Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 4 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Show picture in original size.
      Istoriniuose šaltiniuose Vaškai minimi nuo XVII a. vidurio.Vaškų miesteliui rastis pradžią, matyt bus davusi pirmoji medinė bažnytėlė, pastatyta greičiausiai apie 1665 m. Apie bažnytėlės susikūrimą yra parašyta legenda. Manoma kad ji įsikūrė pagal vieno medžiotojo sapną, panašiai kaip Vilniaus Gedimino pilis. Kadaise čia buvo labai miškingos vietos, juose buvo gausu laukinių žvėrelių. Šios vietos buvo lankomos ir kaimyninių šalių medžiotojų. Medžiotojai mėgo papramogaut miško aikštelėje. Kartą vienam lenkų tautybės medžiotojui, Konstantinovui, prisisapnavo kad čia reikia pastatyti bažnytėlę.Tai ir pastatė medinę, geltonai dažyta bažnytėlę. Ir iš to kylo Vaškų pavadinimas.
Nors dokumentuose ir kariniuose žemėlapiuose yra žymimi ne Vaškai,o Konstantinova. Kada Konstantinova dar buvo nedidelis bažnytkaimis, kažkoks atvykęs gubernatorius  iš Kauno paviečio išgirdo apie Konstantinova ir paprašė vežėjo kad jį į Kyburius iš Skrebotiškio nuveštų per Konstantinovą. Kai privažiavo Titkonių kaimą vežėjas sustojo ir pasakė kad matosi Konstantinova, o toliau jis nevažiuosiąs nes prastas kelias. Jis išlipo, apsidairė ir pasakė, kad tai ne Konstantinova, o Vaškai.
Sudegus pirmai bažnyčiai buvo pastatyta kita, didesnė taip pat medinė. Nežinia  kas su ja atsitiko, bet buvo pastatyta trečia vėl medinė. Dabartinė stovi jau 120 m.
Neišvaizdus šios žemės kraštovaizdis: nėra arti didelių mškų, nėra upės, nėra ežero, nėra arti didesnių miestų. Tačiau vaškietis, įpratęs nuo senovės klampoti ir bristi kartais tikrai neišbrendamais keliais, myli savo apylinkes, o išvykęs kur toliau, jų ilgisi, nes vasarą čia žaliuoja javai, o rudenį pilnos klėtis geltono aukso, skanios duonelės, miežinio alučio, kurio jis nepagaili nė keleiviui, atvykusiam iš tolimesnio Lietuvos krašto.

                                                     Monika Laurinavičiūtė, Toma Šilinaitė
Visitors:3136
Rating: (12 evaluators)
Date created:04/27/04
Last change:04/28/04
Rate this article:
TitleAuthorRepliesLast reply
canax onlineviagra cheaponlineabyrvalq003/02/07
Pharmacy search: onlinetramadol cheaponlinebezolapa002/18/07
Buy Rolex - you best brand - Second Sunday Forumrepliwatch012/14/06
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Switch to Library level