Šančių vidurinė mokykla
Turinys
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 3 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Šių metų vasario 22 dieną Kauno miesto savivaldybėje pirmąjį kartą pasirašytas susitarimas, įpareigojantis spręsti jaunimo organizacijoms aktualias problemas.
11 val. vykusiame susirinkime iš 24 partijų, dalyvaujančių savivaldybės rinkimuose, susirinko tik 7, kurios ir pasirašė susitarimą su  nevyriausybinėmis Kauno miesto Jaunimo organizacijomis.
Kauno miesto Jaunimo organizacijos 2007 metų vasario mėn. 1 d. vykusiame visuotiniame KJOS „Apskritojo stalo” narių susirinkime aptarė miesto jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo problemas bei išskyrė Kauno miesto jaunimo organizacijoms ir taip pat Kauno miesto jaunimui aktualiausius klausimus, kurie turėtų būti sprendžiami ne tik jaunimo organizacijų, bet ir miestui atstovaujančių politikų.  
Kauno miesto jaunimo organizacijų atstovai išskyrė jaunimui aktualiausias problemas: viešo saugumo stoka, jaunimo nedalyvavimas visuomeniniame gyvenime, neorganizuoto jaunimo neužimtumas ir emigracija. Šiuo dokumentu Kauno miesto politikai, prisiima atsakomybę už Kauno miesto ateitį bei po rinkimų gausiantys įstatymines pareigas ir teises vykdyti pokyčius švietimo, socialinėje ir kitose savivaldos kompetencijai priskirtose srityse, sutiko bendradarbiauti su Kauno miesto jaunimo organizacijomis siekdami spręsti aukščiau minėtas problemas bei įsipareigojo imtis tam tikrų veiksmų, kad Kaunas iš tiesų taptų „Miestu, kuriame gera gyventi“ , o ne tik plakatuose matomu manifestu.

Jaunimo organizacijos bei partijų atstovai  2007 metų vasario mėn. 1 d. vykusiame susirinkime bendrai sutarė formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką, imdamiesi žemiau išvardintų veiksmų:

1. siekti (bendradarbiaujant su Kauno miesto nevyriausybinėmis organizacijomis) parengti atvirų jaunimo centrų strategiją bei ją įgyvendinti;
2. tobulinti švietimo sistemą Kauno mieste, parengti Jaunimo neformalaus ugdymo programą bei ją įgyvendinti per jaunimo ir su jaunimu dirbančias nevyriausybines organizacijas;
3. įsteigti Jaunimo verslumo skatinimo fondą, kuris bus skirtas jaunų kauniečių verslo idėjoms įgyvendinti ir pradėti kurti savą verslą. Kasmet bus subsidijuojama iki 20 jaunimo įsteigtų įmonių.
4. siekti efektyvesnio Kauno miesto jaunimo organizacijoms skirtų lėšų administravimo,  perduoti Jaunimo fondui skirtas lėšas administruoti Kauno miesto savivaldybės administracijai (kultūros ir švietimo departamentui) bei administravimo funkciją priskirti jaunimo koordinatoriui;
5. kiekvienais metais skirti 0,04 – 0,1 % nuo bendro Kauno miesto savivaldybės biudžeto Jaunimo fondui;
6. sprendžiant su jaunimu susijusius klausimus artimai bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis bei visuomenine Kauno jaunimo reikalų taryba (KJRT).
7. į KJRT deleguoti bent 3-4 miesto tarybos atstovus bei 2 – 3 administracijos atstovus, kurių pareigos būtų ne žemesnės kaip skyriaus vadovo.
Visgi daugiausiai diskusijų sukėlė 4 -5 punktai, kuriuose minimi būsimi biudžetai. Nustatytoji minimali riba iš pradžių buvo 0,05 – 0,1 proc. nuo bendro Kauno miesto savivaldybės biudžeto, bet Konservatoriams ir Socialdemokratams užprotestavus, o kitų partijų nariams sutikus, minimumas buvo nustatytas 0,04 -0,1 proc. Nors atsižvelgiant į ekonomikos dėsningumus kylant kainoms biudžetas irgi turėtų augti, seimo nariai mano, kad toks procentas yra pakankamas jaunimo organizacijoms ir nesutiko skirti daugiau lėšų. Kiti punktai seimo narius tenkino.

KJOS „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininkas Rytis Budrys nemato didelių kliūčių įgyvendinant susitarimą, kadangi reglamentuoti punktai yra visiškai paprasti. Pirmininkas mano, kad pagerinus programas ir pasinaudojant suteikiamomis priemonėmis visa kita priklausytų tik nuo iniciatorių įdirbio. „ Šis dokumentas rodo ne tai, jog jaunimo situacija Kaune yra kritiška, bet jog jaunimas pagaliau užaugo ir nebenori plaukti pasroviui,“ – teigė R.Budrys.

Dokumentą teigiamai įvertino ir Partijų atstovai. Jie neigė, jog artėjantys rinkimai paskatino pasirašyti susitarimą, remdamiesi tuo, jog vis dėlto iniciatoriais buvo jaunimo organizacijų atstovai. Nors neslėpė, jog tai abiems pusėms gali išeiti į naudą,: „ Geriau pasinaudoti tuo momentu ir iš tikrųjų atkreipti dėmesį į konkrečias problemas,“ – teigė LR liberalų sąjūdžio, Kauno miesto skyriaus pirmininkas Rimantas Mikaitis. Jo manymu, problemų sprendimas yra gautų lėšų investicijos į rengiamus projektus, kurie tiesiogiai lemia jaunimo užimtumą. Tokią politiką bus stengiamasi taikyti mažinant jaunimo emigraciją, kurią Darbo Partijos Kauno skyriaus atstovo Andriaus Kašuros (nežinau dėl vardo bei užimamų pareigų tikslumo, todėl norėčiau, kad pakoreguotumėte, jei ne tikslu.) teigimu, galima mažinti tinkamai dirbant neformalaus ugdymo srityje, padėti jaunimo organizacijoms bei skatinti jaunimo verslumą. Anot A.Kašuros, svarbiausia yra idėja, o finansavimas yra tik priemonė planams įgyvendintii.

KJOS „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininkas Rytis Budrius tikisi, kad šis susitarimas paspartins jaunimui ir jaunimo organizacijoms aktualių problemų sprendimą ir 2007 – 2011 metų Kauno miesto savivaldybės tarybos kadencijoje, o politinės jėgos imsis reikiamų sprendimų.

Kauno nevyriausybinių jaunimo organizacijų ir Kauno mieste veikiančių politinių partijų susitarimą pasirašė:

1. LiCS Kauno miesto skyriaus pirmininkas Alvydas Banevičius
2. LKD Kauno miesto skyriaus pirmininkas Kazimieras Kuzminskas
3. LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininkas Gintautas Labanauskas
4. TS Kauno miesto skyriaus pirmininkas Raimondas Kaminskas
5. L.R. liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyriaus pirmininkas Rimantas Mikaitis
6. Darbo partijos Kauno miesto skyrius Andrius Kašura
7. Valdybos pirmininkas Rytis BudrysLankytojai:1277
Reitingas: (3 vertintojai)
Sukūrimo data:02/27/07
Paskutinieji pakeitimai:02/27/07
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Šančių vidurinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį