Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 4 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Saločių S. Dariaus ir S. Girėno tiltas
Saločių tiltas pastatytas 1929 m. Iki to laiko žmonės per Mūšą keldavosi valtimis ir keltu, vadinamu ,,paramu“ . Ties gyvenviete dviejose vietose buvo brastos: ties klebonija ir ties kapinėmis (dab. Brastos gatvė)
,,Paramas“ veikė dabartinio tilto vietoje. Keltininku ilgai dirbo Juozas Baltulis, vėliau Juozas Ratkus, kurie buvo vadinami ,,paravazininkais“. Keltu buvo galima (už užmokestį) persikelti su arkliais ir vežimais. Ypač didelis sambrūzdis prie ,,paramo“ būdavo pavasariais per šv. Jurgines, kai dvarų kumečiai ar žemės nuomotojai (,,ardinarčikai“) keldavosi į kitą dvarą ar žemę.
O Saločių tilto statyba gyventojams buvo didelė ir linksma naujiena bei sunkaus vargo pabaiga. Statybai buvo sunaudota po 50 tonų geležies fermai, kainavo apie 330000 litų. Tilto statybos rangovas ir darbo vadovas – technikas P. Markevičius, Geležinių fermų statytojas – inžinierius L. Rėklaitis. Šio naujo statinio priėmimas įvyko 1929m. lapkričio 8d., tačiau oficialus atidarymas buvo atidėtas pavasariui. Tada (1930m. pavasarį) vyko graži šventė, kurioje dalyvavo statybos vadovai, vietos atsakingi darbuotojai bei garbingi svečiai. Tiltą pašventino Saločių parapijos klebonas kun. Aleksandras Štombergas. Tarp svečių buvęs jaunas Saločių pradinės mokyklos pirmasis vedėjas Jonas Morkvėnas (1904-1905 m. ištremtas į Sibirą.)
1933m. Lietuvos transatlantinių Lakūnų – Didvyrių STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO tragiškam žygdarbiui įamžinti Saločių tiltui buvo suteiktas ,,Dariaus ir Girėno“ vardas.
Saločių tiltas buvo labai griežtai prižiūrimas sargo Petro Savicko. O ir patys žmonės labai brangino ir gerbė šį naudingą statinį. Žiemos metu, Mūšai užšalus, būdavo įrengiama čiuožykla, kurioje pačiūžomis čiužinėdavo klebinas kun. Antanas Kripaitis, mokytojai, vaikai ir jaunimas.
Tarybiniais metais, po karo, Petrui Savickui mirus, tilto niekas nebeprižiūrėjo, nebuvo jokio sargo. Sunkiasvorės mašinos traktoriai niokojo medinį grindinį. Saločių kolūkis (pirmininkai: Stasys Valašinas, Vincas Šidlauskas, Lonas Remeika) buvo pasiryžę jį išbetonuoti, bet buvo nustatyta, jog per silpnos sijos. Bet vis dėlto, 1998m metų vasarą tiltas rekonstruotas – perdažytos fermos, važiuojamoji dalis išklota gelžbetoninėmis plokštėmis, kurių viršus išasfaltuotas, įrengtos lietaus vandens nuleidimo grotelės.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Visitors:2812
Rating: (11 evaluators)
Date created:03/08/04
Last change:03/08/04
Rate this article:
TitleAuthorRepliesLast reply
canax onlineviagra cheaponlineabyrvalq003/02/07
onlineviagra cheaponlinebabblena002/26/07
Pharmacy search: onlinetramadol cheaponlinebezolapa002/18/07
Buy Rolex - you best brand - Second Sunday Forumrepliwatch012/14/06
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Switch to Library level