Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 1 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
ROKIŠKIO KRAŠTE SKAMBA MŪSŲ CHORŲ DAINOS

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R.Pavilionis, klausydamasis muzikos ir giesmių, Rokiškio kolegiją (dabar Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas) pavadino maža muzikos salele respublikos kultūriniame gyvenime.
Pasak organizatorių, idėja rengti vargonų muzikos festivalius kilo prieš ketverius metus. Taip buvo nuspręsta įprasminti čekų muziko, pedagogo, vargonininko R.Lymano atminimą, kuris 1883 metais Rokiškyje įkūrė grafų Tyzenhauzų ir Pšezdeckių "Grafiškąją vargonininkų ir giedojimo mokyklą", suvaidinusią nemažą vaidmenį puoselėjant šalies muzikinę kultūrą.
Šiandien šios mokyklos tradicijas tęsia Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo studentai ir dėstytojai, vadovaujami energingos vadovės Stanislavos Juškienės. Mokyklos iniciatyva 2000 metais buvo organizuotas pirmasis tarptautinis vargonų muzikos festivalis.
Džiugu, kad visuose keturiuose festivaliuose teko dalyvauti ir mums - VPU Muzikos katedros merginų chorui, o ketvirtajame dalyvavo ir šios katedros mišrus choras (vad.H.Šečkuvienė).
IV-ajame tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje dalyvavo daug žymių respublikos meno kolektyvų bei solistų, svečių iš užsienio. Festivalis vyko spalio 10 - lapkričio 16 dienomis. Kolektyvai rengė sakralinės muzikos koncertus, giedojo šv.mišiose. Renginiai vyko įvairiose rajono bažnyčiose.
Lapkričio 9-oji diena buvo skirta Vilniaus pedagoginio universiteto Muzikos katedros kolektyvams. Gražioje XIX a.neogotikinio stiliaus Šv.Mato bažnyčioje Rokiškyje ir Šv.Onos bažnyčioje Obeliuose skambėjo lietuvių bei užsienio kompozitorių sakralinė muzika, vargonavo Muzikos katedros dėstytojai D.Jozėnas, R.Narčytė.
Daug naujo ir įdomaus apie krašto praeitį sužinojome aplankę Rokiškio muziejų. Įdomu buvo išgirsti XIX-XX a.pradžios dvaro istoriją, pasigrožėti restauruotomis rūmų menėmis, vienintele Lietuvoje išsaugota ir restauruota XIX a.grafų drabužių kolekcija. Visus nepaprastai sužavėjo garsaus medžio drožėjo L.Šepkos unikalūs kūriniai.
Sugrįžome, pasak mūsų katedros vedėjos prof.M.Baltrėnienės, praturtėję dvasiškai, stipresni profesiškai, pilni noro plėsti koncertinę geogfrafiją.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Visitors:1165
Rating: (28 evaluators)
Date created:03/08/04
Last change:03/08/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte Switch to Library level