Vaškų vidurinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 4 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Vaškų miestelio bažnyčios ir jų likimas
Remiantis istoriniais šaltiniais ir archeologiniais radiniais, galima teigti, kad šiuose kraštuose žmonių gyventa jau senais laikais (radinių amžius siekia maždaug 2500 – 1500 m.p.Kr.) Pirmos rašytinės žinios apie Vaškų kraštą siekia XIII amžių – tai įvairūs Livonijos Ordino ir Rygos arkivyskupijos dokumentai. Istoriniuose šaltiniuose Vaškai minimi tik nuo XVII a. vidurio.

Tikėtina, kad miesteliui rastis padėjo apie 1665 metus pastatyta pirmoji bažnyčia. Tiksli data, kada Vaškuose pastatyta pirmoji bažnyčia nežinoma, tačiau bažnyčios inventoriaus knygoje yra parašyta, kad pro Vaškus važiavęs keleivis, pavarde buvo Grotus, kuris keliavęs į Biržus pas gydytoją. Šalia kalnelio kur dabar yra Vaškų bažnyčia jis sustojęs ir leidęs arkliams pasiganyti, o pats užmigęs ir susapnavęs, kad jam reikia čia pastatyti bažnyčią. Pabudęs jis susirado šių žemių savininką ir įkalbėjęs jį parleisti kalnelį, ėmėsi statyti Vaškų bažnyčią, tačiau nebaigęs darbų mirė. Dokumentai liudija, kad bažnyčią 1665 metais pabaigęs statyti šių žemių savininkas Jonas Staševskis.

XVIII a. pradžioje bažnyčia atiteko protestantams ir pamažu buvo apleista. Apie 1745 m. ji vėl buvo grąžinta katalikams. Jono Staševskio vaikaitis Andriejus ėmėsi atstatinėti bažnyčią, tačiau baigiant remonto darbus, nežinia dėl ko, ją visai nugriovė ir pastatė naują. 1766-10-20 žemaičių vyskupo sprendimu, Vaškų bažnyčiai suteiktos parapijos bažnyčios teisės.

1793 Vaškuose pastatyta trečioji bažnyčia, kurią dosniai aukomis parėmę Juozapas Lionginas ir jo Žmona Konstancija Staševskiai. Manoma, kad dėl to Vaškai pradėti vadinti Konstantinovu. Visos trys pirmosios Vaškų bažnyčios buvę medinės.

1879 metais vizituojant Vaškų parapiją, vyskupas rado griūvančią bažnyčią, o varpinę sugriuvusią, tačiau naujos bažnyčios statybai jau buvo daug kas parengta ir 1879 metais buvo pašventintas būsimosios bažnyčios kertinis akmuo. 1881 metais bažnyčiai suteiktas Šv.Juozapo vardas, o 1894 metais bažnyčia konsekruota.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Miestelio centre išlikę daug senųjų pastatų.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Vaškų Šv.Juozapo parapijos bažnyčia
Povilui Puzinui Didžiuosiuose Grūžiuose įsteigus keramikos fabriką, jo dirbiniai buvo panaudoti ir Vaškų bažnyčios statybose. Tuo metu Lietuvoje veikė nedaug keramikos dirbtuvių, o Puzino įsteigtoji buvo viena geriausių.
P.Puzinas buvo vienas aktyviausių Vaškų bažnyčios atstatymo iniciatorių ir dosniausių rėmėjų - jo fabrike buvo žiedžiamos plytos, gaminami sudėtingi papuošimai bei statulos, o dvare piešiami paveikslai.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Kitas išskirtinis Vaškų bažnyčios bruožas - net penki altoriai. Tačiau pagal pastatymo datas ir altorių išdėstymą, galima teigti, kad altoriai yra šeši, nes bažnyčios centre stovintis yra pastatytas vėliau už kitus ir savimi užstoja kitą, matyt pastatytą kartu su bažnyčia.
Nuo 1981 m. iki mirties 1991 m. Vaškuose klebonavęs a.a. klebonas Vytautas Jasiūnas buvo raginamas bažnyčiai grąžinti originalią išvaizdą - vėliau pastatytą altorių, užstojantį "tikrąjį" nugriauti, tačiau jo atsakymas būdavo vienareikšmis: "ne aš pastačiau, ne man ir griauti"... Taigi, bažnyčios interjeras išliko nepakitęs - su dviem centriniais altoriais ir keturiais šoniniais.
Atlaidų metu šventos mišios būdavo laikomos prie visų altorių.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Šie šoniniai altoriai ("moterų" ir "vyrų" pusėje) yra pastatyti kartu su dabartine bežnyčia ir būdavo naudojami iškilmingų mišių metu - per atlaidus arba laidojant bažnyčiai ir parapijai nusipelniusius asmenis.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Kiti du šoniniai altoriai iš bažnyčios vidaus nėra gerai matomi. Iškilmingų mišių metu ir prie jų būdavo laikomos iškilmingos (kryžiavos) šventosios mišios ir dabar galima tik įsivaizduoti, kaip turėtų atrodyti penkių kunigų, vienu metu, aukojamos šventiosios mišios.
Yra manoma, kad šitie du šoniniai altoriai gali būti išlikę senosios (antrosios) Vaškų bažnyčios altoriai, kurie buvo įkomponuoti perstatant pastatą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Vaškų bažnyčia yra gana nauja, statyta dosniai remiant ir aktyviai dalyvaujant keramikos fabriko savininkui P.Puzinui, matyt nejautė nei lėšų, nei medžiagų stygiaus, todėl yra ne tik puošni, bet ir erdvi.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Vaškų bažnyčia pagrįstai gali didžiuotis ir turimais vargonais. 1887 m. kunigo - klebono B.Stasevičiaus rūpesčiu už 300 rublių buvo nupirkti 25 balsų vargonai, pagaminti žinomo vargonų meistro iš Panevėžio Martyno Masalskio.
Dabartinio Vaškų klebono rūpesčiu vargonai buvo atrestauruoti ir šventųjų mišių metu galima gėrėtis nepakartojamu jų skambesiu.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Žinoma, kad anksčiau, siekiant gauti atlaidus aplink pastatytąjį altorių būdavo einama keliais. Prie įėjimo į bažnyčią yra kryžius, kuris atlikus nurodytas apeigas taip pat suteikia atlaidus.

Bažnyčiaus šventoriuje, minint 50-ąsias bažnyčios pastatymo metines,  pastatyta statula Švč. Mergelei Marijai.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Šiuo metu Vaškų Šv.Juozapo parapijoje klebonauja kunigas Raimundas Simonavičius.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Ieškodamas internete informacijos apie Vaškų bažnyčios vargonų statytoją M.Masalskį suradau gana išsamų ir platų straipsnį apie pačią Vaškų bažnyčią, kurį rekomenduočiau persiskaityti Jums, besidomintiems Vaškų bažnyčios istorija.
 ŠIAURĖS LIETUVOS BAŽNYČIOS. VAŠKAI ŠIAURĖS LIETUVOS BAŽNYČIOS. VAŠKAI
Valentino Cibulsko straipsnis ŽIEMGALOS žurnale.
Lankytojai:6153
Reitingas: (41 vertintojai)
Sukūrimo data:05/02/04
Paskutinieji pakeitimai:09/02/07
Įvertinkite šį straipsnį:
PavadinimasAutoriusAtsakymaiPaskutinysis atsakymas
VidaAnonimas009/17/08
18 a pr.p. miegas112/06/06
ka jus manote apie sia vasku miestelio baznycia?milda savickaite403/21/10
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 Vaškų vidurinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį