ROZALIMO VIDURINĖ MOKYKLA
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 1 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Jonas Danauskas (1855-1937)
     Rozalimo, Pasvalio, Pakruojo, Klovainių, Gaurės (Tauragės raj.) bažnyčių altoriai ir skulptūrų figūrinės kompozicijos liudija nagingo liaudies meistro Jono Danausko kūrybingumą ir talentą.
Show picture in original size.
Skulptorius Jonas Danauskas
     J. Danauskas mokėsi Varšuvoje, ne kartą lankėsi Vilniuje, kurio puošnios bažnyčios su įspūdingais altoriais, skulptūromis ir paveikslais buvo tikra kūrybos mokykla. Savo kūriniuose autorius stengėsi išlaikyti proporcijas, nenukrypti nuo nusistovėjusios atributikos, šventiesiems parinkdavo būdingas spalvas ir išraišką. Gana realistiškai išskaptuotose šventųjų skulptūrose įamžinti lietuvio kaimiečio bruožai, dažnai sustingusi liūdesio išraiška. J. Danausko altoriai - subtilūs, aptakūs, papuošti liaudiškai suvokto baroko stiliaus elementais. Ramių spalvų, realistiniai jo paveikslai tapyti aliejumi ant drobės daugiausia vaizduoja šventųjų gyvenimą. Jo paveikslai puošia Stačiūnų, Pušaloto, Pamūšio bažnyčias.
Show picture in original size.
J. Danausko paminklas
     Mirė J. Danauskas 1937m. Palaidotas Rozalimo kapinėse, kur buvo iš anksto pasistatęs sau paminklą su paties drožta skulptūra.
     J. Danauskas yra palikęs per 3000 įvairių skulptūrų ir apie 150 paveikslų. Dar gyvas būdamas, daug tapybos ir skulptūros darbų yra padovanojęs Lietuvių dailės draugijai, kurios turtas atiteko Kauno valstybiniam M.K. Čiurlionio muziejui.
     Apie J. Danausko kūrybą yra rašę žymūs kraštotyrininkai, menotyrininkai. Kraštietis dailininkas R. Čarna yra sukūręs J. Danausko paveikslą. Kitas kraštietis skulptorius S. Lampickas planuoja sukurti koplytstulpį, skirtą įamžinti J. Danausko atminimą jo tėviškėje. Išsipildė šio talentingo liaudies skulptoriaus svajonė, kad apie jo darbus sužinos žmonės ir jį su pagarba minės.
Show picture in original size.
J.Danauskas. Nukryžiuotojo scena Rozalimo bažnyčios absidos išorinėje pusėje.
Show picture in original size.
J. Danauskas. Nukryžiuotasis.
Show picture in original size.
J. Danauskas. Kristaus skulptūra.
Show picture in original size.
J. Danauskas. Betliejus.
Visitors:2834
Rating: (20 evaluators)
Date created:02/26/04
Last change:03/09/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2020 ROZALIMO VIDURINĖ MOKYKLA Switch to Library level