Želvos krašto etnokultūros pėdsakais
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
                       Kas dainon nesutilpo...

Želvos krašte, mažam Rytų Lietuvos kampely, nuo senų laikų visada buvo savų talentų: dainininkų, muzikantų, audėjų, nagingų meistrų. Daugelis seniai jau ilsisi kapeliuos, bet nepamiršti.
Talentinga audėja iš Bajorų kaimo Stasė Jurkevičiūtė iki senatvės nesiskyrė su staklėmis –  trinyčiai, keturnyčiai jos audiniai tiko kasdieniams rūbams siūti, o šešianyčiais, aštuonnyčiais ir rinktiniais raštais audė rankšluoščius, lovatieses, staltieses. Jos tautiniais raštais išmargintus audinius galėtume pamatyti miestietiškame dukros Aldonos bute.
Show picture in original size.
Rakauskienė su vyru Jonu prie rinktinių savo raštų
Moterys, kadaise audusios, dar tebegyvena – devyniasdešimtmetės Karolina Ylienė iš Paželvių kaimo ir Teofilė Svilainienė iš Rūtiškių. Abi ne tik audėjos, bet ir dainininkės. Brangintini raštuoti audiniai, kuriuos išdailino audėjos Leonora Kriaučiūnienė iš Bikonių, Alfonsa Pažūsienė iš Vėderų, Rakauskienė iš Dainiškių, dar vaikystėje sėdusios į stakles.
Show picture in original size.
Tradicinis sodas, pintas iš šiaudelių
Kaimo moterys ne tik audė, bet ir mezgė, nėrė dailiais raštais išrašydamos tai, kas dainon nesutilpo – savo mintis, jausmus, supančio pasaulio grožį. Tolučių krašte gyvenančios sesės Micienės ir senatvėje nesiskiria su vaikystėje pamėgtu menu – iš šiaudelių riša tradicinius sodus, žvaigždes, paukščius. Jų darbų galime rasti ir mokyklos muziejuje.
Show picture in original size.
   Dailūs mokytojos Stasės Vercinkevičiūtės
   darbai
Tarsi tiltelis tarp seno ir naujo mūsų krašto žmonių meno – mokytojos Stasės Vercinkevičiūtės darbai, kurių jau daug metų ji moko ir mokyklos vaikus: pintos ir rištos verbos, dailūs darbeliai iš šiaudų, įvairūs – iš vytelių, sausų žolynų, nerti, siūti žaislai, įvairiom technikom marginti Velykų kiaušiniai – tai vis šios kūrybingos mokytojos rankų menas.
Show picture in original size.
Europuokštė - mokytojos S.Vercinkevičiūtės mokinės Ingridos Daugudytės darbas
Vercinkevičiūtės meniniai ieškojimai ir atradimai – šventinės puokštės šv. Ignaco Lajolos Želvos bažnyčioje. Per šv. Kalėdas eglutė čia puošiama ne blizgučiais, o tikrai meniškais rankų darbo žaislais. Velykų rytmety prie Didžiojo altoriaus atsiranda išradinga Prisikėlimo puokštė.
Iš šios mokytojos mokosi jaunoji karta. Mokosi kitokio meno, nei mokėjo jų prosenelės – audėjos, mezgėjos, pynėjos.

Show picture in original size.
     Želviškių moksleivių medžio darbai
Įvairių medžio darbų moksleivius mokykloje moko ir mokytojas Remigijus Jakulis. Berniukai per darbų pamokas gamina medinius paukščius, žvakides, dailias dėžutes, Užgavėnių kaukes - dirbinius, kurie neretai eksponuojami įvairiose mokykloje vykstančiose parodose.
Visitors:12411
Rating: (35 evaluators)
Date created:04/04/04
Last change:05/03/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Želvos krašto etnokultūros pėdsakais Switch to Library level