Želvos krašto etnokultūros pėdsakais
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 4 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Show picture in original size.
    Želvos bažnyčia, statyta 1892 metais
                        Ne tik maldos namai...

Miestelio prie Želvelės rytinėj pusėj , aukščiausioj vietoj, stovi medinė bažnyčia. Statyta ji 1892 m., vadovaujant kunigui A.Stapulioniui. Savo forma statinys primena didelį gyvenamąjį namą. Fasadas turi klasicistinių bruožų. Bažnyčios interjeras – trijų navų, su apskritomis kolonomis. Altoriai puošti barokiniais ornamentais.


Show picture in original size.
         Priešais bažnyčią - varpinė
Priešais bažnyčią, dešinėje pusėje, stovi klasicistinė akmens mūro varpinė, tarsi sudėta iš dviejų kubų. Varpinės piramidinis stogas užsibaigia aukštu kryžiumi. Apu statinius tarsi apgaubia akmens mūro tvora su stilingais vartais. Jie sumūryti iš plytų, su smailiomis gotikinėmis arkomis ir bokšteliais.
Show picture in original size.
                  Skuolių koplyčia
Už 3 km nuo Želvos į vakarus, ant kalnelio, prie kelio Molėtai – Ukmergė, stovi grakšti akmens mūro koplyčia. Statyta ji 1848 m. neoklasicistiniu stiliumi. Statinys sovietmečiu apleistas, šventoriaus tvora apgriuvusi. 1989 m. kunigo Petro Avižienio restauruota. Sutvarkytos ir kapinės. Čia vėl švenčiami šv. Antano atlaidai.
Show picture in original size.
        Želvos bažnyčios vargonai
Mūsų parapijos bažnyčioje yra unikalūs 1898 m. pagaminti vargonai, keli klasicistiniai paveikslai: dailininko Antano Radzevičiaus tapyti Šv. Trejybės ir Mergelės Marijos, nežinomo tapytojo – bažnyčios globėjo Šv. Ignaco Lajolos.
Show picture in original size.
Želvos parapijos klebonas Petras Avižienis
Želvos parapijos bažnyčia visais laikais buvo ne tik maldos namai, bet ir šviesos nešėja, kultūros puoselėtoja.  Sovietmečiu bažnyčios veikla buvo slopinama. Naujos veiklos erdvės atsivėrė atvykus kunigui Petrui Avižieniui. Jis suteikė naują gyvybę Skuolių koplytėlei, prie bažnyčios įkūrė Vaikų chorą, Vaikų ir jaunimo centrą, rėmė jo veiklą, įsteigė Caritas draugiją, leido parapijos laikraštį ,,Želvelė”, sutvarkė klebonijos ir kapinių aplinką. Ir dabar remia visas prasmingas kultūrines iniciatyvas. Tad kunigo P.Avižienio dėka Želvoje tapo šviesiau.Visitors:4007
Rating: (4 evaluators)
Date created:03/20/04
Last change:05/03/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Želvos krašto etnokultūros pėdsakais Switch to Library level