AGAPE
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 4 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
STAČIATIKIAI

Stačiatikiai priklauso vienai iš trijų pagrindinių (greta katalikybės ir protestantizmo) krikščionybės krypčių. Pirmoji Stačiatikių Bažnyčia (dar vadinama Rytų arba Graikų ortodoksų) atsirado apie IV a. Bizantijoje. Nuo Vakarų (Romos) Bažnyčios ji skyrėsi savo apeigomis, liturgija, kalba. 1054 m. įvyko oficialus Romos (katalikų) ir Bizantijos (stačiatikių) Bažnyčių išsiskyrimas. Šiuo metu yra 15 autokefalinių ir 3 autonominės Stačiatikių Bažnyčios. Tarp jų didžiausia ir įtakingiausia yra Maskvos ir visos Rusijos patriarchija.
Lietuva su Stačiatikių Bažnyčia susidūrė dar prieš krikštą. Pagonys Lietuvos kunigaikščiai, valdę rytuose stačiatikių slavų žemes, neretai priimdavo stačiatikių tikėjimą. Iki XV amžiaus vidurio per 40 lietuvių kunigaikščių buvo stačiatikiai, vienas jų - Daumantas, gavęs stačiatikišką Timotėjaus vardą, buvo net paskelbtas Stačiatikių Bažnyčios šventuoju. Lietuvos didieji kunigaikščiai stengėsi, kad jų valdose esančių žemių stačiatikiai nepriklausytų nuo Maskvos. 1317 m. Gedimino ir jo sūnaus Liubarto rūpesčiu buvo įsteigta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių metropolija su centru Naugarduke. 1347 m. ji buvo panaikinta, tačiau 1353 m. Algirdui pasisekė metropoliją atkurti. Šį kartą ji išsilaikė apie šimtą metų. Po Lietuvos krikšto Jogaila ir Vytautas ėmė siekti LDK Stačiatikių ir Katalikų Bažnyčių vienybės, tardamiesi dėl stačiatikių vyskupų ir kunigaikščių paklusimo popiežiui, o ne Maskvai. Tai įgyvendinti bandyta 1596 m. Bresto bažnytine unija, kurios pasekmė buvo dalies LDK stačiatikių tapimas unitais.
Jau XVI amžiaus pradžioje Vilniuje veikė Švč. Trejybės stačiatikių vienuolynas, 1597 m. įkurtas stačiatikių Šv. Dvasios vienuolynas, 1636 m. - stačiatikių vienuolynas Surdegyje (Anykščių r.).
Po Lietuvos ir Lenkijos valstybės paskutiniojo padalijimo Rusijos carai visaip rėmė Lietuvos stačiatikius. Po 1863 m. sukilimo caro valdžia, pradėjusi kietą Lietuvos rusinimo politiką, skatino keltis gyventi į Lietuvą rusų kolonistus. XIX amžiaus pabaigoje stačiatikių Lietuvoje buvo per pusę milijono. Katalikų vienuolynai vienas po kito buvo uždarinėjami, bažnyčios paverstos cerkvėmis.
Šiuo metu Lietuvoje yra 41 stačiatikių cerkvė ir Šv. Dvasios vienuolynas Vilniuje. Lietuvos stačiatikiai priklauso Vilniaus ir visos Lietuvos stačiatikių vyskupijai, įeinančiai į Maskvos ir visos Rusijos patriarchatą.

ŠVČ. MERGELĖS APREIŠKIMO CERKVĖ
Cerkvė yra vakarinėje Žvėryno dalyje. Ji tartum vainikuoja pagrindinės miesto gatvės – Gedimino prospekto - pabaigą. Sumanymas šioje Vilniaus vietoje pastatyti cerkvę gimė Šv. Dvasios religinei bendruomenei. Kai tai buvo nuspręsta, gyveno apie 2500  ortodoksų tikinčiųjų.
Jie surinko pinigus ir 1899 metų Spalio 14 kertinį akmenį pašventino Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Juvenalijus.
Vieta ant Neries kranto buvo gerai parinkta. Vasilijus Martinsonas, kuriam tuomet priklausė Žvėrynas (tuomet jis buvo vadinamas ne Žvėrynu, bet Aleksandrija) perleido žemės įvertintos
50 000 rublių ortodoksų parapijai.
Cerkvės statybos tuomet kainavo 100 000 rublių. Didžiausią sumos dalį padengė rėmėjai, tokie kaip jo didenybė caras Nikolajus II, Šventasis Sinodas, Arkivyskupai Jeronimas ir Juvenalijus. Tačiau didžiausią sumos dalį padengė inžinierius iš maskvos Ivanas Vasilijevas ir Maskvos Technologijų Mokyklos profesorius M. Krijukovas. Abu jie paaukojo po 40 000 rublių.
Statyboms vadovaujantis Nikolajus Mavrikinas taip pat prisidėjo prie statybos išlaidų: jis padengė grindų raštavimo išlaidas. Bažnyčios fasadas yra iš dekoratyvinių plytų, stogą puošia Bizantinio stiliaus kupolas. Po statybų cerkvės patalpos buvo nudažytos aliejiniais dažais. Visi ąžuolo drožiniai buvo pagaminti vietinio raižytojo Molokino. Tai kainavo dar 5000 rublių.
Arkivyskupas Juvenalijus padovanojo cerkvei ir Kursko Švč. Mergelės apreiškimo ikonos kopiją dailintuose rėmuose.
Cerkvės statybos buvo baigtos 1903 ir birželio pirmąją arkivyskupas Juvenalijus paskelbė cerkvės atidarymą. Tuomet šis vyskupas persikėlė iš Kursko į Vilnių.
Pirmasis cerkvės klebonas buvo Klementsas. 1906 metais per Nerį buvo nutiestas tiltas. Tai cerkvę padarė dar svarbesne.
Stipraus ateizmo metai turėjo blogą įtaką cerkvei ir ji pradėjo irti. Stogas prakiuro, sugedo šildymas, langų stiklai sudužo, o rėmai suskilinėjo.
Klebono Vladimiro Mochulskio, palaidoto 1911 kovo 16 dieną po cerkvės grindimis, kapas iškilo į paviršių. Vasilijaus Martisono, kurio paskutinis noras buvo būti palaidotam prie cerkvės, kapą ištiko toks pats likimas. Šiuo metu abi kapavietės yra sutvarkytos.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę į cerkvę atvyko naujasis klebonas Piotras Muleris. Nuo pat jo veiklos pradžios 1988 metais jis pasišventusiai dirba cerkvės naudai. Jis taipogi rūpinasi pastato atnaujinimu. Klebonas (popas) Piotras pirmasis sugalvojo sekmadieninę ortodoksų mokyklą. Ji skirta tiems tikėjimo nariams, kurie jaučiasi nuskriausti melo ir smurto.
Cerkvė taip pat užsiima labdaringa veikla. Parapija įsteigė labdaros susivienijimą „Blagovolyeniye“ kas reiškia geranoriškumą. Šis susivienijimas taip pavadintas Šv. Didžiojo Martyro Eudokijaus garbei. Bažnyčios nava taip pat pavadinta šiuo vardu. Šis susivienijimas remia senus vienišus žmones, našlaičius, bei vaikų namų vaikus. Sekmadieninės mokyklos nariai artimai bendrauja su šiais žmonėmis: rengia jiems koncertus, kartu švenčia šventes. Mokiniai padeda nuskriaustiesiems įtikėti gėrį, teisingumą, bei amžinąsias Dievo tiesas.
Dabar įrengta normali šildymo sistema, kuri apšildo cerkvę net ir šaltu metu. Pagrindinėje cerkvės patalpoje buvo įrengta vieta chorui su specialiai paskaičiuota akustika. Ji suteikia ypatingo iškilmingumo religinių apeigų metu.
Sovietų valdymo laiku viskas cerkvėje buvo reorganizuota. Taip cerkvė neteko savo varpų. Popo ir parapijos narių pastangomis Voroneže buvo rasta tinkamų varpų, kurie jau yra cekrvėje. Sunkiausias jų sveria 280 kg.
Lankytojai:2838
Reitingas: (15 vertintojai)
Sukūrimo data:03/12/04
Paskutinieji pakeitimai:03/12/04
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 AGAPE Perjungti į Bibliotekos lygmenį