Žydų architektūra Simno miesto istorijos kontekste
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 2 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Žydai Lietuvoje
Žydų istorijai Lietuvoje jau 700 metų. Nuo pat įsikūrimo pradžios ši etninė grupė dalyvavo krašto ekonominiame, politiniame, kultūriniame gyvenime.
Kadangi žydai negalėjo įsigyti žemės, jie kūrėsi miestuose, vertėsi prekyba, buvo gydytojai, mokytojai. Visame pasaulyje Vilnius buvo žinomas kaip Lietuvos Jeruzalė.
Miesteliai (jidiš kalba-stell) buvo žydų kultūros lopšys. Paprastai juose veikė viena ar net kelios sinagogos, chederai (mokyklos), ritualinė maudyklė, buvo kapinės. Greta sinagogos stovėjo rabino namas.
Prasidėjus II pasauliniam karui, Lietuva patyrė keletą okupacijų: sovietinę, nacių. Okupacijų metu buvo vykdytas žiaurus genocidas. Komunistai nužudė apie 800 000 Mažosios ir Didžiosios Lietuvos gyventojų, naciai nužudė dar apie 70 000 lietuvių ir 200 000 žydų, Lietuvos piliečių.
Žydų naikinimas vyko hitlerinės okupacijos metu. Lietuva tapo viena pirmųjų valstybių, kurioje naciai pradėjo žydų žudynes. Masinės holokausto kapavietės buvo beveik kiekviename mieste ir miestelyje.Jews in Lithuania

The history of Jews lasts about 7 hundred years. This ethnic group has partisipated in economical, political and cultural life. Since its establishment as Jews couldn‘t get acquire the plot of land they settled in the towns, they had their trade they were doctors or teachers. Vilnius was known as Lithuanian Jerusalim.
Small towns were Jewish cultural cradles. There were one or several synagogues, ritual bathing places, Jewish schools, cemetry, rabbi‘s house.
At the begining of the World War II Lithuania had ocupations-soviet, Naci‘s. During the ocupations was a cruel genocide. Communist killed about 800 000 people of Large and Minority Lithuania. Nacists killed about 70 000 Lithuanians and 200 000 Jews-citezens of Lithuania.
Jews destroging was during nacists‘ ocupation. Lithuania became one of the first countries, where nacies had begun the Jews‘ killing. Mass holocaust graveyards were in almost in every town and city.
Lankytojai:1610
Reitingas: (1 vertintojai)
Sukūrimo data:03/15/04
Paskutinieji pakeitimai:04/26/04
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Žydų architektūra Simno miesto istorijos kontekste Perjungti į Bibliotekos lygmenį