AGAPE
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 1 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Žvėryno architektūra

Žvėrynas – tai tarsi miestelis miesto centre. Perėjęs senąjį Žvėryno tiltą, patenki į unikalią, sodybomis užstatytą aplinką, kur namai skendi soduose ir pušynuose.
Tokios oazės kūrimuisi įtakos turėjo istorinės aplinkybes. Ilgą laiką Žvėryne ošė miškai, čia buvo pagrindiniai miesto didikų medžioklės plotai. Tai lėmė ir rajono pavadinimą. XIXa.pb. rajonas pradėjo formuotis kaip kurortinis priemiestis. Turtingi miestelėnai statėsi vilas, iškart už tilto, pratęsusio Jurgio (dabrt. Gedimino) prospektą. Žvėrynas greitai augo. Vengdama chaotiškumo, miesto valdžia suplanavo geometriškai taisyklingą, stačiakampį gatvių tinklą ir pradėjo pardavinėti žemės sklypus. Ko gero, vienintelė išimtis – Lenktoji gatvelė, tai patvirtina ir jos pavadinimas. Žvėryne įsikūrė ne vien turtingieji. Ir šiandien dar galima šalia jau apšiurusios buvusių vilų didybės išvysti galybę kuklių medinių namukų. Profesionalūs architektai ir paprasti kaimo dailidės papuošė statinius įspūdingais medžio raižiniais (beveik niekur nesikartojančiais). Lenkiškas tarpukaris kiek sutankino namų tinklą. Atsirado pirmasis penkiaauštis Vytauto gatvėje. Per karą sudegusių medinių namų vietoje Stalino vadymo metais buvo statomi dviaukščiai mūriniai keturbučiai (dabart. Liubarto g-vė). Chruščiovo laikais Žvėrynas išvengė blokinių penkiaaukščių invazijos, išskyrus vieną, kurį visiškai paslepia “Pušies” viešbutis. Valdžios funkcionieriams buvo statomi daugiabučiai pagerinto išplanavimo namai. Brėžniavo epochoje atsiranda pirmasis daugiabučių namų kvartalas “išrinktiesiems” Blindžių gatvėje, kuri vizualiai atkirto rajoną nuo miško. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia Sėlių gatvėje įsprausta tarp dviejų penkiaukščių.
Paradoksalu, bet didžiausia grėsmė senajam Žvėrynui iškilo Lietuvai atgavus valstybingumą. Visiškai ignoruojamas miesto generalinis planas, kur užfiksuotas rajono sodybinio užstatymo ir aukštingumo ribojimo nuostatos. Lengva “nupirktų” architektų ranka leidžiami trijų aukštų pastatai padidinami dar trimis tariamos mansardos ir kiek įžeminto pusrūsio sąskaita. Nugriaunami dar pakenčiamos būklės urbanistiniai paminklai. Tarp pretenzingos architektūros monstrų išlikę namukai atsidūrė savotiškuose šviesą užstojančiuose akmeniniuose kanjonuose. Senieji mediniai Žvėryno namai naikinami. Naujasis namo savininkas, nusipirkęs urbanistinį paminklą, jį kuriam laikui “užmiršta” ir laukia, kol statinį sunaikins gaisras arba išnešios “paslaugūs” kaimynai, o tada senojo pastato vietoje stato šiuolaikišką. Ne geriau, kai naujasis savininkas įsigyja dalį namo ir pradeda jį
“rekonstruoti”. Nauji priestatai, fasado ir jo dalies modernizavimas sudarko pastato visumą, sunaikina jo architektūrą. Šios tendencijos įgyja tokį pagreitį, kad po dešimtmečio apie Žvėryną mes galbūt kalbėsime, anot Vlado Drėmos, kaip apie “dingusį”.
 Gal kiek liūdnokas pasakojimas apie mūsų "kiemą". Tiesiog mes jį mylime ir jis mums rūpi. Todėl geriau žvalgykimės į tai, kas liko gražaus.  

       
The Architecture of Žvėrynas

Žvėrynas is like a small town in the city centre. Having crossed the old Žvėrynas bridge you find yourself in a unique place of wooden houses lost in gardens and pine forests.
Historic circumstances influenced the formation of this oasis. For a long time the woods of Žvėrynas were hunting areas of noblemen. This is where the title came from. by he end of  the 19th century the district started developing as a resort suburb. Wealthy city dweller started building their villas there. To avoid chaos the area was divided into plots and a geometrically regular, rectangular net of streets was planned. Small modest wooden houses prove that there lived not very rich people as well.
However, all the houses were decorated with impressive woodcuts.
Throughout the history the architecture of the district changed considerably. Under Stalin, in the places of the houses destroyed during the war, two-storey brick houses were built. Later, new prestigious blocks of flats appeared in Blindžiai street which visually cut the district from the forest.
Paradoxically, now, when Lithuania has regained the independence, Žvėrynas is under greatest threat ever. Paid architects ignore general plan of the city and the accepted limits on the height of buildings. Old wooden houses are being pulled down or “reconstructed:. in this way the architectural heritage of Žvėrynas is being destroyed

Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Lankytojai:3350
Reitingas: (18 vertintojai)
Sukūrimo data:03/02/04
Paskutinieji pakeitimai:03/16/04
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 AGAPE Perjungti į Bibliotekos lygmenį