Želvos krašto etnokultūros pėdsakais
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 5 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Show picture in original size.
Paželvių kaimo kryžius ,,Sušaudytam Kristui"
                   Mažoji Želvos architektūra

Ji susijusi su krašto tradicijomis, istorija, svarbiais įvykiais.
Seniau kiekvienas kaimas ir dažna sodyba turėjo savo ,,sergėtojus” – kryžių ar koplytėlę. Paprasti, tašyto medžio ar dailiai išdrožinėti, su Nukryžiuotuoju ar Mergele Marija, su Šventųjų statulėlėm. Gaila, tokių liaudies architektūros kūrinių neišliko arba jie buvo sunaikinti sovietmečiu. Nežinomos šio krašto senųjų meistrų, dievadirbių pavardės.
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, grįžo ir sena tradicija – įamžinti atmintinas vietas kryžiais, koplytstulpiais ar kitais simboliais.


Show picture in original size.
Koplytstulpis - vargo mokyklos simbolis
Mūsų miestelyje mažosios architektūros kūriniai iškilo 1989 metais, kai Želvos vidurinė mokykla šventė pirmosios švietimo įstaigos 80-ies metų jubiliejų. Priešais mokyklą buvo pastatytas koplytstulpis – Vargo mokyklos simbolis. Jame ant ąžuolinio stulpelio iškaltas piemenukas su atversta knyga rankose, apsigaubęs maišeliu. Virš jo galvos – metalinė saulutė, simbolizuojanti mokslo šviesą. Šio kūrinio sumanytoja – buvusi mokyklos direktorė Zita Kriaučiūnienė, skulptorius – ukmergiškis dailininkas R.Zinkevičius. Darbą finansavo buvę mokyklos mokiniai ir mokytojai.Show picture in original size.
Ąžuoliniai pumpurai tvirtai įaugę
              į dirvonėlį...
Vidiniame mokyklos kiemelyje, ant kalvelės, 1999 m. 90- ojo mokyklos jubiliejaus proga iškilo dar viena ąžuolinių figūrų kompozicija – dvylika pumpurų, simbolizuojančių jauno žmogaus ugdymo kelią nuo mažylio pirmokėlio iki augaloto jaunuolio. Pumpurai tvirtai įaugę į žalią dirvonėlį. Šios skulptūros autorius – jaunas dailininkas, vietos mokyklos 49- osios laidos abiturientas Vaidas Ramoška. Mokyklos simbolis pastatytas buvusių mokinių ir pedagogų paaukotomis lėšomis.

Show picture in original size.
Paminklas, skirtas žuvusiems partizanams
Per penkiolika savo darbo metų Želvos parapijos klebonas Petras Avižienis įgyvendino ne vieną sumanymą. Jo rūpesčiu 1990 m. pietiniame miestelio pakraštyje, prie kelio Želva – Kiaukliai, buvusioj žvyrduobėj, tarsi atgulė ant penkių kolonų didelis baltas kryžius. Paminklas pastatytas žuvusiems partizanams jų palaikų išniekinimo vietoje. Ant
kryžių laikančių kolonų išrašytos nukankintųjų ir žuvusiųjų pavardės. Šio architektūros kūrinio autorius – Henrikas Šilgalis.


Show picture in original size.
          Tūkstantmečio kryžius
Klebono P.Avižienio sumanymu iškilo dar vienas paminklas – tūkstantmečio kryžius ,,Kentėjusiems, kenčiantiems, kentėsiantiems”. Paminklo autoriai – skulptoriai K.Jaroševaitė ir V.Urbanavičius.

Show picture in original size.
       Simbolinis koplytstulpis
Klebonas viltį turėti jaukius Parapijos namus, kur sutilptų ir jo įkurtas VJC, pažymėjo simboliniu koplytstulpiu. Iškilo šis liaudiškosios architektūros kūrinys priešais senąją ambulatoriją ir liko rymoti. Meistras nuo Utenos Alfredas Bražionis darbą atliko – beliko į mažąją koplytėlę įkelti skulptūrėles.
Nors ir nedideli, kuklūs minėti Želvos krašto paminklai, tačiau jie puošia mūsų gimtinę.
Visitors:3089
Rating: (4 evaluators)
Date created:03/21/04
Last change:04/19/04
Rate this article:
TitleAuthorRepliesLast reply
DziuguZ. Navikas003/05/10
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Želvos krašto etnokultūros pėdsakais Switch to Library level