Vaškų vidurinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 4 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Teodoro Grothuso 180 – ųjų mirties metinių paminėjimas Šiaurės Lietuvoje ir Pasvalio rajone

Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Teodoras von Grothus
(Theodor von Grotthuss)
2002 metų kovo 26 dieną suėjo 180 metų nuo tos dienos, kai Gedučiuose (Vaškų parapija) tragiškai nutrūko vieno garsiausių mūsų krašto žmonių, Teodoro Grothuso, gyvenimas. Siekiant paminėti garsiojo mokslininko mirties metines, supažindinti krašto žmones su mokslininko biografija, atliktais darbais ir jų tęsimu šių dienų moksle, Šiaurės Lietuvoje – Joniškio, Pakruojo ir Pasvalio rajonuose bei Šiauliuose – vyko renginiai. Pasvalio rajonui skirti renginiai vyko kovo 26 dieną Vaškuose.
Vaškų vidurinės mokyklos 11 klasės mokiniai visą savaitę po pamokų tvarkė su mokslininko gyvenimu ir atmintimi susijusias vietas, likusį dvaro pastatą, kur, kaip manoma galėjo būti garsioji Grothuso laboratorija. Dabar jau mirusios savininkės, Žeimelyje gyvenusios mokytojos Teodoros Gumbelevičiūtės – Misevičienės teigimu kumetynas (dabar likę tik apie pusę pastato), galėjo būti statytas apie 1750 metus. Per daugelį metų Gedučių dvaras sunyko, o likę pastatai sugriuvo arba buvo nugriauti ir perstatyti. Negailestingas laikas užsimojo sunaikinti ir paskutinį su T.Grothuso gyvenimu betarpiškai susijusį pastatą, kuris jau daugelį metų negyvenamas. Mokiniai išnešė iš namo per daugelį metų susikaupusį laužą, nuo aukšto išnešė šieną bei sutvarkė aplinką aplink namą. Renginių ciklo Šiaurės Lietuvoje organizatoriai yra numatę sutvarkyti išlikusį T.Grothuso dvaro pastatą, o esant galimybei jį atstatyti.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Čia galėjo būti mokslininko laboratorija
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
11 klasės mokiniai ir jų auklėtojas V.Račkauskas
180-ųjų mokslininko mirties metinių minėjimo proga Vaškų vidurinėje mokykloje buvo organizuota gamtos mokslų savaitė, skirta T.Grothusui. Pirmąją dieną po iškilmingo gamtos mokslų savaitės atidarymo vyresniųjų klasių mokiniams buvo suorganizuota ekskursija į mokslininko gimtinę – Gedučius, kur aplankytas T.Grothuso ąžuolas, mokslininko kapavietė (esantys Vaškų seniūnijos teritorijoje) ir Gedučių dvaras, kuriame nuo kūdikystes gyveno, mokėsi, dirbo, mirė ir buvo palaidotas pirmasis Lietuvos fizikochemikas Teodoras Grothusas.
Gamtos mokslų savaitės dieną vyko renginiai skirti įvairių amžiaus tarpsnių mokiniams. Pradinukų renginiuose dalyvavo ne tik Vaškų vidurinės mokyklos mokiniai, tačiau ir svečiai – moksleivių komanda iš Nairių pradinės mokyklos. Vyresniųjų klasių mokiniams skirtuose renginiuose dalyvavo svečiai iš Pasvalio – “Lėvens” vidurinės ir “Svalios” pagrindinės mokyklų moksleiviai. Renginių metu kalbėta apie vieną žinomiausių T.Grothuso darbu sritį – vandenį ir vandens tyrimus. Juk T.Grothus visame pasaulyje žinomas, kaip elektrolizės reiškinių tyrinėtojas, elektrolizės teorijos kūrėjas, Likėnų mineralinių vandenų gydomųjų savybių tyrėjas. Vaškų vidurinės mokyklos mokiniai taip pat tyrinėjo Vaškų ir apylinkių vandens telkinių chemines, fizikines ir biologines savybes – cheminę sudėtį, elektrolizaciją bei vandens užterštumą ir vandens gyvūnus.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
T.Grothuso ąžuolas
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Prie mokslininko laidojimo vietos
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Renginio pradinių klasių mokiniams akimirka
Žinoma, kad T.Grothusas garsėjo kaip geras gamtos ir tiksliųjų mokslų žinovas, tačiau tuo pat metu domėjosi muzika, menu ir literatūra. Mokslininkas gerai piešė (teigiama, kad jo kelias į gamtos mokslų pasaulį prasidėjo, kaip tik dėl jo ypatingo domėjimosi piešimu vaikystėje), mokėjo keletą kalbų (iki 18 metų Gyvendamas Gedučiuose samdytu mokytojų iš esmės buvo mokomas humanitarinių disciplinų), puikiai grojo iš tėvo paveldėtu garsiuoju Silbermano klavikordu, kurio savininku prieš tai buvo didysis K.P.E.Bachas (J.S.Bacho sūnus) ir gyvenimo pabaigoje labai išgyveno dėl to, kad dėl rusų karininko sužalotos rankos nebegalėjo mėgautis nuostabia klavyro muzika. Neatsitiktinai gamtos mokslų savaitės renginiuose Vaškuose daug dėmesio skirta humanitariniams mokslams. Mokiniai dalyvavo rašinių ir poezijos konkursuose, kuriuose perteikė savo požiūrį į gimtąjį kraštą, jo džiaugsmus ir problemas. Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo piešinių konkurse, konkurso nugalėtojų darbai papuošė mūsų mokyklą. Geriausių darbų autoriai apdovanoti atminimo diplomais ir dovanomis.
Gamtos mokslų savaitės pabaigoje įvyko Vaškų vidurinės mokyklos mokinių mokslinė konferencija, kurios metu mokiniai skaitė mokslinius pranešimus, kuriuose apžvelgtas mokslininko gyvenimas, darbai, trumpai nušviestas mokslininko gyvenimo laikotarpis (XIX amžiaus pradžia), jo kultūrinės, ekonominės bei politinės realijos. Mokinių darbuose bandyta paneigti daugelio žmonių išsakomą abejonę, ar prasminga T.Grothusą sieti su Lietuva, juk jis nebuvo lietuvis ir niekada savęs nelaikė lietuvių, augo vokiškų tradicijų aplinkoje. Tai be abejo teisinga, tačiau jeigu su Lietuva mokslininkas neturėjo jokių ryšių tai su Šiaurės Lietuvos dalimi, kuri daugelį metų valdyta Grothusų šeimos, ryšiai buvę ypač tamprūs. Čia gyvenę žmonės dar dabar mena gerąjį Gedučių dvarininką, kuris pasižymėjo humanizmu, gydė ir švietė valstiečius, rūpinosi jų gerbūviu. Mokiniai savo darbuose bandė prieštarauti didžiųjų skeptikų nuostatoms.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Lieteratų konkurso nugalėtojai
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Moksleivių mokslinė konferencija
T.Grotuso 180-ųjų mirties minėjimo metinių pagrindiniai renginiai įvyko kovo 26 dieną Vaškuose. Vaškų vidurinės mokyklos ir Vaškų seniūnijos iniciatyva buvo organizuota mokslinė konferencija – seminaras “Gamtamokslinė Theodoro von Grotthuss veikla Šiaurės Lietuvoje”, kuriuose dalyvavo svečiai iš Joniškio “Aušros” gimnazijos, Šiaulių universiteto – Filosofijos katedros docentas S.Šimaitis. Vaškų renginius savo apsilankymu pagerbė Pasvalio rajono meras A.J.Petronis, Vaškų seniūnas V.Vitkauskas, Švietimo ir Sporto skyriaus atstovai, miestelio žmonės bei kitur gyventi išvykę kraštiečiai. Dėl svarių priežasčių renginiuose negalėjo dalyvauti svečiai iš Pakruojo rajono Žeimelio vidurinės mokyklos bei Vilniaus universiteto. Konferencijoje užsiregistravo virš 100 svečių. Konferencija prasidėjo Vaškų vidurinės mokyklos mokinių kompozicija, daugelį sujaudinusia iki sielos gelmių. Pakilia dvasia prasidėję renginiai vyko visą dieną. Mokslinėje konferencijoje ranešimus skaitė Pasvalio P.Vileišio gimnazijos, Pasvalio “Lėvens” vidurinės mokyklos, Joniškio “Aušros” gimnazijos bei Vaškų vidurinės mokyklos moksleiviai.
Konferencijos dalyviai ir svečiai buvo supažindinti su T.Grothusui skirta ekspozicija Vaškų vidurinės mokyklos muziejuje bei nuotraukų iš jau įvykusių renginių paroda bei geriausiais mokinių darbais, skirtais gamtos mokslų savaitei.
Seminaro, vykusio Vaškų vidurinėje mokykloje metu konferencijos dalyviams ir svečiams buvo pristatyti filmai: apie gamtos mokslų savaitės renginius Vaškų vidurinėje mokykloje bei Šiaurės Lietuvoje, kuriuose dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai bei Lietuvos kino studijos ir prof.V.Urbanavičiaus filmas apie T.Grothusą. Seminaro dalyviams teko didžiulė garbė susipažinti galbūt su vienu didžiausių amžiaus atradimų – doc.S.Šimaičio surasto nežinomo autoriaus tapytu “Nežinomo mokslininko” portreto fotokopija. Tiek ekspertų, mačiusių šį portretą, tiek paprastų stebėtojų nuomonė vienareikšmiška – labai mažai abejonių, kad tai ne garsiojo mokslininko iš Gedučių Teodoro Grothuso portretas. Portretas, apie kurį užsimenama viename straipsnyje 1938 metų straipsnių ir kuris manyta negrįžtamai dingęs. Simboliška, kad portretas surastas sausio mėnesio antroje pusėje (sausio 25 dieną), juk mokslininkas gimė sausio mėnesio 20 dieną (1785 metais). Bet kuriuo atveju doc.S.Šimaičio dėka šis portretas, galima teigti, identifikuotas. Žinoma, jį toliau tyrinės ekspertai ir tik jų svarus žodis lems tolesnę T.Grohuso portreto paieškų istoriją. Džiugu, kad naujas šių ieškojimų puslapis (o galbūt ieškojimų pabaiga?) atverstas Vaškuose. Juk iki šiol buvęs vienintelis tuomet dar jauno T.Grothuso portretas (profilis), išlikęs Jelgavos muziejuje. Aliejumi tapyto portreto suradimas Lietuvoje būtų didžiulis įvykis T.Grothuso gyvenimo ir darbų įamžinimui, kuris galėtų paskatinti platesnius bei aktyvesnius mokslininko kultūrinio ir mokslinio palikimo tyrinėjimus. Seminare pasisakė pats portreto radėjas doc.S.Šimaitis.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Ekspertų vertinimu tai T.Grothus portretas
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Doc.S.Šimaitis seminaro dalyviams pateikia T.Grothuso portretų palyginimą
Konferencijoje dalyvavusiems svečiams buvo suorganizuota ekskursija į buvusį Gedučių dvarą, aplankant su mokslininko atminimo išsaugojimu susijusias vietas. Prie Gedučių miške esančio Teodoro Grothuso ąžuolo, prisiminimais pasidalijo ąžuolo krikštatėvis, Lietuvos nusipelnęs miškininkas, V.Kazakevičius. Jis papasakojo apie ąžuolo pavadinimo T.Grothuso vardu istoriją, prisiminė 1972 metais T.Grothusui atminti vykusią mokslinę konferenciją Pakruojo rajone, kurioje dalyvavo garsūs Lietuvos bei Latvijos mokslininkai.
Aplankyta mokslininko laidojimo vieta – kapavietė esanti Gedučiu miške, kurią su Gedučiu dvaru kažkada jungė paties mokslininko rūpesčiu pasodinta liepų alėja. Prie kapo filosofas doc.S.Šimaitis su konferencijos dalyviais pasidalijo mintimis apie galimybę susieti Gavėnios Didžiąją Savaitę su mokslininko sprendimu pasitraukti iš gyvenimo. Yra žinoma, kad prieš tris dešimtmečius vykusios ekspedicijos metu bandyta surasti mokslininko palaikus Gedučių miško mauzoliejuje ir artimiausioje aplinkoje apie muziejų, tačiau palaikai nebuvo rasti. Daugelis mokslininkų bando įminti galimo mokslininko palaikų perkėlimo mįslę. Šiaulių universiteto docentų S.Šimaičio ir J.Sitonytės organizuotoje ekspedicijoje 2001 metų vasarą teko dalyvauti ir šių eilučių autoriui. Prisiminimais apie ekspediciją pasidalinta susitikimo prie pirmosios [o galbūt vienintelės] mokslininko laidojimo vietos.
Išvykos dalyviai apsilankė buvusiame Gedučių dvare, kurio pastatų išsidėstymą galima atsekti pagal tose pat vietose vėlesniais laikais, po mokslininko valdžiusių dvarininkų iniciatyva, perstatytus pastatus. Iki šių dienų yra išlikęs vienintelis buvusio dvaro pastatas – kumetynas. Tačiau tikėtina, kad kumetynu jis tapo vėlesnių dvarininkų valdymo laikotarpiu. Dauguma mokslininkų, apžiūrėjusių šį pastatą neabejoja, kad pastatas “perdaug geras” kumetynui (netgi žinant, kad T.Grothusas buvo ypač humaniškas savo baudžiauninkams). Turint omenyje, kad pagrindinis Gedučių dvaro pastatas buvo medinis, galima spėti, kad būtent išlikusiame pastate galėjo būti mokslininko laboratorija – juk pastatas mūrinis! Juk mokslininko darbų pobūdis buvo: elektrolizė, fotochemija, dujų degimo tyrimai, t.y. darbas su sprogiomis ir degiomis medžiagomis. Liūdna, tačiau vienas seniausių ir savo pastatymu nuostabiausių pastatų apylinkėse nenumaldomai yra. Dėl ligos į Vaškus negalėjo atvykti pastato savininkė mokytoja Teodora Gumbelevičiūtė – Misevičienė. Tolimesnis pastato likimas nėra aiškus, nes Šiaurinė pastato dalis yra kritiškos būsenos ir yra realus pavojus, kad pastatas gali pradėti griūti. Būtina ieškoti būdų ir lėšų atstatyti bent jau Šiaurinę pastato dalį, kurios būklė yra kapitalinė. Tuometinio Pasvalio rajono mero A.J.Petronio nuomone tokios statybos kaina neturėtų būti labai didelė. Žinoma būtina ieškoti galimybių rekonstruoti visą likusį Gedučių dvaro pastatą. Šia linkme projekto organizatoriai yra numatę imtis neatidėliotinų žingsnių.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
T.Grothus ąžuolo "krikštatėvis", nusipelnęs Lietuvos miškininkas V.Kazakevičius
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Konferencijos dalyviai aplankė mokslininko laidojimo vietą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Šiaurinės pastato pusės būklė yra labai prasta
Renginiai, skirti paminėti 180-ąsias T.Grothuso mirties metines baigti prie paminklinio akmens mokslininkui Vaškų ir Guostagalio seniūnijų, Pasvalio ir Pakruojo rajonų, Panevėžio ir Šiaulių apskričių riboje, ties kryžkele iš kurios šakojasi keliai į Šiaulius, į Žeimelį bei Joniškį bei į Vaškus. Prie paminklinio akmens apdovanoti konferencijos dalyviai ir svečiai.
Kaip jau buvo minėta, renginiai skirti įžymiojo kraštiečio T.Grothuso atminimui vyko ne tik Pasvalio rajone, tačiau visame Šiaurės krašte. Aktyviais renginių dalyviais ir bendraautoriais buvo Vaškų vidurinės mokyklos atstovai. Mokslinės konferencijos vyko Joniškio “Aušros” gimnazijoje ir Pakruojo rajono Žeimelio vidurinėje mokykloje, kuriose dalyvavo ir pranešimus skaitė Vaškų vidurinės mokyklos mokiniai. Pirmuosiuose T.Grotuso skaitymuose Šiaulių universitete taip pat aktyviai dalyvavo atstovai iš Pasvalio rajono – Pasvalio P.Vileišio gimnazijos ir Vaškų vidurinės mokyklos. Jungiamąją renginių dalimi tapo pirmoji Šiaurės Lietuvos mokyklų olimpiada, skirta T.Grothuso atminimui, kuria pavadinome “Grotthussiada”. Mokiniams buvo pateiktos keturios su mokslininko darbais susijusios užduotys ir testas, apie T.Grothuso gyvenimą ir darbus. Džiugu, kad į kvietimą dalyvauti atsiliepė net 12 krašto vidurinių mokyklų komandų. Galima tik pasidžiaugti, kad pirmojoje Šiaurės Lietuvos mokyklų “Grotthussiadoje” gerai pasirodė mūsų rajono atstovai – Vaškų vidurinės mokyklos komanda laimėjo trečiąją, o P.Vilešio gimnazijos mokinių komanda – ketvirtąją vietas. Pirmąją vietą pirmojoje Šiaurės Lietuvos mokyklų “Grotthussiadoje” laimėjo Pakruojo rajono Žeimelio vidurinės mokyklos komanda. Pasvalio rajono Pušaloto vidurinės mokyklos mokiniai užėmė dešimtąją vietą.
Apibendrinant galima pasidžiaugti, kad pirmą kartą taip plačiai organizuoti renginiai susilaukė gausaus dalyvių ir svečių būrio. Reikia tikėtis, kad renginiai, kurie šiemet buvo paženklinti epitetais “pirmieji” nuo šiol taps tradiciniais, susilauks dar didesnio krašto kultūrinio paveldo tyrinėtojų ir puoselėtojų bei kraštiečių dėmesio. Skeptikai visuomet sakys – Grothusas ir Lietuva neturi nieko bendra… Tačiau jie bus neteisūs. Grothusų gyvenimas ir veikla įtakojo Šiaurės Lietuvos krašto kultūrinio ir mokslinio gyvenimo raidą. Krašto, kurio atstovai esame mes visi, likimą. Mūsų pareiga rūpintis šio krašto istorinio palikimo išsaugojimu, kurio neatsiejama dalimi yra T.Grothusas. Ta proga norisi dar kartą padėkoti rajono Švietimo ir sporto skyriui už finansinę paramą, Vaškų seniūnijai už paramą, visiems padėjusiems organizuoti renginius, dalyviams ir svečiams.
Lankytojai:6145
Reitingas: (23 vertintojai)
Sukūrimo data:02/28/04
Paskutinieji pakeitimai:07/07/07
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 Vaškų vidurinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį