Akimirkos
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 8 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
MOKYKLOS KOMANDA TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE GELGAUDIŠKYJE
    Septynių žmonių komanda (auklėtojos Viktorija Gavrilčikienė, Ilona Šidlauskienė, mokytojos Ingrida Jurevičienė ir Santa Vareikienė, logopedė Rita Kairienė, Neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Vitalija Šležienė, psichologė asistentė Rita Žemgulienė) dalyvavo 2-jų dalių tarptautinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Aktyvumo ir dėmesio bei elgesio problemų turinčių sutrikusio intelekto mokinių motyvavimas ugdymui(si) bei pozityviam elgesiui“, vykusioje Gelgaudiškio dvaro rūmų salėje. Šis kvalifikacijos tobulinimo renginys skirtas visiems, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais, jos metu buvo skleidžiamos pedagogines naujovės ir dalijamasi praktine patirtimi. Ypač daug informacijos suteikė medicinos mokslų daktarė, vaikų ir paauglių psichiatrė psichoterapeutė, teismo ekspertė Asta Dervinytė-Bongarzoni. Ji dirba ne tik Vilniaus universiteto medicinos fakulteto psichiatrijos klinikoje, Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM, bet turi praktinės patirties dirbdama su pabėgėlių paaugliais Italijoje.
    Kalbėdama apie elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, pranešėja sakė, kad perdėtas aktyvumas ir nedėmesingumas yra labai dažnai pasitaikantys elgesio sutrikimai vaikystėje. Šie požymiai gali laikinai pasireikšti ir pranykti po keleto mėnesių nesukeldami ryškesnių vaiko raidos sunkumų. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais pasirodo vis daugiau mokslinių tyrimų, įrodančių, kad daliai vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimų požymiai, pasireiškę jau ankstyvoje vaikystėje, labai išryškėja mokykliniame amžiuje ir net 50–60 % atvejų įvairios jų formos išlieka suaugusiems. Lektorė dar kartą patvirtino, kad pernelyg didelis aktyvumas, dėmesio sutrikimai apsunkina ne tik pačių vaikų, bet ir juos supančių suaugusiųjų, bendraamžių gyvenimą. Nuolat kritikuojant ir neigiamai vertinant judrius, neklusnius, nesusikaupiančius, nesimokančius, blogai besielgiančius, impulsyvius asmenis, neretai lieka nepastebėtos jų emocinės problemos, vidinė kančia. Taigi, vaikams, turintiems aktyvumo ir elgesio sutrikimų, reikia ypatingo suaugusiųjų rūpesčio, didelės pagalbos ir kantrybės. Padedant jiems keisti savo elgesį ir mokant gyventi su savo problemomis, kad galėtų sėkmingai adaptuotis ir taptų visaverčiai visuomenės nariai, svarbu jų neizoliuoti, laiku suteikti pagalbą. Geriausių rezultatų pasiekiama, kai kartu dirba tėvai, pedagogai, medikai ir visa bendruomenė.
    Konferencijoje pranešimus skaitė ir mūsų mokyklos darbuotojai. Gydomosios kūno kultūros mokytoja S. Vareikienė paruošė pranešimą tema „Netradiciniai ugdymo metodai gydomosios kūno kultūros pamokose, skatinantys sutrikusio intelekto mokinių motyvaciją". Pranešime kalbėta, kaip, prisitaikydami įrangą ir aplinką prie vaikų poreikių, individualizuodami gydomosios kūno kultūros pamoką skirtingo gebėjimų lygio vaikams, fizinio ugdymo specialistai keičia tradicinius veiklos metodus ir mokymo stilių. Psichologė asistentė R. Žemgulienė skaitė pranešimą tema „Psichologo darbo su emocijų ir / ar elgesio sutrikimų turinčiais mokiniais patirtys“. Pranešime buvo kalbėta apie darbo patirtį su 2008 metų lapkričio mėnesį mokykloje įsteigta jungtine elgesio ir emocijų sutrikimus turinčia klase, pristatyta konkreti sėkmės istorija, pateikta metodų, būdų, priemonių, padedančių valdyti / koreguoti netinkamą mokinių elgesį.
    Ši konferencija buvo naudinga visiems, kurie ugdo, konsultuoja vaikus, turinčius elgesio sutrikimų. Ji dar kartą padėjo susisteminti jau turimas žinias ir atrasti atsakymus į daugelį rūpimų klausimų, susijusių su dėmesio ir aktyvumo turinčių vaikų ugdymu. Taip pat čia radome nemažai praktinių patarimų.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Lankytojai:1039
Reitingas: (2 vertintojai)
Sukūrimo data:06/07/16
Paskutinieji pakeitimai:06/07/16
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Akimirkos Perjungti į Bibliotekos lygmenį