KTU Vaižganto progimnazija
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 5 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Informacinės technologijos ugdyme karjerai
Profesijos pasirinkimas – tai atsakingas, o dažnai ir sudėtingas žingsnis, kurį turi žengti mokinys. Kauno Vaižganto mokykloje ugdyti karjerai pradedama nuo pirmos klasės.

Mokykla dirba pagal kryptingo meninio ugdymo su architektūros specializacija programą. Architektūros pradmenys integruoti į visus mokomuosius dalykus nuo pirmos klasės. Mokiniai, kai kurių pamokų metu, supažindinami su įvairiais architektūros stiliais, mokosi projektuoti, braižyti.

Vykdant kryptingą meninį ugdymą, mokiniai mokomi muzikos, dailės, choreografijos, teatro, meno. Jie gali rinktis braižybos, automobilizmo ir kitas disciplinas. Šių ir įvairių kitų dėstomų dalykų pamokose taikomos mokomosios programos bei kitos IKT priemonės.

10-oje klasėje mokiniai rengia dailės kūrybinį darbą. Sukurtos freskos ant mokyklos sienų, stogastulpis prie mokyklos, keramikinė kompozicija ant sienos prie aktų salės, skulptūrų kompozicija trečio aukšto fojė.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Mokyklos koridorių sienos
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Stogastulpis
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Mokinių konferencija
Atlikdami šiuos darbus, mokiniai išmoksta dirbti grupėje, ruošti medžiagas: medį, molį, metalą. Kompiuteriu rengia eskizus, brėžinius, modeliuoja. Visi šie įgūdžiai daugeliui pravers renkantis profesiją, o gal ir bus jų profesija.

Dešimtoje klasėje mokiniai ruošiami profiliavimui. Jų amžiuje dar labai sunku rinktis. Dar labai mažai kas žino kur studijuos, didžiulę įtaką turi draugai, tėvai savo vaikus nori matyti tik prestižinėse specialybėse, neatsižvelgdami į vaikų gabumus. Todėl mokykloje parengta „Profesinio informavimo programa“, vykdomas projektas „Profesijos konsultantas“.

Įgytą patirtį vyresniųjų klasių mokiniai perduoda jaunesniesiems draugams, dalyvaudami moksleivių konferencijose, kurios organizuojamos Kauno Vaižganto mokykloje tiksliųjų mokslų mėnesio metu.

Taigi, visame ugdymo procese, nuo pirmos iki dvyliktos klasės, mokiniai supažindinami su įvairiomis profesijomis: muziko, dailininko, architekto, statybininko, stalius, vairuotojo ir kt., ir jiems sudaromos prielaidos toliau plėtoti bei lavinti šioms profesijoms reikalingus įgūdžius.
Lankytojai:2741
Reitingas: (6 vertintojai)
Sukūrimo data:06/04/07
Paskutinieji pakeitimai:06/04/07
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 KTU Vaižganto progimnazija Perjungti į Bibliotekos lygmenį