Didžiuojuosi savo mokykla
Content
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Show picture in original size.
Gimė 1961 m. spalio 1 d. Kauno rajone, Raželių kaime.
1979 m. baigė Kauno 13 vidurinę mokyklą.
1988 m. baigė Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją.
1988 – 1990 m. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras. Aktyviai dirbo su Šiaulių katalikiškuoju jaunimu.
1990 – 1991 m. Joniškio bažnyčios vikaras. Iš ten tęsė draugystę su Jelgavos jaunimu.
1991 m. Kauno Arkikatedros Bazilikos vikaras. 1991 – 1992 m. Surviliškio bei Šlapaberžės parapijų administratorius. Dirbo mokyklose tikybos mokytoju.
1992 – 1993 m. Pašvitinio parapijos klebonas.
1993 m. pirmasis po karo kunigas iš Lietuvos Kardinolo skyrimu pasiųstas į Lenkiją lietuvių sielovadai.
Nuo 1995 m. dirba Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu.
Nuo 1999 m. Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius.
2002 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetą ir įgijo teologijos magistro kvalifikaciją.
2002 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos Tribunolo teisėju.
2003 m. baigė Liublino Katalikiškojo universiteto Teisės, kanonų teisės ir administracijos fakultetą ir įgijo kanonų teisės magistro kvalifikaciją.
Show picture in original size.
Nuo 1989 m. veikianti arkivyskupijos Caritas organizacija vienija Kauno arkivyskupijos parapijų, draugijų, kongregacijų, įstaigų, organizacijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitarinius uždavinius. Carito grupės veikia beveik visose Kauno arkivyskupijos parapijose. Arkivyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas organizacijos didžiausia dėmesį skiria vaikų, jaunimo, vienišų senelių, kalinių globai, vaikų vasaros stovykloms.
Show picture in original size.
Kun. Virginijus Veprauskas 2001 m. buvo apdovanotas Gerumo plyta. Gerumo plyta - išskirtinis, tik kartą gyvenime žmogui už gerus darbus visuomenės labui tenkantis apdovanojimas. Jo negali gauti nei valdininkas, nei politikas. Pagal pirminį sumanymą, kasmet skiriamos 25 Gerumo plytos. Dešimt apdovanojamųjų pasiūlo pavieniai kauniečiai, tiek pat visuomeninės organizacijos ir penkis meras. Idėjos autorius Erikas Tamašauskas.
Visitors:7126
Rating: (47 evaluators)
Date created:04/27/04
Last change:04/27/04
Rate this article:
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Didžiuojuosi savo mokykla Switch to Library level