Želvos krašto etnokultūros pėdsakais
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
O širdy dar skambučiai aidi, arba įspūdžai iš Sugrįžimų šventės

Show picture in original size.
Šventės ,,kaltininkė" - Z.Kriaučiūnienės ir R.Povylienės parengta knyga
Lapkričio 22 dieną, šeštadienį, Želvos vidurinėje mokykloje vyko šventė – buvusių mokinių ir mokytojų, tiksliau, naujos Zitos Kriaučiūnienės ir Rasos Povylienės parengtos knygos ,,O širdy dar skambučiai aidi...“  herojų, susitikimas. Arba – tradiciniai ,,Sugrįžimai“, kuriuos ši mokykla kartu su jos muziejumi rengia ypatingomis progomis, reikšmingiems įvykiams pažymėti.
Minėta knyga manęs nenustebino – visą jos rašymo, rengimo eigą keletą metų stebėjau iš arti, buvau šalia man artimų žmonių. Mačiau, kad ši knyga rengiama su didele meile ir atsakomybe.
Sugrįžimų šventė ir nudžiugino, ir nustebino, nes į knygos pristatymą atvyko tikrai ypatingi žmonės. Atvyko su jauduliu ir šypsenomis, su pačiais šilčiausiais prisiminimais, pasiilgę mokyklos ir vieni kitų. Savi čia jautėsi ir vyresnieji želviškiai, ir atvykę iš kitur, ir jaunesnieji svečiai. Tarp šventės dalyvių buvo ir 1939 – ųjų laidos mokinių, ir 50 – osios laidos abiturientų. Mačiau miestelio gyventojas Oną Gribulienę ir Pranę Čerkasovą, kurios mokėsi Želvos pradžios mokykloje 1934 – 1939 m. Jos buvo nustebintos, kad jų mokyklinių metų prisiminimai rado vietą knygoje. Pirmą kartą pamačiau ir Lionginą Šepetį, knygos herojų, klausiausi jo prasmingos ir kartu humoru nuspalvintos kalbos. Tarp svečių buvo ir poetė Vanda Kinderytė – Budrienė, rašytojas Kęstutis Arlauskas, literatės Albina Tumaitė – Povilavičienė ir Monika Blauzdienė, taip pat Želvos vidurinės mokyklos muziejaus įkūrėja geografijos mokytoja Stefanija Kaselienė, prieš 55 – erius metus mokykloje dirbusi pedagogė Rudalevičiūtė iš Kavarsko. Džiaugsmu švytėjo Rokiškio rajono Jūžintų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Audronės Gabienės ir Molėtų gimnazijos lituanistės Danguolės Jurelienės veidai. Danguolė kartu su kitomis savo dovanomis atvežė ir ypatingą dovaną – molėtiškių Dranseikų šeimynos kapelą, kuri susirinkusiuosius linksmino ne tik koncerte, bet ir vakaronėje.
Pagarbiai mokyklos direktorius Vidas Tavoras pristatė knygos rėmėjus: VĮ ,,Oro navigacija“ generalinį direktorių Algimantą Raščių (23 – oji laida) ir Rimantą Trotą (22 – oji laida). Padėkota ir kitiems, parėmusiems knygos leidybą: Vytautui Masiukui, UAB ,,Ukmergės paslauga“ direktoriui (29 – oji laida), Julijai Jasinskienei (20 – oji laida), kunigui Petrui Purliui (25 – oji laida), poetei Albinai Tumaitei – Povilavičienei. Tarp svečių smagu buvo matyti ir mokyklos Garbės galerijos narius – Kęstutį Paknį bei Aureliją Vernickaitę.
O pristatomą knygą salėje skaitėme visi kartu. Po muzikinės įžangos – senų mokyklinių nuotraukų ir Vlado Bagdono atliekamos dainos ,,Mano senai mokyklai“ kompozicijos, kuri daug kam pažadino mokykloje prabėgusių metų prisiminimus, dideliame ekrane buvo demonstruojamas kompiuterinis knygos maketas, o viena iš autorių Zita Kriaučiūnienė pasakojo, kaip sukomponuota knyga, kokios dalys ją sudaro. Knygą ,,perskaitėme“ visą – nuo jos viršelio, kuriame – nuostabi mokyklos rudens fone fotografija (jos autorė – dvyliktokė Audra Padlipskaitė, beje, parengusi ir iliustracijas šiai knygai), iki paskutinio puslapio – jame – 39 – osios abiturientų laidos atsisveikinimo su mokykla akimirka.
Ar patiks ši knyga parsivežusiems ją į namus? Tikriausiai... Susirinkusiųjų nuomonė buvo išreikšta gėlių puokštėmis, skirtomis knygos autorėms, dovanomis, nuoširdžiais žodžiais. ,,Gera čia sugrįžti“, - sakė Elena Virbalienė, 1969 – 1970 m. dirbusi Želvos vidurinės mokyklos direktore, Natalija Kriaučiūnienė, buvusi biologijos mokytoja, Rima Meškienė ir Valentas Giedraitis bei kiti, čia visada savi ir laukiami.
Gražių žodžių ir palinkėjimų buvo pasakyta ne tik knygos parengėjoms, bet ir mokyklos direktoriui Vidui Tavorui, nuoširdžiai pasitinkančiam visus buvusius šios mokyklos žmones. Šventėje jis mokyklos bendruomenės vardu padėkojo Z.Kriaučiūnienei ir R.Povylienei, įamžinusioms istorinę mokyklos Atmintį.
Šiluma ir meile dvelkė šis pabuvimas mokykloje. Džiaugiuosi, kad buvau  ,,Sugrįžimų“ dalyvė ir kartu su kitais susirinkusiais galėjau mintimis prisiliesti prie savo buvusios mokyklos praeities.

Danguolė Tauginienė,
Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytoja,
Želvos vidurinės mokyklos 32 laidos abiturientė


Show picture in original size.
Sugrįžimų šventė, kaip ir visada, prasideda muziejaus lankymu...
Show picture in original size.
Klausomės knygos pristatymo
Show picture in original size.
Vienas iš šventės svečių – 1939 – ųjų metų Želvos mokyklos I – osios laidos mokinys, Nepriklausomybės akto signataras Lionginas Šepetys
Show picture in original size.
Šventės svečiai - iš kairės: Audronė Gabienė, Rima Meškienė ir Valentinas Giedraitis
Show picture in original size.
Iš kairės - 50 - osios laidos abiturientai Kęstutis Jarmalavičius, Lina Bružaitė, Aurelija Vernickaitė
Show picture in original size.
Smagu buvo klausytis molėtiškių Dranseikų šeimos kapelos...
Show picture in original size.
Dainuoja Trotų šeimynos trio
Show picture in original size.
Viena iš knygos autorių Zita Kriaučiūnienė ir buvusi jos auklėtinė, Molėtų gimnazijos lituanistė Danguolė Jurelienė
Show picture in original size.
Šoka Valentinas...
Show picture in original size.
Muzikinės varžytuvės
Nuotraukos Rasos Povylienės
Visitors:5889
Rating: (8 evaluators)
Date created:11/27/08
Last change:11/27/08
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Želvos krašto etnokultūros pėdsakais Switch to Library level