Želvos krašto etnokultūros pėdsakais
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 3 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Show picture in original size.
Jaunieji Želvos artistai vaidina ,,Sniego karalaitę".
               1939-1940 metai
  Želvoje visada buvo šviesu...

Ieškodami šio krašto kultūros pėdsakų, sustojame ties tarpukario Želva. Čia tuo metu augo būsimi talentai ( iš Želvos apylinkių kilę aktoriai Aldona ir Aleksandras Kupstai, teatrologas, publicistas ir dramaturgas Arnas Šaltenis, muzikologė Genovaitė Četkauskaitė, menotyrininkas ir visuomenės veikėjas Lionginas Šepetys ir kiti žinomi žmonės).
Kultūros židiniu visada buvo mokykla. Jau tarpukario Želvoje su jaunimu buvo statomi spektakliai, o šiame krašte savi aktoriai Kupstas, Pilka būdavo ir režisieriai, ir vaidintojai.
Show picture in original size.
Želvos kaimo kapelos muzikantai apie 1985 m.
Nors prievartinės kolektyvizacijos metai slėgė žmonių dvasią, slopino tautinę saviraišką, bet ir tuomet čia klestėjo aukšto lygio kultūra. Ypač tada, kai vietinio ūkio vadovais dirbo Valentinas Nenorta ( 1959 – 1968 ) ir Jonas Vinckus ( 1980 – 1988 ). Tuomet čia veikė stacionarinis kinas ir kultūros namai su keliais meno kolektyvais: folkloro ansambliu, tautinių šokių, dramos, vyrų ir mišriu chorais, moterų ansambliu, pučiamųjų orkestru, kaimo kapela. Želviškiai ne kartą buvo rodomi per televiziją, dalyvaudavo respublikinėse dainų šventėse.

Show picture in original size.
      1982 metais Želvos hipodrome vykusios žirginio sporto šventės akimirka
Nuo 1960 m. buvo rengiamos tradicinės meno ir sporto šventės. Kultūrines tradicijas tęsė Jonas Vinckus, praturtinęs jas žirginio sporto puoselėjimu. Jo laikais rengtos vasaros ir žiemos sporto šventės buvo žinomos visai Lietuvai.
1985 m. šio vadovo rūpesčiu miestelis gauna naujus kultūros rūmus, vienintelius tokius Lietuvos kaime. Želviškius pasiekia didžiųjų miestų kultūra: atvyksta gastroliuojantys žinomi aktoriai, dainininkai, vyksta poezijos šventės. Įrengiamas hipodromas, žirgynas... Su J.Vinckaus išvykimu Želvoje baigėsi kultūros pakilimas. Atgimimo metais nebeišlaikomi kultūros rūmai.


Show picture in original size.
Švenčiama katalikiška šventė - šv. Antano atlaidai.
Procesija į Skuolių koplyčią. 1989 metai
Dabar mūsų Želvoje kultūrinis gyvenimas keičia savo turinį ir formas. Laisvai švenčiamos katalikiškos, kalendorinės, papročių šventės, minimos svarbios valstybės datos ir sukaktys.

Show picture in original size.
Scenoje - vaikų folklorinio
ansamblio dainininkai ir muzikantai
Nepamirštama ir Želvos istorinė praeitis - rengiamos konferencijos šia tema. Mokykloje skamba jaunųjų dainininkų balsai, veikia dramos studija, rengiami tradiciniai Poezijos pavasarėliai.
Visitors:3268
Rating: (6 evaluators)
Date created:03/12/04
Last change:03/18/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Želvos krašto etnokultūros pėdsakais Switch to Library level