„Noriu žinoti“
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 4 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
TIK TYRA ŠIRDIS, DOSNI DVASIA IR PLIENINĖ VALIA ATVES MUS Į DOROS KELIĄ

Show picture in original size.
Kunigas Pranas Gavėnas ir skulptorius Antanas Ambrulevičius
Show picture in original size.
1997m. Darbėnų miestelyje, skvere prie bažnyčios, švento Petro atlaidų išvakarėse vienuolio saleziečio kunigo Prano Gavėno ir jo brolių Kristuje pastangomis Petrui Perkumui atminti buvo pastatytas paminklas. Skulptūros autorius – Antanas Ambrulevičius. Paminklą pašventino  jo Ekscelencija Telšių vyskupas Antanas Vaičius.
Pagerbiant saleziečio Petro Perkumo atminimą, Darbėnų bažnyčioje buvo aukojamos Šventos Mišios, o vidurinėje mokykloje buvo surengta mokslinė konferencija apie jo nueitą kelią, jo pasišventimą tarnauti Dievui.  Konferencijoje dalyvavo renginio idėjos autorė, Vilniaus  universiteto istorijos daktarė Aldona Vasiliauskienė, vienuolis salezietis kunigas, saleziečių laikraščio redaktorius Pranas Gavėnas, kunigo Don Bosko idėjas skleidžiantis Alfonsas Vitkauskas, Šv.Antano religijos studijų instituto Kretingoje rektorius monsinjoras Petras Puzaras. Pagerbti Petro Perkumo atminimo atvyko daugelis įžymių rajono gyventojų, Petro Perkumo giminaičiai. Įdomiai ir patraukliai konferencijos dalyviams Darbėnų vidurinės mokyklos moksleiviai (vadovas lietuvių kalbos mokytojas Juozapas Maksvytis) pristatytė istorijos daktarės Aldonos Vasiliauskienės knygą „Petro Perkumo idėjų dvasia“. Pasirodo, kad ir mūsų mokyklos mokiniams nesvetima saleziečių dvasia, gyvai domimasi šio jaunuolio gyvenimu ir veikla. Maldingumas, pasiaukojanti meilė Dievui ir artimui – pavyzdys, užkrėtęs ne vieną jaunuolį.
Alfonso Vitkausko iniciatyva suruoštas maldos žygis nuo Darbėnų iki Vilniaus Katedros Bazilikos. Šio žygio intencija – su vyskupo Motiejaus Valančiaus ir Petro Perkumo idėjų dvasia skleisti blaivybę bei pamaldumą tarp Lietuvos žmonių, ypač jaunimo. Saleziečio Petro Perkumo žodžiais, tik tyra širdis, dosni dvasia ir plieninė valia atves mus į doros kelią.
Visitors:2661
Rating: (6 evaluators)
Date created:03/23/04
Last change:03/23/04
Rate this article:
TitleAuthorRepliesLast reply
canax onlineviagra cheaponlineabyrvalq003/02/07
Pharmacy search: onlinetramadol cheaponlinebezolapa002/18/07
Buy Rolex - you best brand - Second Sunday Forumrepliwatch012/14/06
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 „Noriu žinoti“ Switch to Library level