Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Nuostabus Lietuvos šiaurės Rytų kraštas - Rokiškis

Show picture in original size.
Rokiškio kraštas plyti Lietuvos Respublikos šiaurės Rytų dalyje.
Nuostabus kraštovaizdis: viena šio krašto dalis – kalvos ir ežerai, o kita – lygumos. Anksčiau šiame krašte gyveno sėliai, kurie vertėsi žemdirbyste ir gyvulininkyste.
Šio nuostabaus krašto centras – Rokiškis, kuris neseniai atšventė 500-ies metų jubiliejų. Rokiškyje gyvena apie 17 tūkstančių gyventojų.
Apie Rokiškį, jo kilmę yra sukurta daug legendų, turtinga ir įdomi istorinė praeitis.
Rokiškyje ir nuostabus muziejus, kuris įsikūręs turinčiame turtingą praeitį dvare, bažnyčios ansamblis – tikras neogotikos perlas, garsūs Valkerio firmos vargonai. Rokiškis įdomus ir turtingas kultūrine praeitimi ir dabartimi. Rokiškio žemė išaugino ne tik daug žymių politikų, mokslininkų, dailininkų, teatralų, fotografų, bet ir muzikų.
Rokiškio krašte yra išlikę ir puoselėjami lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos. Čia yra senos sutartinių giedojimo, kankliavimo, skudučiavimo bei grojimo kitais senaisiais muzikos instrumentais (ragais, daudytėmis, ožio ragais, lumzdeliais, birbynėmis, švilpomis) tradicijos, kurios būdingos, būtent, šiaurės Rytų Aukštaitijai. Šiame krašte rengiamos folkloro šventės, festivaliai, koncertai, į kuriuos suvažiuoja kolektyvai iš visos Lietuvos bei užsienio
Rokiškio rajone, Salose buvo įsteigta pirmoji Rytų Lietuvoje muzikos mokykla. 1883 m. Rokiškyje buvo įkurta Grafiškoji muzikos ir giedojimo mokykla, kuriai vadovavo čekų muzikas, pedagogas, vargonininkas Rudolfas Lymanas. Šią mokyklą baigė muzikos klasikai Mikas Petrauskas, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Gruodis.
Šiuo metu šios mokyklos tradicijas tęsia Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas. Jame rengiami muzikos pedagogai – bažnyčios vargonininkai. Be to čia galima įsigyti ir akompaniatoriaus, folklorinių kolektyvų vadovų specializacijas, anglų bei vokiečių kalbų  mokytojo, kultūros vadybininko (specializacijos: pramoginės veiklos organizavimas, etninės veiklos organizavimas) specialybes.
Filialas rengia koncertus, konkursus, festivalius. Šiais metais vyks V-asis tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui. Į jį atvyksta individualūs atlikėjai bei kolektyvai iš Lietuvos muzikos mokyklų, kolegijų, universitetų, profesionalūs kolektyvai, svečiai iš Latvijos, Lenkijos, Čekijos. Yra sukaupta daug foto albumų, filmuotos medžiagos, įrašų.
Filialas 2004 m. rengs vargonininkų konkursą, kuriame dalyvaus jaunieji  vargonininkai iš Lietuvos muzikos mokyklų, kolegijų, universitetų. Į vargonų muzikos festivalį ir vargonininkų konkursą norėtume pakviesti ir atlikėjus iš užsienio.
Filialas rengia “Jaunųjų talentų sąskrydį”, kuriame dalyvauja jaunieji talentai iš Lietuvos. Projektas suteiktų galimybę pakviesti jaunuosius talentus iš užsienio ir informuoti apie šiuos renginius.
Be to filiale kiekvienais metais vyksta akordeonistų, pianistų, solistų, armonikierių konkursai. Daug yra sukaupta medžiagos.
Filialo studentai ir dėstytojai dalyvauja rajoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose: folkloro šventėse, muzikos dienose, dainų šventėse ir kt.
Filialas 2003-iais metais yra išleidęs knygutę “Čekų muzikos, pedagogas, vargonininkas Rudolfas Lymanas spaudoje”, 2004 metais planuoja išleisti monografiją apie Rudolfą Lymaną.
Visitors:7614
Rating: (63 evaluators)
Date created:03/01/04
Last change:03/22/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte Switch to Library level