IKT LYDERIAI
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 1 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Linos Boguševičienės e.portfolio
1. Projekto „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ vykdytoja 1. Projekto „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ vykdytoja
2007-2008 . pagal sutartį Nr. 2007/T-2 (2007-01-08) su UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, teikiau mokymo paslaugas, vesdama seminarus.
     2. Dalyvavau įgyvendinant programą „Švietimas informacinei visuomenei     2. Dalyvavau įgyvendinant programą „Švietimas informacinei visuomenei".
2.1. Pagal ITC parengtą programą vedu kursus „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinę dalį“ Kauno miesto pedagogams 2.1. Pagal ITC parengtą programą vedu kursus „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinę dalį“ Kauno miesto pedagogams
Nuo 2006 m. pagal ITC parengtą programą vedžiau kursus „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinę dalį“. (Autorinė–gretutinė sutartis Nr. F6-381, 2006-10-16). Šiai metais bendradarbiaudama Su KPKC vedu kursus Kauno miesto pedagogams.
2.2 Pagal ITC parengtą programą vedžiau kursus „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinę dalį“ Šilutės rajono pedagogams 2.2 Pagal ITC parengtą programą vedžiau kursus „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinę dalį“ Šilutės rajono pedagogams
Pagal ITC parengtą programą vedžiau kursus „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinę dalį“. (Paslaugų teikimo sutartis Nr. P5-148, 2006-10-30). Kursuose dalyvavo 40 Šilutės rajono pedagogų.
2.3 Pagal ITC parengtą programą vedžiau kursus „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę dalį“ 2.3 Pagal ITC parengtą programą vedžiau kursus „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę dalį“
Pagal ITC parengtą programą vedžiau kursus „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę dalį“. (Autorinė-gretutinė sutartis Nr. F6-301,  2006-09-25).
3. Nuo 2006 m. vedu  autorinius seminarus „Darbo asmeniniais kompiuteriais pagrindai“ Kauno miesto ir apskrities įvairių dalykų mokytojams 3. Nuo 2006 m. vedu  autorinius seminarus „Darbo asmeniniais kompiuteriais pagrindai“ Kauno miesto ir apskrities įvairių dalykų mokytojams
Programa Programa
Programa siekiama formuoti pedagogų kompiuterinio raštingumo įgūdžius, supažindinti  su pagrindinėmis interneto paslaugomis,  skatinti informacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, (Autorinė-gretutinė sutartis Nr. F-6-89, 2006-03-14;Nr. F6-241,  2006-05-23; Nr. F6-474, 2006-11-09 ).
4. Vedu autorinius seminarus „Tekstų ir pateikčių rengimas“ Kauno miesto ir apskrities įvairių dalykų mokytojams 4. Vedu autorinius seminarus „Tekstų ir pateikčių rengimas“ Kauno miesto ir apskrities įvairių dalykų mokytojams
Programa Programa
Programa siekiama išmokyti pedagogus savarankiškai parengti dokumentą MS Word bei Power Point programomis, formuoti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, skatinti informacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, saviugdai. (Autorinė- gretutinė sutartis Nr. F-6-39, 2006-02-20).
5. Esu kompiuterinių mokymo priemonių taikymo konsultantė. 5. Esu kompiuterinių mokymo priemonių taikymo konsultantė.
Vertinau MKP „Mokausi rašyti kompiuteriu“, Internetinė konstruktyvaus mokymo ir mokymosi sistema“; „Kengūra“, „PrimeMaths“ (IPC raštas 2006-01-09 Nr 90-(1.7)-V3-18 ir mokyklos direktorės 2006-02-07 įsakymas  Nr. V-78)
     6. Dalyvavau MKC skelbtame atviro mokytojų kvalifikacijos tobulinimo projekto konkursuose
Programa „Inovatyvus IKT naudojimas pamokoje“ Programa „Inovatyvus IKT naudojimas pamokoje“
Programa „Inovatyvaus MS Word ir PowerPoint naudojimo profesinės kompetencijos plėtotė“ Programa „Inovatyvaus MS Word ir PowerPoint naudojimo profesinės kompetencijos plėtotė“
Konkursui pateiktos programos „Inovatyvus IKT naudojimas pamokoje“, „Inovatyvaus MS Word ir PowerPoint naudojimo profesinės kompetencijos plėtotė“. (Programos konkurso nelaimėjo)
7. Mano paruošta programa buvo pateikta MKC skelbtam mokytojų sukurtų kvalifikacijos tobulinimo programų ir jų realizavimo konkursui. 7. Mano paruošta programa buvo pateikta MKC skelbtam mokytojų sukurtų kvalifikacijos tobulinimo programų ir jų realizavimo konkursui.
Programa „Pedagogų profesinės kompetencijos plėtotė taikant IKT“ laimėjo MKC skelbto konkurso dalyje „Pedagogų kompetencijų raiška ugdymo procese“. Šiuo metu programa vykdoma, bus apmokyta 150 Kauno miesto pedagogų.
    8. Projekto „Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje“ dalyvė    8. Projekto „Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje“ dalyvė
2008 m. balandžio-birželio mėnesį dalyvavau projekto ESF/2004/2.4.0-03-292/BPD-37/2006/05 120 valandų trukmės mokymuose pagal „Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą“.
9. Veikla dalyko asociacijoje 9. Veikla dalyko asociacijoje
Esu LInMA narė
10. Švietimo konsultantė 10. Švietimo konsultantė
Esu informacinių technologijų ugdymo turinio konsultantė
11. Veikla Kauno miesto Informacinių technologijų mokytojų metodiniame būrelyje 11. Veikla Kauno miesto Informacinių technologijų mokytojų metodiniame būrelyje
Esu ilgametė būrelio pirmininkė.
12. Kauno miesto mokytojų konferencijos „Geroji patirtis ir novacijos“ organizacinio komiteto narė 12. Kauno miesto mokytojų konferencijos „Geroji patirtis ir novacijos“ organizacinio komiteto narė
2009 metų gegužės 6 d. Kauno miesto Pedagogų kvalifikacijos centre vyko konferencija „Geroji patirtis ir novacijos“. Esu šios konferencijos organizacinio komiteto narė, sekcijos „Informacinių komunikacinių technologijų taikymo plėtra“ moderatorė. Skaičiau pranešimą „Tardalykinė integracija rengiant ilgalaikius projektus, skatinant mokymosi motyvaciją“.
13. Knygos „Programavimo pradmenys: pamokų konspektas“  leidybos iniciatorė, bendraautorė. 13. Knygos „Programavimo pradmenys: pamokų konspektas“  leidybos iniciatorė, bendraautorė.
Programavimo pradmenys: pamokų konspektas (L.Boguševičienė, R.Bogdanovičienė, R. Jasinskienė ... [et al.]. - Kaunas : Smaltija, 2001. - 132 p. : iliustr. – ISBN.
14. Mokytojų praktinės veiklos vertintoja 14. Mokytojų praktinės veiklos vertintoja
2008 metų vasario-balandžio mėnesiais dalyvavau 60 valandų mokymuose pagal programą „Mokytojų praktinės veiklos vertintojų rengimas“.
15. Aktyviai dalyvauju mokymuose siekiant tobulinti edukacines IKT naudojimo kompetencijas. 15. Aktyviai dalyvauju mokymuose siekiant tobulinti edukacines IKT naudojimo kompetencijas.
2008 metų rugsėjo 10-11 d. dalyvavau projekto „Pasirengimas atnaujintų Bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“ 17 akademinių valandų autoriniame Geoffrey Petty seminare „Šiuolaikinis mokymas“, spalio 24-25 d. dalyvavau 18 akademinių valandų konferencijoje „Informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje“ (Organizatorius PPRC).
16. Aktyviai talkinu mokyklos bendruomenės nariams plėtojant IKT panaudojimo įgūdžius. 16. Aktyviai talkinu mokyklos bendruomenės nariams plėtojant IKT panaudojimo įgūdžius.
Konsultuoju mokyklos mokytojus dalyvaujant įvairiuose renginiuose, susijusiuose su IKT naudojimu. Pirmajame Lietuvos Respublikos moksleivių on-line (internetiniame) anglų kalbos konkurse „Gintarinė žvaigždė 2008“ talkinau mokyklos komandai.
17. Kaip IKT lyderė, stengiuosi ieškoti naujų galimybių efektyviai pedagoginei veiklai.
Mano mokiniai daugelio konkursų laureatai
Mano ruošta mokyklos komanda „Patriots“ tarptautinio konkurso Join Multimedia rungtyje Milestone Prize laimėjo III vietą Mano ruošta mokyklos komanda „Patriots“ tarptautinio konkurso Join Multimedia rungtyje Milestone Prize laimėjo III vietą
Konkurso svetaines nuotrauka Konkurso svetaines nuotrauka
G.Gruzdaitytė dinaminio atviruko šalies konkurse – I vieta G.Gruzdaitytė dinaminio atviruko šalies konkurse – I vieta
G.Gruzdaitytės respublikiniame konkurse „Kalėdinė pasaka“- 6 vieta G.Gruzdaitytės respublikiniame konkurse „Kalėdinė pasaka“- 6 vieta
IKT Lyderio programos dalyvio veiklos vertinimas
Susitarimas su Lyderiais Veiklos faktų nr. Susitarimo ir veiklos faktų atitikimas
(balais 1-4)
Asmeninė refleksija
Skatina ir konsultuoja interaktyvias mokytojų bendruomenes per virtualią interneto pagrindu sukurtą aplinką 1, 2, 11 3 Įgyvendinant programą „Švietimas informacinei visuomenei“, Atutor2 aplinkoje organizavau forumus, skatindama pedagogus būti aktyviais virtualios bendruomenės nariais. Deja, didelio aktyvumo nesulaukiau. Mano nuomone, dauguma pedagogų dar neturi pakankamai įgūdžių, reikalingų naudoti virtualias aplinkas.
Dalyvauja e. mokyklos forume:  pataria, padeda, konsultuoja, teikia rekomendacijas     Dėl aktyvios veiklos ir užimtumo, e.mokyklos forumui nebelieka laiko. Daugeliu atvejų dalyvavimas forume man nėra prasmingas.
Perteikia kitiems Lietuvos bendrojo lavinimo mokytojams kompetenciją (gebėjimus) dirbti su įvairiais IKT įrankiais, šaltiniais ir įrenginiais 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 4 Jaučiuosi ypatingai stipri šioje srityje. Vedu autorinius seminarus, aktyviai dalyvavau įgyvendinant programą „Švietimas informacinei visuomenei“, vykdau mokymus pagal projektą „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“.
Dalinasi mokymo medžiaga ir mokymosi objektais 6, 7, 10, 13 4 Noriai dalinuosi savo paruošta metodine medžiaga, stengiuosi konsultuoti, padėti ir patarti.
Lektoriaus veikla 1,2,3,4,7,8 4 Mano seminarai ypač paklausūs, sulaukiu daug teigiamų mano darbo metodikos įvertinimų.
Straipsniai ir publikacijos apie IKT įtraukimą į švietimą     Manau, kad savo aktyvia lektoriaus veikla teikiu daugiau praktinės naudos, negu suteikčiau rašydama straipsnius ir publikacijas apie IKT įtraukimą į švietimą.    
Dirba su atitinkamos srities mokytojų asociacijomis siekdamas vystyti bei skatinti IKT strategijas švietime 9 2 Esu Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus Ugdymo turinio strateginio vystymo grupės, kurios tikslas – vystyti ir skatinti IKT taikymo strategijas švietime, narė. Galėčiau būti aktyvesnė LInMA asociacijos narė.
Padeda pristatyti ir atstovauti projektą įvairiuose renginiuose tiek vidaus, tiek ir išoriniais tikslais 9,10,11,14 3 Manau, kad tinkamai pristatau ir atstovauju projektą. Didžiuojuosi, kad esu šio projekto narė.
Skatina Lietuvos novatoriško Mokytojo / Virtualios klasės turo konkursą savo regionuose 2 4 2005 metais dalyvavau pristatydama mokyklos projektus kaip projektų bendraautorė, 2006 metais aktyviai skatinau Lietuvos mokytojus dalyvauti konkurse, supažindindama su jo šablonais bei aiškindama konkurso tikslus.
Rado papildomų finansavimo galimybių tam, kad įgyvendintų IKT Lyderio programos tikslus,  pateikė papildomus pasiūlymus ITC ir Microsoft dėl papildomų projekto veiklų 7 3 Mano parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „„Pedagogų profesinės kompetencijos plėtotė taikant IKT“ laimėjo MKC skelbto konkurso dalyje „Pedagogų kompetencijų raiška ugdymo procese“ ir yra finansuojama iš MKC lėšų. Džiaugiuosi, kad šiuo atveju įgyvendindama IKT lyderio programos tikslus turėsiu finansinę naudą.
IKT Lyderio programos dalyvio IKT komptencijos vertinimas
Pedagogo IKT kompetencijos Veiklos faktų Nr. Kompetencijos ir veiklos faktų atitikimas
(1-4)  
Asmeninė refleksija
1.1.1. Gebu parengti IKT priemones mokymui 1, 2, 3, 4, 5, 14 3 Kai kurią programinę įrangą instaliuoju savarankiškai, padedu kolegoms pasirengti darbui naudojant IKT.
1.1.2. Gebu ruošti  mokymo ir mokymosi elektroninius dokumentus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 3 Ruošiu pateiktis, moku patalpinti straipsnius “eJournal”. Šis e.portfolio – to įrodymas.
1.1.3. Gebu naudotis pagrindinėmis interneto paslaugomis 1, 2, 8, 11, 12 4 Mano darbas neįsivaizduojamas be gebėjimo naudotis interneto paslaugomis. Savo seminaruose mokau to savo kolegas ir kitus dalyvius.
1.2.1. Gebu nustatyti reikiamų mokymosi išteklių poreikius bei veiksmingai prieinu prie jų
3, 4, 5, 6, 7, 8 4 Teigiami mano seminarų vertinimai liudija, jog gebu apibrėžti informacinius poreikius, surasti reikiamus mokymosi išteklius.  
1.2.2. Geba, naudodamas IKT, atlikti savo darbo rezultato ir proceso vertinimą 1, 2, 3, 4 4 Dažnai dalykiniais klausimais reflektuoju el. paštu, padedu kolegoms.
1.3.1. Laikosi informacijos privatumo ir konfidencialumo, autorystės teisių, mažina reiškinių, susijusių su IKT žala, įtaką kultūrai, etikai 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 4 Stengiuosi laikytis informacijos privatumo ir konfidencialumo. Dėstymo dalyko turinys įpareigoja diskutuoti su mokiniais apie IKT įtaką kultūrai, etikai. Šiais klausimais diskutuoju su seminarų klausytojais.
1.3.2. Deda pastangas socialinėms problemoms (lygios lyčių, rasių teisės ir galimybės gauti informaciją ir pan.) spręsti 1, 2, 3, 4 2 Organizuodama ugdymo procesą, ar vesdama seminarus, užtikrinu visų lygias galimybes naudotis IKT.
1.3.3 Žino higienos reikalavimus taikant IKT ugdyme 10 4 Dėstymo dalyko turinys įpareigoja žinoti higienos reikalavimus.
2.1.1. Kūrybiškai individualizuoja savo dalyko ugdymo turinį, pritaiko jį pagal moksleivio IKT raštingumo reikalavimus 10, 14 4 Mano kvalifikacinė kategorija (mokytoja ekspertė) įpareigoja dirbi kūrybiškai, tai liudija mokinių pasiekimai.
2.1.2. Taiko IKT priemones ugdymo procese 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 4 Padedu kolegoms pasirinkti ir taikyti tinkamas IKT priemones.
2.1.3. Tikslingai taiko mokymo ir mokymosi metodus, atitinkančius IKT, bei taiko juos  mokydamas savo dalyko 1, 2, 3, 4, 10 4 Tikslingai pasirenku šiuolaikinius mokymosi metodus, konsultuoju  kolegas siekiant to paties.
2.2.1. Geba planuoti IKT panaudojimo veiklą 1, 2, 3, 4, 5, 13 4 Savo lektorine veikla siekiu padėti kolegoms planuoti IKT taikymo veiklą, susijusią su mokinių mokymusi.
2.2.2.  Geba organizuoti IKT išteklių valdymą ugdymo procese 1, 2, 3, 4, 5, 13 3 Esu IT mokytoja, naudoja IKT priemones kiekvieną pamoką, bei vesdama seminarus, tačiau virtualių mokytojų grupių pamokoms aptarti ne organizavau.
2.2.3 Geba vertinti ir reflektuoti IKT panaudojimą 9, 10, 11, 13 4 Bendrauju su kolegomis el.pašto konferencijose, esu paruošusi mokyklos kompiuterizacijos ir  IKT taikymo strategiją.
Refleksija dėl profesinio darbo sričių, kuriose jaučiuosi pakankamai gerai ir sričių, dėl kurių reiktų man tobulėti:
Savo profesine veikla siekiu formuoti mokinių bei seminarų klausytojų gebėjimus efektyviai naudoti IKT praktinėje veikloje. Esu gerai įvaldžiusi MS taikomąsias programas. Turiu savitą darbo metodiką, mokomosios medžiagos perteikimo stilių.
Jaučiuosi nepakankamai kompetentinga programavimo srityje.
Beje, IKT ypač greitai vystosi, kuriami nauji produktai, tad vis dažniau tenka pripažinti, jog gausėja sričių, kuriose reikėtų plėtoti savo kompetenciją, ypač siekiant garbingai atstovauti IKT Lyderio projektą. Tobulėjimui ribų nėra!
Lankytojai:4627
Reitingas: (6 vertintojai)
Sukūrimo data:02/07/07
Paskutinieji pakeitimai:05/21/09
Įvertinkite šį straipsnį:
PavadinimasAutoriusAtsakymaiPaskutinysis atsakymas
An oxide approximate nodes prolapse opposing pouches. uwufinug010/03/18
Immunize countersink please spiking relationship. ujajoecuhlev010/03/18
Twist bulla, diverticulosis abdomen, periosteum, sexes. anakuqepauco010/03/18
Continuing sombre lab reaction astigmatism; past. ecenixaqipokr010/03/18
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 IKT LYDERIAI Perjungti į Bibliotekos lygmenį