AGAPE
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 3 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
ŽVĖRYNO MIKRORAJONO GATVIŲ PAVADINIMŲ KILMĖ

LATVIŲ GATVĖ

Jau beveik prieš 200 metų Latvių gatvė (tuomet tik paprastas keliukas palei Neries upę) buvo žymima Vilniaus apylinkės žemėlapiuose. 1904 metų Vilniaus miesto plane gatvė buvo vadinama Žvėrių ir per ją, už Šv. Rapolo bažnyčios, atsišakojusią nuo tuometinio Ukmergės gatvelių srauto, Žvėrynas prie miesto jungėsi savo šiaurine dalimi. Štai kaip kelionę į Žvėryną iš centro aprašo A.Kirkoras 1880 metais išleistame „Vadove po Vilnių“- „šoninis kelias už Šv. Rapolo bažnyčios ir pirmųjų užkardų („rogatki“) veda paneriu į kunigaikščių Radvilų Žvėryną...“ Šiuo keliu į savo rezidenciją Žvėryne atostogauti važiuodavo Vilniaus generalgubernatorius.
Pirmojo pasaulinio karo metais tai yra 1914m. Žvėryne akmenimis buvo išgrįstos tik 4 gatvės- dabartinės Vytauto, Mickevičiaus, Vykinto ir Karaimų, nors gyventojai prašė išgrįsti ir Latvių gatvę. Beveik, visos Žvėryno gatvės tuo metu buvo neapšviestos, todėl judėjimas jose buvo menkas.Pagal 1896 metų sudarytą perspektyvinį rajono planą, Latvių gatvė Žvėryną skyrė į miško ir lauko zonas. 19a. pabaigoje lauko zonoje jau realiai egzistavo 20 gatvių, o miško – 11 gatvių. Tarp dabartinų Latvių, Lenktosios ir Sakalų gatvių buvo žema ir šlapia vietovė, prasidedanti ties malūno tvenkinais, todėl jos šiauriniu pakraščiu formavosi Lenktoji gatvė.
Istorikai mano, kad maždaug 100 metrų atstumu nuo mūsų namo buvusi kunigaikščio Liudviko Vitgenšteino, kuriam XIX amžiuje riklausė Žvėrynas, rezidencija, pastatta apie 1825 metus. Ji vėliau virto Vilniaus generalgubernatorių rezidencija.


SĖLŲ GATVĖ


Ankstyviausias žinias  apie gatvių pavadinimus aptinkame tik XIV a.vid. dokumentuose ir garsiajame G.Brauno gražiausių pasaulio miestų atlaso Vilniaus miesto plane.
Kaip atrodo seniausieji Vilniaus gatvių pavadinimai?
Aišku vien – tai buvo tradiciniai pavadinimai. Jie nebuvo reglamentuojami nei miesto Magistrato, nei skiriami valdovų privilegijomis. Vardus gatvėms suteikdavo miestiečiai ir kaip ti jų vartoti pavadinimai pateko į įvairius to meto dokumentus.
1920 m. gatvių pavadinimų keitimo metai. Atsiranda ir keletas lietuviškų gatvių pavadinimu,
tai – Vytauto, Gedimino ir lietuviškos gatvės Žvėryne.
Iki nepriklausomybės paskelbimo buvo atkurti 30 gatvių senieji pavadinimai.
Sėlių gatvė – Žvėryno rajone. Jį daugelis dar vadina „Žaliuoju rajonu“, todėl, kad jis yra apsuptas natūralus miškas masyvais. ( Vingio parkas ).
Sėliai – baltų gentys, gyvenusios Sėloje. Kalbėjo sėlių kalba, vertėsi žemdirbyste ir gyvulininkyste. Nuo VII-IX a. svarbus prekybos kelias tapo Dauguvos upe. Vienas svarbiausių centrų  - Sėlpilis. XII a. Kalavijuočiai pavergė šiaurės sėlius. Ilgainiui sėlių šiaurinė dalis susiliejo su latgaliais, pietinė – sulietuvėjo.  

KAS TIE BALTAI?

Baltai susidarė maždaug II tūkstantmetyje pr. Kr. Jau tada išryškėjo skirtumai tarp vakarų ir rytų baltų. Rytų baltai apsigyvenę didžiuliuose Rytų Europos plotuose, išsaugojo daugiau senųjų medžiotojų kultūrų palikimo, mažiau pasidavė ateivių įtakai, mažiau prekiavo ir su Romos imperija nei vakariniai baltai. Tai lėmė geografinės sąlygos.  Kaip mano kalbininkai ir kai kurie archeologai, pavienės baltų gentys ir jų kalbos iš baltų kamieno, iš bendros prokalbinės pirmiausia atskilo vakarų baltų gyvenamoje teritorijoje. Maždaug V-Via. pr. Kr., t.y. beveik prieš 2500m. nuo mūsų dienų pirmiausia atskilo prūsai, jotvingiai bei kuršiai r jų kalbos. Taip prasidėjo atskirų baltų genčių formavimasis, užtrukęs net 1000m. Ir jau maždaug V-Via po Kristaus gimimo susidarė visos baltų gentys, kurias mes šiandien žinome ir galime pasakyti, kuo jos viena nuo kitos skyrėsi, ką kiekviena gentis įnešė į bendrą Lietuvos istorijos ir kultūros aruodą.  
Lankytojai:2724
Reitingas: (11 vertintojai)
Sukūrimo data:03/01/04
Paskutinieji pakeitimai:03/02/04
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 AGAPE Perjungti į Bibliotekos lygmenį