Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija Vilniaus universiteto partnerė
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 5 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje kuriamas profesinio informavimo taškas -PIT

Profesinio informavimo paslaugas teikia:
Rūta Budreckienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė (PIT grupės koordinatorė),
Gitana Sviderskienė, socialinė pedagogė,
Jūratė Pivariūninenė, psichologė,
Gražina Opulskienė, bibliotekininkė,
PIT paslaugų paskirtis:
• padėti mokiniams identifikuoti savo tikslus, numatyti jų sąsajas su asmeninėmis vertybėmis, materialinėmis galimybėmis;
• siekti, kad kiekvienas gimnazistas pasirinktų teisingą tolesnio mokymosi bei profesinės veiklos kelią, gebėtų aktyviai kurti profesinę karjerą;
• skatinti mokinių domėjimąsi studijų ir karjeros galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje;
• ruoštis dirbti ir gyventi konkurencijos sąlygomis, suvokti mokymosi visą gyvenimą perspektyvą;
• bendradarbiauti su vietinėmis institucijomis, susijusiomis su darbo rinka ir profesiniu informavimu.
Profesinio informavimo taške laukiami:
•1 – 4  gimnazijos klasių mokiniai,
•mokytojai,
•mokinių tėvai,
•kiti asmenys, besidomintys profesine informacija.
Profesinio informavimo taške rasite:
•informacijos apie darbo rinką, profesijas, kvalifikacijas ir jų įsigijimą, mokymosi ir studijų programas,
•informacijos apie švietimo institucijas:
  o interneto svetainėse;
  o spausdintuose leidiniuose (knygose, žurnaluose, aplankuose, lankstinukuose);
•kompiuterinius testus interesams, reakcijai, asmeninėms savybėms, profesiniam tinkamumui nustatyti,
Naudingi el. adresai
AIKOS
http://www.aikos.smm.lt  
Tai atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema.
GIDAS Į PROFESIJŲ PASAULĮ
http://www.profesijupasaulis.lt
Pateikia apie 700 nuotraukomis iliustruotų profesijų aprašymų. Siūlo, kaip pasirinkti Jums labiausiai tinkamą profesiją pagal Jūsų polinkius ar gebėjimus Pateikia pasiūlymų ir informacijos apie tai, kaip sėkmingai integruotis į darbo rinką.
LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ASOCIACIJA
www.lamabpo.lt
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos informacija bendrajam priėmimui organizuoti apie priėmimą studijuoti į aukštąsias universitetines mokyklas
LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBOS TINKLAPIS
http://www.darborinka.lt
Jūsų paslaugoms nurodomos darbo rinkos profesinės konsultacijos, profesinio mokymo įstaigos, darbo rinkos profesinio mokymo bei neformalaus mokymo programos, mokymo kursų skelbimai ir kt.
LIETUVOS DARBO BIRŽOS TINKLAPIS
http://www.ldb.lt
Lietuvos darbo birža, įgyvendindama valstybines užimtumo garantijas darbo rinkoje, padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, įtraukia registruotus darbo biržoje asmenis į gyventojų užimtumo programas.
NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS
www.egzaminai.lt
Visa informacija apie egzaminus, jų organizavimą, pasirinkimą, rezultatus
LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS PUSLAPIS
http://www.studentas.lt/
Studentų sąjungos veikla, informacija, naujienos.
EURES
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
Lengviausias būdas rasti informaciją apie darbo ir mokymosi galimybes Europoje.
EUROGUIDANCE CENTRAS
http://www.euroguidance.lt Euroguidance Lietuva – tai Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas, kurio siekis – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.
FIT FOR EUROPE
http://europe-online.universum.de
Išsami duomenų bazė apie profesinį rengimą Europos šalyse,
EUROPINIS PROFESINIO ORIENTAVIMO TINKLAS
http://www.guidenet.org
Bandomasis projektas, kurio tikslas – sukurti europinį tinklą profesinio orientavimo srityje. Tinklas kaups profesinio orientavimo iniciatyvas, jas komentuos, vertins bei skleis informaciją apie gerąją patirtį Europoje.Kol kas nėra informacijos lietuvių kalba.
ON THE MOVE
http://www.onthemove-eu.hi.is
Informacija apie darbą ir studijas užsienyje.
PLOTEUS
http://europa.eu.int/ploteus
Informacija studentams, ieškantiesiems darbo, darbuotojams, tėvams, profesinio konsultavimo specialistams ir mokytojams susirasti informacijos apie studijas Europoje.
STUDIJOS
www.studijos.lt
Naudinga informacija apie profesijos įsigijimo galimybes, forumas
Lankytojai:2017
Reitingas: (2 vertintojai)
Sukūrimo data:01/30/08
Paskutinieji pakeitimai:01/30/08
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija Vilniaus universiteto partnerė Perjungti į Bibliotekos lygmenį