Alytaus ,,Volungės'' pagrindinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 4 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Profesinio informavimo centras (PIT)
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Kokią profesiją pasirinkti? Kur studijuoti? Kokių gebėjimų reikia Jūsų pasirinktai profesijai? Jeigu nerandate atsakymo į šiuos klausimus, APSILANKYKITE PAS MUS!

  Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose numatyta ugdyti aktyvų žmogų, kuris būtų savarankiška, turinti gebėjimų formuoti savo profesinę karjerą, asmenybė. Todėl mokinių karjeros planavimas bei ugdymas karjerai  yra viena iš prioritetinių mokyklos veiklos sričių. Mokykloje siekiama sukurti efektyvią, diferencijuotą profesinio informavimo sistemą, užtikrinti, kad mokiniams būtų lengvai prieinama informacija karjeros planavimo klausimais. PIT siekia, plėtoti ir efektyvinti profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklą mokykloje,  padėti  mokiniams kryptingai ir motyvuotai rengtis tolesnei karjerai bei gyvenimui. Į  veiklos programą įtraukiamos priemonės, padedančios mokiniams planuoti profesinę karjerą, teikti informaciją apie studijų galimybes, informuoti apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei darbo paiešką. PIT-e teikiamos individualios konsultacijos  mokiniams, jų tėvams, mokytojams. Viena iš veiklos sričių - organizuoti PIT klientams įvairius renginius karjeros klausimais ( mokyklos mokinių susitikimus su mūsų mokyklą baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais, verslininkais, darbo biržos atstovais; taip pat organizuoti informacinius, metodinius renginius karjeros klausimais; koordinuoti išvykas į darbo ir profesinio ugdymo įstaigas).  Kaupiama informacija profesinio informavimo klausimais. Sukaupti leidiniai, dokumentai, renginių scenarijai  padeda organizuoti karjeros dienas mokykloje; kaupti įvairių Lietuvos aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių mokyklų informacinius leidinius, profesijų aprašų aplankus, aktualią informaciją apie konkrečių profesijų poreikius darbo rinkoje.

Informacija apie PIT veiklą nuolat skelbiama mokyklos elektroniniame  žurnale. Mokyklos PIT bendradarbiauja  su kitų miesto mokyklų profesinio informavimo centrais, profesinio rengimo centru  ir kitomis ugdymo arba darbo institucijomis. Su socialiniais partneriais sudarytos darbo sutartys. Mokykloje profesinį informavimą organizuoja profesijos patarėjos J. Matulevičienė ir R. Mockevičienė. Profesinio informavimo vykdymą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Daniškevičienė
                         
Karjeros centrą (PIT) rasite II-ame aukšte 31‘ kab.

DARBO VALANDOS

PROFESINIO INFORMAVIMO PATARĖJA

Janina Matulevičienė

Antradienis: 8-00 iki 11-00
11-40 iki 12-40
Trečiadienis: 8-00 iki 9-40
10-30 iki 12-30
Ketvirtadienis: 8-45 iki 11-45
12-40 iki 14-10
Penktadienis: 8-45 iki 10-45
12-40 iki 13-40

Mokyklos psichologė

Asta Mastauskienė

Pirmadienis: 11-15 iki 16-15
Antradienis: 12 iki 15
Trečiadienis:12 iki 15
Penktadienis: 11-15 iki 15-15

Rasti informacijos apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.;
Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, nuotolines mokymo programas, išmokti jomis naudotis;
Gauti informaciją kur kreiptis norint atlikti  psichologinius testus,  įvertinti savo polinkius, sugebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Daniškevičienė
Lankytojai:1476
Reitingas: (12 vertintojai)
Sukūrimo data:12/12/08
Paskutinieji pakeitimai:12/10/09
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Alytaus ,,Volungės'' pagrindinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį