ŽINGSNIAI
Turinys
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 5 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Lietuvą gynė drąsūs žmonės
Lapkričio 5-ąją, ketvirtadienį, buvo paminėtos Rytų Lietuvos partizanų srities vado Antano Slučkos-Šarūno ir Algimanto apygardos vadovybės 60-osios žūties metinės.

Minėjime dalyvavo savanoriai mokiniai ir mokytojai iš A. Vienuolio ir J. Biliūno gimnazijų, A. Baranausko vidurinės mokyklos. Mūsų, biliūniečių, norinčių vykti į minėjimą, pasirodo, buvo netgi per daug. Išvažiuodami palydėjome akimis du mūsiškius, likusius už borto ir tikriausiai nieko nesupratusius. Netilpome visi...

Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Kadangi buvo nutarta mišiose Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje nedalyvauti (mūsų, jaunų žmonių, sveikata rūpinamasi), susirinkome Troškūnų Nepriklausomybės Aikštėje, prie paminklo Algimanto apygardos partizanams. Ilgai šalti stovint neteko, tad buvo galima įsiklausyti į minėjimo dalyvių sakomas kalbas. Kalbos, daugiau ar mažiau, buvo panašios: kritikuojama Lietuvos valdžia, televizija, skatinama budėti ir, esant reikalui, ginti savo tėvynę, kaip gynė Lietuvos partizanai, būti Lietuvos patriotais.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Pasibaigus renginiui Nepriklausomybės Aikštėje, prieš išvažiuodami, spėjome pasikviesti bendrai nuotraukai monsinjorą A.Svarinską, buvusios Sovietų Sąjungos priešą, anot jų, pavojingą recidyvistą, o iš tikrųjų tik žmogų, skleidusį tautinę ir religinę dvasią Lietuvoje, bei Simą Kudirką, po to patraukėme link A.Slučkos-Šarūno žūties vietos Butkiškių kaime, Andrioniškio seniūnijoje. Pasiklausę pasakojimo apie Algimanto apygardos partizanus bei jų siekius bet kokiomis priemonėmis apginti Lietuvą ir nepasiduoti gyviems, važiavome į priešpaskutinį tašką – Algimanto apygardos žūties vietą Šimonių girioje, prie Priegodo ežero.

Savo kelionę užbaigėme Troškūnų bernardinų vienuolyno salėje, kur atgavome jėgas pavalgę, atsigėrę arbatos jaukioje aplinkoje.
Visiems, vykusiems minėjiman, lapkričio 5-oji buvo puiki istorijos pamoka apie žmones, kurie buvo patys tikriausi Lietuvos patriotai, dėl nepriklausomybės aplieję krauju mūsų žemę...

Lankytojai:2449
Reitingas: (46 vertintojai)
Sukūrimo data:11/10/09
Paskutinieji pakeitimai:11/10/09
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2020 ŽINGSNIAI Perjungti į Bibliotekos lygmenį