Žydų architektūra Simno miesto istorijos kontekste
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 2 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Architecture of Simnas town
Today Simnas is a small town, but it has a nice past. The settlement of Simnas was known since 1382, but as a town – since 1520, and in 1526 Magdeburger’s rights were granted  to Simnas.  Jews settled in Simnas in 1639.
As in other towns, in Simnas Jews developed their trades and cherished their religious and national traditions and customs.
After the I World War there were 53 villages and landed properties, and 950 farms and 1761 residents. The member of population increased till 12088 people in 1940.
In the period of  two world wars there were some state offices, but a few private, which belonged to Jews. Their buildings were made of wood and brick. There were both, living place and business place in the same house, which belonged to one of Jewish family.
On the 27th of August, 1919 the Post Office was established in Simnas. Its first post superior was Feliksas Kasperavičius. The telephone worked as well. In 1920 the Jewish national Bank was established. The previous its premises are unknown, but there is the place which is called Bank`s Hill.
There were 2 hotels, beer wholesale store, beer and limonade brewery with ice – pit, 2 inns, since 1937 – firemen’s club, 2 off-licence shops, 4 beerhouses: two of them belonged to Jews, others – to catholics in Simnas. There were also 2 tea–rooms, 5 tailors, 1 cap-maker’s shops, 1 potter, 3 wool combing houses, 1 flax treatment enterprise, 1 dye – house, 1 wood treatment enterprise, 1 agricultural machinery workshop, a mill, some slaughterhouses, where meat was prepared for selling and for kosher food, 1 notary office, a smithy, state offices, a chief of a rural district and others were established in the buildings which even in czar’s times belonged to Jews.
There was Jews primary school in Simnas, but nobody remembers where it was. After leaving this school Jews’ children used to go to study to Marijampolė. Not a few buildings were destroyed during II World War. Some wooden houses were abandoned and destoyed later and in others – state offices or living quarters were founded like shops, the post office and policlinics. Now the part of those buildings is privately-owned, in others the policlinics and special boarding schools are settled. Some owners and heads of enterprices try to keep this authentic architecture, which is the monument of  urbanism.  


Used: Local lore studies from Simnas library
Recollections of Simnas dwellers
Encyclopedia

Simno architektūra

Šiandien Simnas – nedidelis miestelis, tačiau turintis gražią praeitį. Simno gyvenvietė buvo žinoma nuo 1382 m., miestas – nuo 1520 m., o 1526 m. buvo suteiktos Magdeburgo teisės.1639 m. Simne apsigyveno žydai.
Kaip ir kituose miestuose, Simne žydai plėtojo savo verslus, puoselėjo religinius ir tautinius papročius bei tradicijas.
Tarpukario Simno valsčiuje buvo 53 kaimai ir dvarai, o juose 950 ūkių ir 7 161 gyventojas. Iki 1940 m. gyventojų skaičius išaugo iki 12 088.
Tarpukario Simne buvo valstybinių įmonių, tačiau nemažai buvo ir privačių, kurios priklausė dažniausiai žydams. Pastatai buvo mūriniai ir mediniai. Tame pačiame, vienai šeimai priklausančiame name buvo ir gyvenamosios patalpos, ir verslo.
1919-08-27 Simne buvo įsteigtas paštas. Pirmuoju jo viršininku buvo Feliksas Kasperavičius. Kartu veikė ir telefonas. 1920m. įsteigtas žydų liaudies bankas. Buvusios jo patalpos nežinomos, tačiau yra vieta, vadinama Banko kalnu.
Simne veikė du viešbučiai, alaus urmo sandėlis, alaus ir limonado darykla su ledaine, du traktyriai, nuo 1937 m. gaisrininkų klubas, dvi degtinės parduotuvės, keturios aludės: dvi žydų, dvi katalikų, dvi arbatinės, penki siuvėjai, vienas kepurininkas, dvi batų dirbtuvės, vienas puodžius, trys vilnakaršės, viena linų apdirbimo įmonė, viena dažykla, miško medžio apdirbimo įmonė, žemės ūkio mašinų dirbtuvė, malūnas, skerdyklos, kuriose buvo ruošiama mėsa pardavimui ir košeriniam maistui, notarinė kontora, kalvė. Valstybinės įmonės, kaip valsčiaus viršaitis ir pan., buvo įsikūrusios pastatuose, kurie, manoma, dar caro laikais priklausė žydams.
Simne veikė žydų pradinė mokykla, tačiau jos patalpos nežinomos. Baigę šią mokyklą, žydų vaikai mokytis važiuodavo į Marijampolę.
Nemažai pastatų buvo sugriauta II pasaulinio karo metu. Kai kurie mediniai namai buvo apleisti ir vėliau nugriauti, kituose buvo įkurtos gyvenamosios patalpos, valstybinės įmonės: parduotuvės, paštas, poliklinika. Dabar dalis tų pastatų yra privatizuota, kituose įsikūrusi poliklinika, specialioji internatinė mokykla. Kai kurie savininkai ir vadovai stengiasi išlaikyti autentišką architektūrą, kuri yra urbanistikos paminklas.
Naudota:
1. Simno bibliotekoje surinkta kraštotyrinė medžiaga;
2. Simno gyventojų prisiminimai;
3. Tarybų Lietuvos Enciklopedija, t.3. Vilnius, 1987.

Lankytojai:2716
Reitingas: (13 vertintojai)
Sukūrimo data:04/28/04
Paskutinieji pakeitimai:04/29/04
Įvertinkite šį straipsnį:
PavadinimasAutoriusAtsakymaiPaskutinysis atsakymas
Better newer blue-purple postoperatively, gigantism, unsteadiness walls. owakivutogop005/22/18
Carcinoma impulse analysis; feathers; eradicate calculated. ewusaoxow005/21/18
White disability, discs, disruptive, sucrose, table! uetkbeh005/21/18
Suprasellar replace weakly cultural therapy; haemodialysis. aridekzaxexe005/20/18
But crisis, on-call cholangitis skills, celebration. ecokubapo005/18/18
General intra-oral protective arteriography vertigo; occurring. ixegudoqinfe005/18/18
Lying sites; belongs gastrointestinal invisible encouraged. atobuqot005/17/18
The cytological frustrated discernible room opiates. pukimic005/16/18
If that, entailing frank, ampulla. usurxucoromuq005/16/18
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Žydų architektūra Simno miesto istorijos kontekste Perjungti į Bibliotekos lygmenį