Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
JAUNŲJŲ TALENTŲ KONCERTO DALYVIAI

Mintis rengti “Jaunųjų talentų sąskrydį” kilo jau seniai. Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas (buvusi Rokiškio kultūros mokykla, Rokiškio kolegija, Rokiškio aukštesnioji pedagogikos mokykla) į gyvenimą išleido daug gabių absolventų: kultūros darbuotojų, pedagogų, bažnyčios vargonininkų, kurie išsisklaidė po visą respubliką. Jie turi savo kolektyvus ir augina jaunuosius talentus.  
Žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų: Panevėžio lėlių teatro režisierius ir direktorius Antanas Markuckis, solistai Andrejus Kalinovas, Diana Tiškovaitė, vargonininkės Kristina Kuzminskaitė, Rasa Vaigauskaitė, Almantas Spundzevičius, aktoriai ir režisieriai Jonas Buziliauskas, Mykolas Dorofėjus, Aušra Keliuotytė, Mindaugas Capas, fotografas Gintautas Dainys ir daugelis kitų
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Inga ARAMINAITĖ - Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo muzikos pedagogikos II kurso studentė.

Show picture in original size.
Vargonuoja, dainuoja, groja gitara ir kuria muziką.    
“Prie muzikos grįžau baigusi Veterinarijos technikumą. Po vieno koncerto, kuriame pirmą kartą dainavau, man pasiūlė dirbti Latvijoje, Subatės kultūros namuose, vadovauti vokaliniams ansambliams. Taip
pat vargonavau Subatės bažnyčioje. Padedama mokytojos išmokau
groti gitara. Būtent, tuo metu dar Latvijoje prasidėjo koncertinė veikla. Repertuaras, kurį atlikdavau viena arba su ansambliais, buvo įvairus – bažnytinės giesmės, liaudiškos ir šiuolaikinės dainos. Viena iš paskatų mokytis Rokiškyje buvo ta, jog Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale įgyjamas aukštasis išsilavinimas.                
Dainuoju Rokiškio filialo chore, ansamblyje, solo ir su kurso draugu Robertu dažnai dainuoju rajono bei respublikos renginiuose, sukūriau muziką donorų himnui.      
Ateityje norėčiau mokytis vokalo. Patinka romansai, bažnytinė ir klasikinė muzika, taip pat vargonuoti ir dirbti su vaikais.”

Antanas MARKUCKIS - Panevėžio Lėlių vežimo teatro direktorius, vyr.režisierius, H.K.Anderseno premijos laureatas

Show picture in original size.
“Panevėžys – penktasis pagal dydį Lietuvos miestas. Aš čia gimiau 1965 m. kovo 20 dieną, čia dabar gyvenu ir dirbu. Mūsų šeima buvo nemaža – šeši vaikai, o augino mus viena mama. Vaikų darželyje, kurį lankiau buvo lėlių teatriukas. Įsiprašiau, kad ir mane priimtų. Debiutas buvo nesėkmingas – bijojau, pradėjau verkti ir auklėtojai teko už mane suvaidinti Vilką. Jau tada supratau, kad lėlės mane traukia. Lėlių teatras – magijos, paslapčių, gerumo teatras, kurį myli ir maži, ir dideli. Namuose pradėjau meistrauti lėles, dekoracijas ir šeštadieniais vaidinau kiemo vaikams. Pjeses rašiau pats ir vaidinau pats vienas. Mokykloje su bendraminčiais sukūriau jau rimtesnį lėlių teatriuką. Statėme spektaklius, dalyvavome šventėse. Stengiausi bėgti iš namų, nes ten buvo pilka. Atėjo ir pirmasis įvertinimas – už K.Kubilinsko “Timas ir Tomas” pastatymą miesto lėlių teatrų apžiūroje laimėjome antrąją vietą. Tai buvo pirmasis apdovanojimas už dar vaikiškus mano žaidimus su lėlėmis.                                        
Vėliau Rokiškio kultūros mokykloje baigiau režisūros specialybę. Ir po tarnybos kariuomenėje, “Lino” įmonė, audžianti lietuviškas drobes, man suteikė erdvę Lėlių vežimo teatrui sukurti. Netolimas Pumpėnų kolūkis mums padovanojo vežimą ir skolino arklius vasaros gastrolėms po kaimus ir miestelius. Statėme spektaklius, dalyvaudavome kasmetiniame šalies lėlių teatrų konkurse “Molinuko teatras”. Keturis kartus buvome šio konkurso nugalėtojais ir laureatais. Ilgai neturėjome savų patalpų. Pagaliau 1992 m. mums valdžia miesto centre paskyrė buvusį indų sandėlį – tai buvo tiesiog apgriuvęs pastatas. Bendromis pastangomis jį suremontavome, pritaikėme teatrui. Mūsų kolektyvui buvo suteiktas profesionalaus Lėlių vežimo teatro statusas. Pradėjome dirbti ritmingai ir nuosekliai.1994 m. už lietuviškos dramaturgijos propagavimą, Lėlių vežimo teatro įkūrimą ir S.Gedos pasakos “Kaip kiškis vilko namus sergėjo” pastatymą man buvo paskirta Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos B.Dauguviečio premija. 1944-1997 m. vadovavau Lietuvos lėlininkų asociacijai. Pirmą kartą į pasakų karaliaus Anderseno šalį Daniją išvykau 1994 metais. Ten Borncholmo grafystės, Svaneko miestelyje stažavausi seminare “Kultūra ir demokratija”. Dalyvavome tarptautiniuose lėlių teatrų festivaliuose Olandijoje ir Belgijoje. 1996 m. mūsų teatre lankėsi teatras iš Kopenhagos “Folketeatres” su spektakliu “Lakštingala”. Draugaujame su šiuo teatru ir dabar. Paskui buvo mūsų išvykos į kitus festivalius – Rusijos sostinėje Maskvoje, Vokietijoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje. 1997 m. vasarą su teatro kolektyvu Danijoje Reonės mieste atidarėme teatrinį sezoną. Danijos kultūros ministrui labai patiko mūsų spektaklis lietuvių l.pasakos motyvais “Stalelis, ožkelė ir klabandėliai”. 1997 m.savo teatre pastačiau spektaklį “Mergaitės su degtukais” H.K.Anderseno pasakos motyvais. Lėles mums gamino geriausia Rusijos dailininkė J.Beresneva, muziką paraše garus lietuvių kompozitorius F.Latėnas. Labai jaudinomės, nes į spektaklio premjerą atvyko Danijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje Per Carlsen, Danijos Kultūros institutų generalinis sekretorius S.Andersenas, Lietuvos, Latvijos, Estijos Danijos kultūros institutų direktorės A.Sabaliauskienė, R.Helms, S.Teesalu. Tačiau spektaklį svečiai įvertino teigiamai ir  pasidžiaugė, kad Lietuvoje galima rasti Danijos kampelį.nes į spektaklio premjerą atvyko Danijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje Per Carlsen, Danijos Kultūros institutų generalinis sekretorius S.Andersenas, Lietuvos, Latvijos, Estijos Danijos kultūros institutų direktorės A.Sabaliauskienė, R.Helms, S.Teesalu. Tačiau spektaklį svečiai įvertino teigiamai ir pasidžiaugė, kad Lietuvoje galima rasti Danijos kampelį.                                    
Tuomet kalbėjome apie galimybę šį spektaklį parodyti Danijoje. Tais pačiais metais Lietuvos televizija sukūrė videofilmą “Mergaitė su degtukais”, o aš jame suvaidinau aklą muzikantą. Nuo 1998 m. dalyvaujame Danijos kultūros instituto ir Šiaulių pedagoginio universiteto projekte  “Rašome laišką Hansui Kristianui Andersenui”. Laiškus rašo vaikai iš visos Lietuvos, o baigiamoji šventė vyksta mūsų teatre. Šiuo metu ruošiuosi bendram projektui su Danijos kultūros institutu – spektaklio “Sniego karalienė” H.K.Anderseno pasakos motyvais pastatymui. Šis spektaklis turėtų būti šventė Panevėžio mažiesiems žiūrovams. Padedant Danijos kultūros institutui, Danijos Karalystės ambasadai Lietuvoje norėčiau 2004 m. įkurti Lėlių vežimo teatre H.K.Anderseno kultūros centrą. Jo tikslas – propaguoti garsaus pasakų rašytojo kūrybą Lietuvoje.1999 ir 2001 metais už kūrybinės veiklos programas gavau LR kultūros ministerijos Jaunojo menininko ir aukščiausią Valstybės stipendijas.2001 m. baigiau Jaroslavlio valstybinį teatrinį institutą, įsigijau profesionalaus lėlių teatro aktoriaus ir režisieriaus specialybes. Penki metai dalyvauju Lietuvos rajoniniuose, zoniniuose, respublikiniuose meninio skaitymo konkursuose – dirbu komisijose. Anderseno pasakos nenueina nuo mūsų scenos. 2002 m. savo teatre pastačiau “Skiltuvą” ir tų pačių metų pabaigoje Rusijos Mytiščių teatre – “Mergaitę su degtukais”. 2003 m. balandžio 2 dieną mano darbas buvo įvertintas “Mažąja Nobelio premija” – tai H.K.Anderseno apdovanojimas. Per metus Lėlių vežimo teatre suvaidiname apie 300 spektaklių, kuriuos pamato apie 35000 žiūrovų. Lėlių vežimo teatras – ne vien mūsų miesto atradimas, bet ir visos Lietuvos kultūros dalelė. Vieniems vasara – kelionių ir įspūdžių metas, antriems – tingus poilsis, o mums darbymetis. Teatras neįsivaizduoja savęs be gastrolių po Lietuvą vežimu, kurį traukia arkliai. Kaimuose ir miesteliuose apsistojame, rodome spektaklius ir vėl traukiame keliais. Neišlepintas pramogų kaimo vaikutis nė neįtaria, kiek problemų ir nesklandumų reikia įveikti, kol lėlės pasiekia jo namus. Dabar jau turime ir vežimą, kuriame atsiskleidžia pati scena, o aktoriai turi keletą gultų nakvynei ir nedidelę virtuvėlę. Manau, kad mūsų teatro duona – tai tikėjimas. Jei siela tiki teatru taip, kaip Dievu, gali sukurti gerą spektaklį. Antraip lėlė pačiu atsakingiausiu momentu atkeršys. Lėlių vežimo teatrui vadovauju 19  metų. Jo puoselėjimas – visų mano darbų, planų ir svajonių tikslas.

Andrejus KALINOVAS - Lietuvos Muzikos akademijos studentas

Show picture in original size.
“1995 m. įstojau į Rokiškio kolegiją, muzikos pedagogikos-vargonavimo bei anglų kalbos pedagogikos specialybes. 1997 m. dalyvavau respublikiniame dainavimo konkurse “Sidabriniai balsai”, tapau laureatu. Mane šiam konkursui rengė dėstytoja Regina Vaičiūnienė. Studijų metu dalyvavau įvairiuose rajoniniuose bei respublikiniuose koncertuose, renginiuose. 1998 m. baigiau kolegiją ir įstojau į Lietuvos muzikos akademijos dainavimo katedros parengiamuosius kursus. Šiuo metu studijuoju paskutiniame kurse.  
Esu Jaunųjų dainininkų konkurso diplomantas, neseniai dalyvavau kamerinio dainavimo konkurse, skirtame Beatričei Grincevičiūtei. Tapau finalistu.                                              
Antrus metus laimiu konkursus Europos choro Akademijos bei Bacho Akademijos projektuose (Prancūzija, Vokietija). Dalyvauju meistriškumo, stiliaus interpretavimo kursuose.
Nenutrūksta ryšiai su Panevėžio kolegijos Rokiškio filialu, man tenka garbė dalyvauti tarptautiniuose vargonų muzikos festivaliuose, skirtuose R.Lymanui, šiemet dalyvavau “Jaunųjų talentų sąskrydyje”.
Atvykimas į Panevėžio kolegijos Rokiškio filialą – man  yra didžiausia šventė”
Jonas BUZILIAUSKAS - Lietuvos televizijos serialo “Miesčionys” aktorius, Rokiškio kultūros rūmų teatro režisierius

Show picture in original size.
“Rokiškio kultūros mokykloje mokiausi režisūros meno. Įsigijęs režisieriaus kvalifikaciją pagal specialybę dirbau Rokiškio teatro rūmuose, teatro režisieriumi, pats kūriau vaidmenis spektakliuose.
Šiuose rūmuose susikūrė humoro grupė”Ambrozija”. Aš tapau šios grupės aktoriumi ir režisieriumi. Greitai tapau pažįstamas ir mylimas žiūrovų. Humoro laidoje “Nosis” sukūriau daug spalvingų personažų: “Janytę”, “Beausis” ir kt.                            
Šiuo metu esu Lietuvos televizijos serialo “Miesčionys” aktorius, Rokiškio kultūros rūmų teatro režisierius, įvairių rajono renginių vedėjas. Šiame teatre pastačiau žiūrovų mėgstamus spektaklius: J.Žemaitės “Marti”, B.Sruogos “Uošvė”, J.Griciaus “Palanga”. Baigęs Klaipėdos universitetą toliau studijuoju menų fakultete dramos režisūros magistrantūroje”.
Nijolė ČIRŪNIENĖ - režisierė ir aktorė

Show picture in original size.
“1980 m.su pagyrimu baigiau režisūros specialybę Rokiškio kultūros mokykloje. Pradėjau dirbti Rokiškio rajono kultūros namuose.  
Ištekėjau ir auginu 4 dukras, įrodžiau, kad šeima netrukdo tobulėjimui. 1994-1999 m. „Mamos Nijolės teatras” buvo žinomas rajone ir respublikoje. Pati esu  režisierė, kuriu ir siuvu lėles, rašau scenarijus ir vaidinu žiūrovams kartu su savo dukromis.
2000 m. šeimos teatrą pakeičia Bajorų kultūros namų lėlių teatras “Čiz”. Šiame kolektyve susitinku Rokiškio kultūros mokyklą baigusias Dalią Kernagytę-Ziemelienę, Nadieždą Aleinikovą. Kolektyvas greitai pelno pripažinimą. 2002 m.yra apdovanojamas respublikine metų nominacija “Aukso paukštė”, kaip geriausias lėlių teatras ir režisierius.
Rokiškio rajone daugelis mane žino, kaip Rokiškio liaudies teatro aktorę. Dažnai sutinka kaip renginių, švenčių vedančiąją. Bajorų kultūros namuose aš subūriau vaikų ir suaugusiųjų teatro kolektyvus, kurie dažnai džiugina žiūrovus naujais spektaklių pastatymais.
Aš myliu savo darbą ir žmones, galbūt todėl man ir sekasi…”
Rita PAURIENĖ - Rokiškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja, kamerinio ansamblio vadovė

Show picture in original size.
“Baigusi Molėtų muzikos mokyklos akordeono klasę mokiausi Vilniaus Valstybinėje konservatorijoje, kur studijavau kompoziciją, vėliau – Lietuvos Muzikos akademijoje fortepijoną, Rokiškio aukštesniojoje pedagogikos mokykloje įsigijau muzikos pedagogo-vargonininko specialybę.
Noras išmokti groti vargonais gimė dar ankstyvoje vaikystėje bažnyčioje beklausant galingų ir spalvingų vargonų garsų. Ši svajonė išsipildė mokantis Rokiškio aukštesniojoje pedagogikos mokykloje pas gerus pedagogus – Vandą Gražienę, Audronę Smalskienę, Kristiną Kondratavičienę.
Dirbu Rokiškio muzikos mokykloje fortepijono mokytoja, taip pat vargonuoju rajono bažnyčiose, daugelį metų vadovauju kameriniam ansambliui, groju fortepijonu. Mano vadovaujamas ansamblis nuolatinis rajono renginių dalyvis. Teko koncertuoti Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Ukmergėje, Biržuose, užsienio šalyse – Vokietijoje, Latvijoje. Ansamblio repertuare nemažai bažnytinės muzikos. Be to dalyvauju tarptautiniuose vargonų muzikos festivaliuose.
Esu laiminga pasirinkusi šią profesiją.”
Egidijus KUNDROTAS - Rokiškio kultūros rūmų foklorinio ansamblio “Gastauta” vadovas, mokyklos-darželio “Varpelis” muzikos mokytojas

Show picture in original size.
“Baigiau Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą, įsigijau muzikos mokytojo kvalifikaciją.
Meilę muzikai įkvėpė tėvai ir seneliai. Tai paskatino mokytis muzikos mokykloje, kurioje baigiau klarneto klasę.
Kurti dainas pradėjau būdamas 16 metų. Esu sukūręs apie 40 dainų, daugiausia vaikams.
Man patinka ir dainuojamosios poezijos žanras. Mėgstu kurti ir dainuoti apie jūrą ir meilę. Parvykęs į tėvų namus ir šiandien vakarus praleidžiu dainuodamas su šeima.
Dirbu Rokiškio kultūros rūmuose folklorinio ansamblio “Gastauta” vadovu, mokykloje – darželyje “Varpelis” muzikos mokytoju, vaidinu  teatro spektakliuose, dainuoju miesto renginiuose.
Šiuo metu studijuoju Klaipėdos universiteto menų fakultete muzikos pedagogiką.”
Diana TIŠKOVAITĖ - Kelmės vaikų muzikos mokyklos solinio dainavimo mokytoja

Show picture in original size.
“1993 m. įstojau į Rokiškio kolegiją muzikos pedagogo-bažnyčios vargonininko specialybę. Baigiau 1996 m. ir tais pačiais metais įstojau į Klaipėdos universiteto menų fakultetą, kur įgijau solisto kvalifikaciją.
Dabar dirbu Kelmės vaikų muzikos mokykloje solinio dainavimo mokytoja, turiu savo operos studiją.
Koncertinė veikla Vokietijoje, Lenkijoje, Norvegijoje. Rengiu projektą koncertams Švedijoje, Norvegijoje. 2002 m. surengiau savo rečitalį Kelmės miesto visuomenei.
Kelmės mažajame teatre vaidinu Rozali (dainuojanti paršiukė) spektaklyje “3 paršiukai”, dalyvauju Kelmėje rengiamame džiazo festivalyje.
Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas – vieta, kuri nurodė kelią, kuriuo dabar sėkmingai einu.”
Rasa VAIGAUSKAITĖ - Šilutės meno mokyklos fortepijono mokytoja

Show picture in original size.“Į Rokiškio kolegiją įstojau 1996 metais. Baigiau muzikos mokytojo – vargonininko specialybę. 1999 metais įstojau į Klaipėdos universitetą fortepijono specialybę. Sėkmingai baigiau ir įgijau atlikėjo, koncertmeisterio, mokytojo kvalifikaciją.
Šiuo metu dirbu Šilutės meno mokykloje, dėstau fortepijoną.”
Gintautas DAINYS - fotografas

Show picture in original size.
“1969 m. gimiau Bagdoniškio kaimo vienkiemyje (Rokiškio raj.). Čia augau iki 7-erių metų, būdamas laukų, miškelių ir balų žinovu.
Pradėjau mokytis Rokiškio E.Tičkaus vidurinėje mokykloje. Nors mokiausi gerai, tačiau mokslo aukštumų siekti neketinau ir baigęs 8 klases norėjau mokytis profesijos. Neturėdamas jokio supratimo apie kiną ir fotografiją 1984 m. įstojau į Rokiškio kultūros mokyklą saviveiklinių kino-foto kolektyvų vadovo specialybę. Besimokydamas supratau, kad pasirinkau teisingai. Buvau paskirtas dirbti į Rokiškio kultūros namus, kur gilinau ne tik technines žinias, bet ir kūrybinius sugebėjimus.
Keičiantis įstaigų pavadinimams ir vykstant reorganizacijoms mano veiklos pobūdis nesikeitė – iki šiol fiksuoju įvykius video kamera ir fotoaparatu, todėl galiu save vadinti vienu iš rajono metraštininkų.
1995 m. įstojau į Lietuvos fotomenininkų sąjungą ir nuo to laiko kiek aktyviau reiškiuosi kaip menininkas. Esu surengęs 5 personalines parodas ir dalyvavęs apie 20 bendrų meninių projektų ne vien kaip fotografas.
Šiuo metu dirbu Rokiškio krašto muziejuje”.
Visitors:8518
Rating: (52 evaluators)
Date created:03/15/04
Last change:03/15/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte Switch to Library level