papildyta naujovėmis. AIKOS svetainės tarpinė versija šiuo metu pasiekiama adresu http://193.219.137.73/aikos/
POS projektas jau užbaigtas ir visi projekto tikslai bei uždaviniai įvykdyti. Apmokyta 1280 profesijos patarėjų, 480 socialinių pedagogų ir mokyklų psichologų darbui PI taškuose.
Šiuo metu, kai ypač akcentuojamas mokymasis visą gyvenimą bei profesinis orientavimas siejamas su ekonomine ir socialine politika, tikimasi, kad šių projektų įgyvendinimas, sistemos struktūros, koordinavimo ir veiklos principų apibrėžimas, leis Lietuvos profesinio informavimo ir konsultavimo institucijoms veiklą vykdyti nuosekliau ir ją sparčiai tobulinti.
Daugiau informacijos apie projektus:
Vytautas Burokas, projektus koordinuojančio Švietimo ir mokslo ministerijos Registrų ir informacinių sistemų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 5) 219 11 68, el.p. vytautas.burokas@smm.lt


www.smm.lt/es parama/vykdomi projektai
Ryšių su visuomene skyrius


Tel. (8 5) 2191229; 2191233

Lankytojai:1253
Reitingas: (5 vertintojai)
Sukūrimo data:03/19/08
Paskutinieji pakeitimai:03/28/08
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Alytaus ,,Volungės'' pagrindinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį