Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 1 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
IV-asis tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui

IV-asis tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui R.Lymanui, vyko 2003 m. spalio mėn. 10 d – lapkričio mėn. 16 d. Šio festivalio globėja ir rėmėja - Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Jo Ekscelencija Čekijos Ambasadorius Piotras Voznica su žmona.
Buvo surengtos parodos: knygų paroda "Knygų leidybos menas Čekijoje", I.Petrik fotografijų paroda "Žmonės ir kraštai", J.Buncko gobelenų ir medžio skulptūrų paroda.
2003-10-10 prie Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo pastato buvo atidengtas čekų skulptoriaus Jaroslav Buncko koplytstulpis. Jį dovanojo Čekijos Ambasada Lietuvoje ir skulptorius J.Buncko.
Filiale vyko konferencija tema "Čekų kultūra ir Lietuva", pranešimus skaitė režisierius Michal Tarant /Čekija/, bohemistė Kristin Kilsti /Norvegija/, docentė, humanitarinių mokslų daktarė Dana Palionytė /Lietuva/, Čekijos Respublikos ambasados asistentė kultūrai dr.Janina Balsienė /Lietuva/, Petras Algis Mikša /Lietuva/, Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotojas mokslo reikalams Algis Kazulėnas /Lietuva/.
2003-10-11 Rokiškio Šv.Mato bažnyčioje vyko solisto Virgilijaus Noreikos ir vargonininko Gedimino Kviklio koncertas.
Festivalyje dalyvavo vargonininkas iš Čekijos Deividas Postraneckis, Brno konservatorijos dėstytojas, Vilniaus jaunimo choras "Aidija", Lietuvos Muzikos akademijos studentai ir dėstytojai, Biržų kamerinis choras "Viktorija", Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojai ir studentai, Vilniaus Arkikatedros jaunimo choras, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialialo dėstytojai ir studentai, Lietuvos ir užsienio šalių moksleiviai, studentai, dėstytojai.
Festivalio renginiai vyko  Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale, Šv. Mato bažnyčioje, Rokiškio savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Rokiškio krašto muziejuje.
2003-11-16 Rokiškio krašto muziejuje vyko Čekijos Respublikos Ambasados surengtas vakaras, skirtas Čekijos Respublikos Valstybinei šventei - Kovos už laisvę ir demokratiją dienai.

Čia rasite IV-ojo tarptautinio vargonų muzikos festivalio, skirto čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui R.Lymanui, akimirkas.
Prie Rudolfo Lymano kapo
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Čekų skulptoriaus J.Buncko koplytstulpio atidengimas prie Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Konferencija tema "Čekų kultūra ir Lietuva"
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Knygų, fotografijų bei medžio drožinių ir gobelenų parodų atidarymas
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Koncertų akimirkos
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Čekijos Respublikos Valstybinės šventės - kovos už laisvę ir demokratiją dienos minėjimo akimirkos

Show picture in original size.
Show picture in original size.
     
     
Visitors:2276
Rating: (38 evaluators)
Date created:03/01/04
Last change:03/22/04
Rate this article:
TitleAuthorRepliesLast reply
BaliutavičiūteiLamin012/26/09
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte Switch to Library level