IKT LYDERIAI
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 2 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
     
KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS
MOKYTOJOS RITOS   BALTRUŠAITIENĖS,
IKT LYDERĖS,
VEIKLOS ATASKAITA
2005-2007 M.M.
SKLAIDA (MOKYTOJŲ MOKYMAI, PRANEŠIMAI, SEMINARAI)
1. Laimėtas ITC skelbtas  mokytojų mokymų konkursas „Kaip dirbti su elektroniniu žurnalu eJournal“. 1. Laimėtas ITC skelbtas  mokytojų mokymų konkursas „Kaip dirbti su elektroniniu žurnalu eJournal“.
Vesti mokymai, kuriuose dalyvavo per 80 mokytojų iš visos Lietuvos:
Alytus,2006-11-28 Alytus,2006-11-28
Kaunas, 2006-12-05 Kaunas, 2006-12-05
Kaunas, 2006-12-07 Kaunas, 2006-12-07
Vilnius, 2006-12-18 Vilnius, 2006-12-18
2. Pranešimas „Informacinių technologijų taikymas vertinant mokinį“. 2. Pranešimas „Informacinių technologijų taikymas vertinant mokinį“.
Pranešimo klausėsi per 80 „Santaros“ gimnazijos mokytojų.
3. Seminarai „Vertinti - tai skatinti“ (1 prioritetas, Nr.22). 3. Seminarai „Vertinti - tai skatinti“ (1 prioritetas, Nr.22).
Laimėtas MKC kvalifikacijos programų konkursas, vesti 6 seminarai, kur pristatyta, kaip dalykininkas, klasės vadovas naudoja kompiuterį, internetą informavimo sistemai kurti, aptarti virtualūs vertinimo būdai.
Pažyma apie seminarų vedimą Pažyma apie seminarų vedimą
Padėka Padėka
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro padėka už sklaidą 2006m.
4. „Santaros“ gimnazijos pedagogų tarybos posėdyje skaitytas pranešimas apie ITC ir Microsoft metodinių priemonių konkursą „Virtuali kelionė klasėje“ 4. „Santaros“ gimnazijos pedagogų tarybos posėdyje skaitytas pranešimas apie ITC ir Microsoft metodinių priemonių konkursą „Virtuali kelionė klasėje“
Dalyvavo per 80 mokytojų.
5. „Santaros“ gimnazijos mokytojų supažindinimas su naujais Misrosoft įrankiais. Pažyma. 5. „Santaros“ gimnazijos mokytojų supažindinimas su naujais Misrosoft įrankiais. Pažyma.
Dalyvauta per 20 mokytojų.
Kvietimas Kvietimas
6. Seminaras lietuvių, užsienio kalbų mokytojams „Kalbinės komunikacijos ugdymas kalbos pamokose: raiška, formos“ (2 dienos). 6. Seminaras lietuvių, užsienio kalbų mokytojams „Kalbinės komunikacijos ugdymas kalbos pamokose: raiška, formos“ (2 dienos).
Aptarti argumentavimo mokymo/si būdai. Greta dilemos, pranešimo, nurodoma, kaip dirbant su eJournal galima ugdyti mokinių gebėjimus argumentuoti.
KPKC pažyma apie dviejų dienų seminarą. KPKC pažyma apie dviejų dienų seminarą.
7. Pranešimas „Virtuali aplinka lituanistui“. 7. Pranešimas „Virtuali aplinka lituanistui“.
Per 50 Vilkaviškio rajono lituanistų buvo supažindinti su Microsoft įrankiais (Photo Story, Learning Essentials,  Windows Movie Maker), ITC organizuojamais konkursais, daug dėmesio skirta VKK.
8. Tarptautinėje konferencijoje „Rečiau vartojamų kalbų mokymo(si) patirtis daugiakultūrėje ir daugiatautėje Europoje“ skaitytas pranešimas „Tradicinių ir naujų metodų dermė mokant kalbų“. 8. Tarptautinėje konferencijoje „Rečiau vartojamų kalbų mokymo(si) patirtis daugiakultūrėje ir daugiatautėje Europoje“ skaitytas pranešimas „Tradicinių ir naujų metodų dermė mokant kalbų“.
Darbas ketvirtoje sekcijoje. Darbas ketvirtoje sekcijoje.
Diskutuota apie tradicinių ir virtualių metodų įtaką ugdymo procesui.
9. Pranešimas „Gabių vaikų ugdymas, vertinimas ir skatinimas naudojant informacines technologijas“ respublikinėje konferencijoje „Vertinimo įtaka mokinių motyvacijai“. 9. Pranešimas „Gabių vaikų ugdymas, vertinimas ir skatinimas naudojant informacines technologijas“ respublikinėje konferencijoje „Vertinimo įtaka mokinių motyvacijai“.
Pranešime svarstoma apie vertinimo svarbą ugdymo procese, aptariami vertinimo metodai, efektyvinantys ugdymo procesą, atkreipiamas dėmesys į vertinimo metodus, sietinus su informacinės technologijomis, virtualia mokymosi aplinka .
10. Dalyvauta ir laimėta 2007m. konkursuose. PPRC laimėta programa „Informacinės ir komunikacinės technologijos – veiksminga priemonė bendrakultūrinėms kompetencijoms plėtoti“ 10. Dalyvauta ir laimėta 2007m. konkursuose. PPRC laimėta programa „Informacinės ir komunikacinės technologijos – veiksminga priemonė bendrakultūrinėms kompetencijoms plėtoti“
Programos klausytojai susipažins ir išmoks ne tik keliais būdais parengti laikraštį (naudojantis šablonu ir MICROSOFT LEARNING ESSENTIALS programa), bet ir susipažins , kaip kurti elektroninį žurnalą  IMPRESSIO EJOURNAL (http://ejournal.emokykla.lt/ )
IKT taikymas lietuvių kalbos pamokose. IKT taikymas lietuvių kalbos pamokose.
11. Kauno m. lituanistai, „Santaros“ gimnazijos mokytojai buvo konsultuojami, leidžiami informaciniai biuletieniai. 11. Kauno m. lituanistai, „Santaros“ gimnazijos mokytojai buvo konsultuojami, leidžiami informaciniai biuletieniai.
Dalyvauta per 20 mokytojų.
Informacija stende mokytojams. Informacija stende mokytojams.
Apie vertingus adresus internete.
METODINĖ MEDŽIAGA (PROGRAMOS, PRIEMONĖS, PAMOKOS, REKOMENDACIJOS IR KT.)
12. Kaip sukurti savo mokykloje eJournal. 12. Kaip sukurti savo mokykloje eJournal.
Instrukcija.
13. Kaip išmokti dirbti su eJournal. 13. Kaip išmokti dirbti su eJournal.
Metodine priemonė.
14. „Gabių vaikų ugdymas kuriant Netd@ys žurnalą“. 14. „Gabių vaikų ugdymas kuriant Netd@ys žurnalą“.
Parengta metodinė medžiaga, apibendrinta patirtis ir dalyvauta Kauno miesto metodinių ir kūrybinių darbų parodoje  „Gabių vaikų saviraiška ir ugdymas“ (8 darbai).
15. Žurnalo eJournal leidimas. 15. Žurnalo eJournal leidimas.
Integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų papildomo ugdymo programa.
16. Kompiuteris padeda mokytis lietuvių kalbos. 16. Kompiuteris padeda mokytis lietuvių kalbos.
Integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų papildomo ugdymo programa.
17. VKK konkursas. 17. VKK konkursas.
Dalyvavimas ITC ir Microsoft projekte „Metodinės medžiagos parengimas apie informacinių technologijų taikymą ugdymo procese“
Periodinis klasės laikraštis. Periodinis klasės laikraštis.
Parengta metodinė medžiaga (apibendrintas ilgalaikis projektas).
18. Parengtas CD kompaktas su oratorių kalbomis. 18. Parengtas CD kompaktas su oratorių kalbomis.
Metodinė priemonė, skirta mokinių iškalbai ugdyti.
CD Oratotorių konkursas. CD Oratotorių konkursas.
Metodinė priemonė pristatyta Kauno m. metodinių ir kūrybinių darbų parodoje  „Gabių vaikų saviraiška ir ugdymas“.
19. Ką turi žinoti dešimtokas apie P.U.P.P.- lietuvių kalbos patikrą 2007 m. 19. Ką turi žinoti dešimtokas apie P.U.P.P.- lietuvių kalbos patikrą 2007 m.
Naudojant IKT parengta metodinė priemonė - konsultacija.
KITA VEIKLA
20. Dalyvavimas IKT lyderių svetainėje (lietuvių kalba). 20. Dalyvavimas IKT lyderių svetainėje (lietuvių kalba).
21. Dalyvavimas e-mokyklos forume. 21. Dalyvavimas e-mokyklos forume.
22. Kauno SANTAROS gimnazijos eJournal. 22. Kauno SANTAROS gimnazijos eJournal.
Žurnalo administratorė.
Ejournal leidimas. Ejournal leidimas.
Mokinių komunikacinių, informacinių gebėjimų ugdymas, žurnalo leidimo organizavimas.
23. E-Journal žurnalo MOKYTOJAI MOKOSI administratotė. 23. E-Journal žurnalo MOKYTOJAI MOKOSI administratotė.
Mokytojų mokymų refleksija, vertinimas ir konsultavimas.
24. Kompiuterinių mokymo priemonių  taikymo ugdymo procese konsultantė. 24. Kompiuterinių mokymo priemonių  taikymo ugdymo procese konsultantė.
Laimėtas MKC kompiuterinio mokymo priemonių taikymo konsultantų konkursas ir mokymai.
25. „Metodinės medžiagos apie IKT taikymą ugdymo procese VKK“ vertintoja. 25. „Metodinės medžiagos apie IKT taikymą ugdymo procese VKK“ vertintoja.
Laimėtas konkursas.
26. Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio narė. 26. Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio narė.
Veikla Kauno miesto metodiniame būrelyje. Veikla Kauno miesto metodiniame būrelyje.
Atsakinga už aktyvių mokymo metodų, ypač IKT  taikymą lietuvių kalbos pamokose. Mokytojų konsultavimas.
27. Esu UNESCO asocijuotų mokyklų ASPnet koordinatorė gimnazijoje. 27. Esu UNESCO asocijuotų mokyklų ASPnet koordinatorė gimnazijoje.
MOKINIŲ LAIMĖJIMAI
28. Konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. 28. Konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“.
Agnė Petravičiūtė - pirmosios vietos laimėtoja.
29. Kauno miesto jaunųjų filologų konkursas 2007m. 29. Kauno miesto jaunųjų filologų konkursas 2007m.
4c klasės gimnazistė M.Naujalytė - laureatė.
IKT lyderio programos dalyvio veiklos vertinimas (savirefleksija)

Susitarimas su Lyderiais Veiklos faktų nr. Veiklos faktų
atitikimas
(balais1-4)
Asmeninė refleksija
Skatina ir konsultuoja interaktyvias mokytojų bendruomenes per virtualią interneto pagrindu sukurtą aplinką 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23. 3 Mokytojų bendruomenės dar nepratusios aktyviai diskutuoti virtualioje aplinkoje, labiau linkę konsultuotis individualiai, naudotis el. paštu. O juk tartis, diskutuoti turime kur. Skatinu mokytojus diskutuoti ejournal virtualioje aplinkoje.
Dalyvauja e. mokyklos forume:  pataria, padeda, konsultuoja, teikia rekomendacijas 21, 20 3 Diskutuoju, patariu  apie IKT panaudojimo galimybes pamokoje. Pradėjau naują temą apie galvosūkius pamokoje, plėtoju kitas.
E-mokyklos forumo reikšmė tikrai galėtų būti reikšmingesnė. Gal reikėtų daugiau reklamos?
Mokytojų seminaruose pristačiau forumą ir jame plėtojamas temas.
Perteikia kitiems Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams kompetenciją (gebėjimus) dirbti su įvairiais IKT įrankiais, šaltiniais ir įrenginiais 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11. 4 Jau gebu patirtimi dalytis įvairiais klausimais: vertinimo, ugdymo turinio, komunikacijos ugdymo ir IKT naudojimo pamokoje klausimais. Ypač daug dėmesio pastaruoju metu skyriau apmokydama mokytojus naudoti eJournal. Veiklos pradžioje stengiausi skatinti mokytojus kurti žurnalus savo mokyklose (jau ne vienas žurnalas ir užregistruotas), vėliau suvokiau, kad šiuo metu vis dar svarbu yra mokytojo mokymas dirbti virtualioje aplinkoje, išmokyti jį naudotis naujais IKT įrankiais, pajusti mokymosi džiaugsmą.
Dalijasi mokymo medžiaga ir mokymosi objektais 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 4 IKT irankius naudoju pati, rengiu priemones ir noriai dalijuosi patirtimi su kitais. Dalytis mokymo medžiaga - sklaidos dalis. Dalyvauju VKK konkurse, parodose, rengiu ir publikuoju darbus.
Lektoriaus veikla 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 4 Kadangi gebu laisvai komunikuoti, tai, manau, seminarus vedu kūrybingai. Androgogika - įdomi sritis. Lektoriaus veikla pagyvina lituanisto rutiną, suteikia  naujų kompetencijų ir kūrybinių impulsų.
Straipsniai ir publikacijos apie IKT įtraukimą į švietimą 23 1 Seminarai, konferencijos, forumai - labiau tinkantis kontekstas diskusijoms apie IKT. Publikacijas ir straipsnius skelbiu lituanistinėmis temomis.
Dirba su atitinkamos srities mokytojų asociacijomis siekdamas vystyti bei skatinti IKT strategijas švietime 24,26 3 Kauno miesto lituanistų metodiniame būrelyje esu atsakinga už aktyvių mokymo metodų, ypač IKT  taikymą lietuvių kalbos pamokose. Lituanistai vis labiau domisi IKT panaudojimo galimybėmis pamokoje.  Šiais metais mano tikslas bus sužadinti ir paskatinti kuo daugiau mokytojų naudoti pamokoje  IKT.
Padeda pristatyti ir atstovauti projektą įvairiuose renginiuose tiek vidaus, tiek ir išoriniais tikslais 4, 5, 6, 7, 9, 11, 20, 23 4 Kaip tikra projekto patriotė įvairiais būdais stengiuosi pabrėžti projekto reikšmingumą ir perspektyvumą mokytojo veikloje.
Skatina Lietuvos novatoriško Mokytojo / Virtualios klasės turo konkursą savo regionuose 4, 7, 17 3 Skatindama domėtis VKK, susikoncentravau į savo gimnazijos mokytojus ir miesto lituanistus, nes Kaune jau net konkurencija buvo pristatant VKK. Bet esu skatinusi mokytojus domėtis VKK Vilkaviškyje.
Rado papildomų finansavimo galimybių tam, kad įgyvendintų IKT Lyderio programos tikslus,  pateikė papildomus pasiūlymus ITC ir Microsoft dėl papildomų projekto veiklų 1,3, 10 3 Laimėjusi kelis konkursus, pati parengusi priemones Microsoft įrankiais, vykdžiau IKT lyderio programos tikslus.
IKT Lyderio programos dalyvio IKT komptencijos vertinimas (savirefleksija)

Pedagogo IKT kompetencijos Įrodymo Nr. Kompetencijos lygmuo
(1-4)*
Refleksija
1.1.Gebu parengti IKT priemones mokymui 2, 6, 12, 13, 15 3 Kai kurią programinę įrangą sugebu instaliuoti pati, net galiu kolegoms padėti (pvz., interaktyvią lentą,  multimediją, video kamerą...). Į specialistus kreipiuosi, jei yra gedimų.
1.1.2.Gebu ruošti  mokymo ir mokymosi elektroninius dokumentus 1, 9, 10, 11, 17, 18, 14 3-4 Rengti pamokoms skaidres jau tapo kasdienybe, esu parengusi kelias priemones su Movie Meiker, žadu mokytis dirbt su Pinakliu. Administruoju gimnazijos žurnalą ir mokytojų mokymams skirtą žurnalą.
1.1.3.Geba naudotis pagrindinėmis interneto paslaugomis 16, 17, 18 3 Ne tik naudojuosi interneto priemonėmis, bet ir sukuriu kolegoms ir mokiniams pašto dėžutes, dalyvauju forumuose.
1.2.1.Gebu nustatyti reikiamų mokymosi išteklių poreikius bei veiksmingai prieinu prie jų 1, 2, 6, 7, 14, 19, 21 4 Internete nuolat ieškau naujų išteklių, noriai dalijuosi su kitais, taikau savo pamokose. Ir tai darau su dideliu malonumu.
1.2.2.Geba, naudodamas IKT, atlikti savo darbo rezultato ir proceso vertinimą 1, 17, 18 3 Reflektuoju daugiau el. laiškuose, skipe. Dalyvavimas IKT lyderių programoje reikalauja gerų reflektavimo gebėjimų. Manau,  kad dar ne visas refleksijos galimybes naudojame. Galėtume vertinti ir analizuoti vienas kito veiklą. Ir taip mokytis.
1.3.1. Laikosi informacijos privatumo ir konfidencialumo, autorystės teisių, mažina reiškinių, susijusių su IKT žala, įtaką kultūrai, etikai 1, 9, 12, 17, 18 3 Ir su mokiniais, ir mokytojais diskutuojame apie etiką virtualioje aplinkoje. Daug informacijos suteikė seminaras lyderiams. Norėtųsi dar daugiau apie tai žinoti.  
1.3.2. Deda pastangas socialinėms problemoms (lygios lyčių, rasių teisės ir galimybės gauti informaciją ir pan.) spręsti 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18 4 Pasirinkimo laisvė, vienodos gaimybės visiems (kaip ir sveika) - svarbiausios vertyninės nuostatos. Jų laikytis nėra sunku. Gal tik tų socialinių problemų nelabai būna, jos greičiau psichologinės.
1.3.3 Žino higienos reikalavimus taikant IKT ugdyme 12, 13, 14, 17 3 Rūpinimasis savo ir kitų sveikata įpareigoja ne tik žinoti higienos reikalavimus, bet ir laikytis.
Norėtųsi daugiau žinoti apie priklausomybę nuo kompiuterio.
2.1.1. Kūrybiškai individualizuoja savo dalyko ugdymo turinį, pritaiko jį pagal moksleivio IKT raštingumo reikalavimus 3, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24 4 Patinka naujovės, dažnai eksperimentuoju, drąsiai dirbu ir su naujais vadovėliais, ir su naujomis priemonėmis. Ugdymo turinio tobulinimas - nenutrūkstantis procesas. Naudoju IKT pati, skatinu kolegas, mokinius, kurie taip pat kuria tinklalapius, rengia medžiagą, dalyvauja ir laimi įvairiuose konkursuose.
2.1.2. Taiko IKT priemones ugdymo procese 1, 2, 3, 7, 4, 19, 21 4 IKT priemonių pagalba griečiau ir operatyviau bendrauju su mokiniais, jų tėvais. Padedu kolegoms taikyti IKT priemones.
2.1.3. Tikslingai taiko mokymo ir mokymosi metodus, atitinkančius IKT, bei taiko juos  mokydamas savo dalyko 1, 2, 6, 7, 8, 19, 20, 14, 20 4 Gebu ir kolegoms patarti, vertinti metodų pasirinkimo tikslingumą.
2.2.1. Geba planuoti IKT panaudojimo veiklą 12, 13, 14, 17, 20, 22 3 Kol kas suderinu tiesioginį darbą ir lektoriaus, tačiau įtampų dėl didelio krūvio, aišku, kyla.
Kolegas galiu konsultuoti  rengiant teminius planus, siejant ugdymo turinį su IKT.                              
2.2.2.  Geba organizuoti IKT išteklių valdymą ugdymo procese 6, 11, 12, 14, 15 3 Seminaruose aptariame pamokas virtualioje aplinkoje, tačiau virtualių mokytojų grupių, kuriose būtų aptariamos pamokos, dar neorganizavau.
2.2.3 Geba vertinti ir reflektuoti IKT panaudojimą 1, 6, 7, 18, 20, 21 4 Pristatau kolegoms asmeninę patirtį naudojant IKT. Reflektuoju,  analizuoju ir vertinu savo veiklą. Siūlau, kaip reikia tobulinti IKT panaudojimą pamokoje, gimnazijos veikloje.
Refleksija dėl profesinio darbo sričių, kuriose jaučiuosi pakankamai gerai ir sričių, dėl kurių reiktų man tobulėti

Esu lituanistė. Mano visi mokiniai klasėje laiko valstybinius.
Esu valstybinių egzaminų vyresnioji vertintoja.
Oratorių konkursas, lietuvių kalbos olimpiados, ... - tai svarbios mano veiklos sritys. O IKT ...

IKT, esu giliai įsitikinusi, turi palengvint  mokytojo darbą. Kam tada reikalingas progresas? Todėl pagrindinė mano misija ir yra ieškoti tokų veiklos būdų, kurie tobulintų ugdymo procesą, keistų stagnatoriškus santykius mokykloje.
Gerbiu, aktualinu informacines technologijas savo darbe (sklaida, domėjimasis technologijom - stiprioji darbo pusė), tačiau nesureikšminu. Turiu nemažai gebėjimų, reikalingų sėkmingam IKT priemonių taikymui ugdymo procese, jau pradėjau kaupti video medžiagą, pati tvarkau filmuotą medžiagą su Movie Maker. Esu kompetetinga taikyti  MKP lietuvių kalbos pamokose, dalyvauti projektuose, kuriuose veikla susijusi su IKT taikymu.

Bet dar daugiau įdomiu
dalykų reikia išmokti, geriau įsisavinti  naujus Microsoft įrankius. Gal koks konkursas mus visus labiau išjudintų? Gal kokia mugė, kur būtų pristatyti darbai, atlikti šiais Mikrosoft įrankiais ...
Reikėtų tobulinti interaktyvios lentos panaudojimo galimybes pamokoje.

Ir anglų kalbą reikėtų pradėti mokytis rimčiau. Bet dėl to negriaužiu per daug savęs : juk ir gimtąja kalba kalbėdami žmonės vienas kito nesupranta...

Lankytojai:12197
Reitingas: (44 vertintojai)
Sukūrimo data:02/23/07
Paskutinieji pakeitimai:09/19/07
Įvertinkite šį straipsnį:
PavadinimasAutoriusAtsakymaiPaskutinysis atsakymas
Diferencias entre la ortodoncia en adultos y en niГ±os - bonomГ©dicoblog escoliosis lumbar consecuencias TomSal004/13/19
Roman Rogowiecki mejor intercambio de bitcoins canada reddit BTCwek004/03/19
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 IKT LYDERIAI Perjungti į Bibliotekos lygmenį