„Noriu žinoti“
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 3 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Dvasingo gyvenimo kelio pasirinkimas
Garsus svetur, bet nežinomas saviems - pasiryžęs visą savo gyvenimą pašvęsti Dievo tarnystei, pasirinkęs  vienuolio saleziečio gyvenimo kelią.
Petras Perkumas – Barboros Ruzgailaitės iš Vaineikių kaimo ir Antano Perkumo iš Kadagynų kaimo jauniausias sūnus. Perkumų sodyba stovėjo visai šalia Lazdininkų vėjo malūno, kuris savo galingais sparnais įkvėpdavo stiprybės ne tik Perkumų šeimynai, bet ir visiems lazdininkiečiams. Perkumų sodybos jau seniai nebėra, nelikę nė pamatų, o ir vėjo malūnas nebesuka savo sparnų.
Perkumų šeimoje augo  trys vaikai. Duktė Barbora, gimusi 1904 metais, buvo ištekėjusi už Jonušo. Sūnus Antanas, gimęs 1910 metais, pirmas pasirinko vienuolio saleziečio kelią ir išvyko į Italiją. 1976 metais buvo atvažiavęs į Lietuvą. Aplankė Lazdininkus, svečiavosi sesers Barboros Jonušienės dukros Jadvygos Garolienės šeimoje. Darbėnų bažnyčioje aukojo šventas Mišias.
Būdamas dar tik penkiolikos metų, Petras tvirtai apsisprendė žengti brolio pėdomis. Atsisveikino su tėvais ir taip pat išvyko į Italiją. Alpėse, netoli Turino ir Pinerolio, veikė lietuvių saleziečių institutas, kur Petras ir įstojo mokytis. Čia jis mokėsi teologijos, užsienio kalbų, taip pat siuvėjo amato. Bet tęsti mokslus ir kartu dirbti vis labiau trukdė pablogėjusi sveikata, kol pagaliau liga visai prikaustė prie lovos. Iki pat mirties jis nuoširdžiai meldėsi ir to mokė savo draugus. Jo pasirinktas gyvenimo būdas gali būti pagarbos, atidumo, jautrumo, meilės kitam pavyzdys, parodymas, jog mūsų gyvenime ypatingai svarbus yra sielos grožis. Pats, nebūdamas nei išvaizdus, nei labai gabus, sugebėjo burti žmones, o šie su Petru norėjo būti nuolat. Paskutinę akimirką sukaupęs jėgas jis atsisveikino su savo draugais ir mokytojais sakydamas: „Aš dieną naktį meldžiuos už jus, aukoju savo gyvybę, kad tik ištvertumėte savo pašaukimo kelyje". Tik jam mirus atsivėrė daugelio akys, ir jo asmenyje jie pamatė šventąjį. Vatikane svarstoma Petrą Perkumą paskelbti palaimintuoju.
Show picture in original size.
Moksleivių įrengtas ir gražiai apipavidalintas stendas
Show picture in original size.
Prie Petro Perkumo paminklo - jaunieji giminaičiai
Visitors:2089
Rating: (8 evaluators)
Date created:03/15/04
Last change:03/15/04
Rate this article:
TitleAuthorRepliesLast reply
onlineviagra cheaponlinebabblena002/26/07
Pharmacy search: onlinetramadol cheaponlinebezolapa002/18/07
Buy Rolex - you best brand - Second Sunday Forumrepliwatch012/14/06
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 „Noriu žinoti“ Switch to Library level