AGAPE
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 6 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
TARPTAUTINĖ MOKSLEIVIŲ KONFERENCIJA
„HOLOKAUSTAS EUROPOJE IR LIETUVOJE“
(2006 RUGSĖJO 22 – 26 D.)

  Tobulėjančiame, modernėjančiame pasaulyje netolerancija, ksenofobija, rasizmas, antisemitizmas ir kitos nepakantumo apraiškos neišnyksta. Jos pasireiškia net demokratiškose šalyse. Lietuvai integruojantis į demokratinį Vakarų pasaulį reikia įgyvendinti vieną iš svarbiausių Vakarų pasaulio principų – nepakantumą šioms apraiškoms. Kvalifikuotas jaunimo švietimas apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencija ir tolerancijos ugdymas pasitelkiant universalius istorijos pavyzdžius ugdo laisvą, kritiškai mąstantį, atsakingą, tolerantišką žmogų.

I. Kontekstas

  Vilniaus Žvėryno gimnazijoje įkurtas Tolerancijos centras „Agape“ bendradarbiauja su Padua (Italija) miesto kalbų  bei Varšuvos (Lenkija) St. I. Witkewicza  licėjais. Pagrindinis šio bendradarbiavimo tikslas – keistis informacija, formuoti istorinę atmintį apie išskirtinį istorijos puslapį – Shoa. Keleri metai Vilniaus, Varšuvos ir Padua licėjų mokiniai keičiasi informacija apie Italijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje vykusį Holokaustą, lygina istorinius faktus, ieško Holokausto liudininkų. Mokiniai rašo ese, pranešimus, kurie bus panaudoti ruošiant spaudai  Italijoje mokinių darbų leidinį. Lietuvoje ir Italijoje organizuojamos akcijos paminint Holokausto dieną Europoje. Mokiniai keičiasi šių akcijų scenarijais, foto nuotraukomis apie vykusias akcijas Padua ir Vilniuje. Italijos Padua ir Lietuvos Vilniaus Žvėryno gimnazijos  mokinių projektas apie Shoa Europoje yra užregistruotas ir gauta pažangos kortelė tarptautiniame eTwinning projekte. Šio projekto surinktos medžiagos sklaidai, mokinių iniciatyvai bei istorinės atminties išsaugojimui ir teisingam suvokimui tarptautiniame kontekste numatyta organizuoti mokinių tarptautinę konferenciją „Holokaustas Europoje ir Lietuvoje“. Šių mokyklų mokytojai keičiasi informacija apie naujausius mokymo metodus dėstant Shoa jaunimui.

II. Konferencijos tikslai:

1. Skatinti istorinės atminties formavimą ir supratimą , supažindinant mokinius su Holokausto istorija ir jos ypatumais Lietuvoje bei Europoje.
2. Puoselėti gyvosios istorijos reflektavimą, skatinant  mokinių pilietines iniciatyvas.
3. Mokyti atpažinti rasizmo ir ksenofobijos požymius ir kūrybiškai panaudoti prieš juos nukreiptas prevencijos priemones.
4. Pristatyti jaunimo atliktą kūrybinį darbą mokyklų ir miesto  bendruomenei.

III. Konferencijos uždaviniai:

1. Analizuoti, vertinti surinktą informaciją ne tik apie Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse vykusį Holokaustą, jo pasekmes žydų ir kitų tautų istorinei raidai.
2. Supažindinti Italijos Padua ir Lenkijos Varšuvos licėjaus moksleivius su Lietuvos atmintinomis  istorinėmis vietomis.
3. Publikuoti konferencijos medžiagą spaudoje.
4. Siekti  ilgalaikės švietimo veiklos apie Shoa bei naujausių mokymo metodų  taikymą  Lietuvos ir užsienio mokyklų bendruomenėse.


IV. Konferencijos dalyviai.
1. Vilniaus Žvėryno gimnazija.
2. Lietuvos  ugdymo įstaigų moksleiviai.
3. Padua (Italija) kalbų licėjus.
4. Varšuvos (Lenkija) St. I. Witkewicza licėjus.

V. Konferencijos programa.

Data: 2006 m. rugsėjo mėn. 23 – 24 d.

Vieta : Vilniaus Žvėryno gimnazija.

Plenarinės sesijos

1. Mokinių pranešimai „Holokaustas Europoje ir Lietuvoje“.
2. Mokinių surinktos medžiagos apie Holokaustą Lietuvoje, Italijoje ir Lenkijoje pristatymas.

Paskaitos moksleiviams

* „Holokausto ideologinės prielaidos“,
* „Kodėl svarbu kalbėti apie Shoa?“,
* „Pasipriešinimas nacių okupacijai, žydų gelbėjimas Lietuvoje“.

Darbas  edukologų grupėse

  Vilniaus Žvėryno gimnazijos, Lietuvos, Padua (Italija) kalbų licėjaus bei   Varšuvos (Lenkija) St. I. Witkewicza licėjaus edukologų diskusijos  „Pažangiausių jaunimo švietimo apie Shoa metodų taikymas bei jų veiksmingumas mokyklų bendruomenių kaitai“.

Darbo grupių rezultatų pristatymas ir rezoliucijų priėmimas
  Šios programos dalies metu bus pristatomi darbo grupių metu parengti siūlymai, išsakyta savo nuomonė dėl tolimesnio darbo ir priimtos įvairios rezoliucijos.
Konferencijos programa Konferencijos programa
Conference program Conference program
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Daugiau nuotrauku/ More pictures Daugiau nuotrauku/ More pictures
Lankytojai:1916
Reitingas: (6 vertintojai)
Sukūrimo data:10/20/06
Paskutinieji pakeitimai:12/03/06
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 AGAPE Perjungti į Bibliotekos lygmenį