Želvos krašto etnokultūros pėdsakais
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 3 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Show picture in original size.
Želvos vidurinės mokyklos kieme pastatyta
medžio skulptūra ,,Piemenėlis", simbolizuojanti
mokyklos nueitą kelią
Mokyklos istorijos puslapiai

 Želvos vidurinė mokykla savo gyvavimo metus skaičiuoja nuo 1909 m., kai Želvoje buvo atidaryta pirmoji valdinė švietimo įstaiga – rusiška Bikonių liaudies mokykla. Iki 1914 m. mokykla neturėjo savo namų. Pirmasis pastatas iškilo 1914 m. už kilometro nuo miestelio – Dainiškių kaime. Nedidelė dviejų galų mokyklėlė nesutalpino visų norinčių mokytis, todėl klasės kūrėsi erdvesnėse Želvos gyventojų trobose : Černiauskų, Bačiulio, Petrauskienės, Šimanauskų. Neturėjusi nei savo pastogės, nei savo vardo ( vadinosi ji Bikonių, Dainiškių, Paželvių ),  nuo  1918 m. pavadinta Želvos pradžios mokykla.   Smarkiai augant mokinių skaičiui (1909 m. – 10, 1911m. – 64, 1924 m. – 80, 1936 m. – 165).
1936 m. valstybės lėšomis pradėta statyti didelė, erdvi ir patogi mokykla.
1939 m. pavasarį Želvos mokykla išleido pirmąją laidą – 33 šeštojo skyriaus moksleivius. 1940 m. birželio 2 d. vyko naujos mokyklos atidarymo iškilmės.
Iškentusi rusų ir vokiečių okupacijas, Želvos pradžios mokykla 1944 m. buvo pertvarkyta į progimnaziją, o 1946 m. – į gimnaziją. Nuo 1950 m. ji pavadinta vidurine mokykla. Tų pačių metų pavasarį išleista pirmoji abiturientų laida – 25 jauni žmonės. 1970 m. pastatytas didelis pastatas su 12 kabinetų, erdvia sporto sale.
Didžiausia mokykla buvo 1949-50 m. – 18 klasių komplektų mokėsi 546 mokiniai, dirbo 27 pedagogai, mažiausiai – 1993-94 m.m. – 174 mokiniai, 26 mokytojai. Šiuo metu čia mokosi 270 mokinių, dirba 28 pedagogai. Mokykla kompiuterizuota, mokiniai ir mokytojai gali naudotis interneto paslaugomis.
Mokyklos kasdienybę paįvairina prasmingi tradiciniai renginiai : Pirmojo ir Paskutinio skambučio šventės, susitikimai su buvusiais abiturientais, Menų savaitės, Poezijos pavasarėliai, Mokyklos gimtadieniai…
Į gyvenimą išleistos 54 abiturientų laidos. Mokykla visada laukia sugrįžtančių, džiaugiasi jų prasmingais darbais. Muziejuje, įkurtame 1959 m., buvę mokiniai visada atras savo paliktus pėdsakus, o plačiau apie abiturientų likimus galite skaityti interneto tinklapyje http://www.ipc.lt/wg ( žr. ,,Mažos mokyklos dideli žmonės”)

                                                                      Rasa Povylienė

Mažos mokyklos dideli žmonės Mažos mokyklos dideli žmonės
Interneto puslapis, skirtas buvusiems Želvos vidurinės mokyklos abiturientams. Apsilankykite dabar !
Visitors:1493
Rating: (4 evaluators)
Date created:02/28/04
Last change:02/11/07
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Želvos krašto etnokultūros pėdsakais Switch to Library level