Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 1 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
MOZAIKA
(lot. – tai, kas skirta mūzoms)
PJĖSĖ MŪSŲ ĮKVĖPTIEMS
Asmenybė – lyg mozaika, sudėstyta iš įvairaus dydžio ir spalvų akmenėlių. Kas dieną, kas metai ji pasipildo nauja forma, garsų spalva. Menų mokytojos, tokios skirtingos, siekia vieno tikslo – vaiko asmenybės mozaiką papildyti savo unikaliu akmenėliu.
Veikėjai:
Mūzos (teatro, muzikos, dailės, choreografijos)
Menų mokytojai
Menų kuratorė
Mokiniai
Mokinių tėvai

Juozo Urbšio vidurinės mokyklos koridorius. Prie skelbimų lentos būriuojasi mokiniai.
„MENŲ DIENOS“. „MOZAIKA“
MŪZOS
Ir vėl apie mus išgirs ne tik kryptingą meninį ugdymą išpažįstantys mokiniai. Girdite, kiek šurmulio koridoriuose ir klasėse? Girdite, kiek diskusijų? Kiek sumanymų! Tikras darbymetis! Tikra mūzų pagerbimo šventė.
MENŲ MOKYTOJOS (šypsosi)
Šiais metais tradiciniame menų festivalyje „Mozaika“ gausybė norinčių dalyvauti. Pasirodymams (kūrybiniams projektams) maža vienos dienos – reikėjo trijų.
MŪZOS (nusileidusios menų mokytojoms ant peties)
Ramybės... ir stiprybės. Mes – su jumis. Atminkite, kas yra svarbiausia...
MENŲ KURATORĖ
Prieš gerą dešimtį metų, kuriant naują, demokratišką, atvirą, modernią Lietuvos mokyklą, pasikeitė ir meninio ugdymo samprata, pagaliau suvokta meninės kompetencijos šiuolaikiniam, išsilavinusiam, kūrybingam jaunam žmogui, svarba.

Ėmėme suprasti, kad meninės galios slypi kiekviename vaike, jog kūrybiškumą reikia žadinti, antraip ugdysime pilką, nuobodžią, pragmatišką, linkusią į destrukciją asmenybę. Tik kuriantis žmogus jautriai priima jį supantį pasaulį, atranda gėrio, tiesos, tikėjimo, meilės vertybes.

Šiuolaikinėje mokymosi paradigmoje meninis ugdymas gali tapti harmoninga atsvara vis didėjančiam informaciniam bei intelektualiniam krūviui. Juk pasaulis gali būti subtiliai pažintas ir meno dėka.

Jau aštuoneri metai Kauno Juozo Urbšio vidurinėje mokykloje vykdoma kryptingo meninio ugdymo programa. Jį sukurti paskatino atsiradusi galimybė meninį ugdymą per dailę bei muzikà papildyti šokio bei teatro pamokomis. Taigi meninis ugdymas tapo visuminis, lavinantis įvairius kūrybinius gebėjimus bei kompetencijas.

Programa nuosekli, tęstinė – mokiniai dailės, muzikos, teatro, šokio mokosi nuo pirmos iki dešimtos klasės ir gali dar papildomai gilinti žinias bei gebėjimus pasirinktoje meno šakoje. Per menų pamokas dėmesys skiriamas teorinėms žinioms ir raiškai. Mokslo metai baigiami kūrybine stovykla „Mokykla gamtoje“. Čia kitoje erdvėje – prie jūros ar ežero – gimsta nauji sumanymai, o idėjas įgyvendinti padeda pati gamta.
Profesionali meninio ugdymo mokytojų komanda (mokytojos ekspertės, metodininkės) labiausiai laukia ne greito rezultato, bet siekia, kad nuosekliai augtų vaikų meninis išprusimas, ir ugdo savo mokinius menu.
DAILĖS MOKYTOJOS
Svarbiausia atminti, kad nėra nekūrybingų vaikų. Skiriasi tik jų patirtis. Kiekvienoje vienmečių grupėje yra skirtingo išsivystymo vaikų. Ir jų kūrybinė raiška būna įvairių lygių: nuo bandymo brėžti liniją iki savarankiškos kompozicijos. Nevienodos vaikų žinios, nevienodi įgūdžiai. Vienas dar nedrąsiai imasi pieštuko, kitas sužavi profesionalumu arba netikėta kompozicija. Patirtis atsiranda bedirbant. „Negabieji“, įvaldę įvairias technikas, išlavinę ranką, kūrybiškumo akimirką dažnai nustelbia pradžioje išsiskiriančių darbų autorius. Racionalumo neužgožta vaizduotė vaikams leidžia sieti realybę su pasaka, drąsiai keisti proporcijas, naudoti sąlyginius spalvų derinius. Piešdamas vaikas nekopijuoja gamtos, jis pasakoja, intuityviai padidindamas, paryškindamas, kas jam reikšminga, įdomu. Dažnai vaikams kur kas įdomesnis yra piešimo procesas, negu jo rezultatas, todėl vaikų darbai labai nuoširdūs. Dailės pamokėlės mokykloje privalo būti pažinimo, bendravimo, dvasinės raiškos, kūrybinio mąstymo, vaizduotės, estetinio skonio ir poreikių priemonė.
MUZIKOS MOKYTOJOS
Muzika puoselėja prigimtinį vaiko muzikalumą, ugdo aktyvią, kūrybišką ir emocingą asmenybę, suteikia ne tik estetinės kompetencijos, kultūrinės brandos pagrindus, bet ir ugdo gebėjimą prasmingai dalyvauti aplinkos muzikiniame gyvenime.
CHOREOGRAFIJOS MOKYTOJA
Choreografija – tai šokio menas, kuriuo galima išreikšti pačias slapčiausias savo mintis. Tai poezija, kuria išsakome gražiausius savo žodžius judesiu. Jis yra pirmas gyvybės požymis. Šokti – reiškia būti nešamam ir supamam judesio jausmų su mažiausiomis pastangomis gaunant didžiausią malonumą.
TEATRO MOKYTOJA
Teatras (drama) – tai gyvenimo patyrimo praktikumas. Vaidyba – ugdymo metodas, kurio esmė glūdi vaiko skatinime veikti, tyrinėti, ieškoti, domėtis, spręsti problemas, patirti ir giliai išgyventi atradimo džiaugsmą. Teatro pamoka – nuo savęs pažinimo iki atvertų akių į pasaulį.

Meno pedagogai turi sukurti kūrybiškumą ir teigiamas emocijas keliančią aplinką, kur vaikai jaustųsi svarbūs ir reikalingi; nebūtų skirstomi į gerus ir blogus, talentingus ir ne; kur sudaroma galimybė reikšti jausmus ir mintis; originaliai mąstyti, klausinėti nebijant pajuokos ar pasmerkimo.
MOKINIAI
Supratau, kad galiu ir sugebu daug daugiau, nei maniau. (Gerda VIIIc)

Pradėjau suprasti, kad pasaulyje yra gražių dalykų. (Gabrielė IVb)

Vaidindama aš užuodžiu tikrovės kvapą ir viskas atrodo lyg būtų realybėje. (Ieva Vb)

Aš atsiveriu pati sau. (Ingrida Vc)

Norėčiau, kad kryptingi menai būtų ištisus 12 metų, kad plėstų savo veiklą. Ir mūsų mokykla būtų ta mokykla, kuri yra svajonių išsipildymo, o kryptingi menai, manau, labiausiai tam padeda.(Grytė Vb)

Kadangi išmokau pagrindinius žingsnelius, niekas man nenumindys kojų! (Dovilė VIIIb)

Galiu piešti katiną, piešti mamą ir save, piešti gėles, akmenukus, piešti saulę, debesis, šuniuką, tėtį, gėlytes, piešti žmones, vilką. Pajutau švelnumą, pajutau plaukus, pajutau debesis, pajutau saulę, pajutau pelytes, pajutau laisvę, pajutau pasaulį, pajutau daug daug laimės, daug meilės, pajutau katiną murkiant. (Edgaras Ib)
TĖVAI
Racionalumo pilnoje šiandieninėje aplinkoje svarbu parodyti, jog egzistuoja menas, grožis, judesys. Tai vaikų asmenybių formavimas dvasingumo principais. Kartu tai prasmingas ir naudingas paauglių užimtumas.

Dukra tapo savarankiškesnė, išmoko geriau planuoti savo laiką, gerai dirba komandoje. Lankydama šokius patobulino savo judesius, tapo fiziškai ištvermingesnė, o pats tokio pobūdžio fizinis (taip pat ir emocinis) krūvis jai yra netgi malonus. Manau, jog mokytojos, visa siela atsidavusios savo darbui, padaro be galo daug, nes yra geros specialistės, moka labai gražiai bendrauti su vaikais.
VISI
Esame laimingi, nes piešimo mokytoja niekada nemokys, kad gėlė turi būti tokia, kokià piešia ji pati. Kasdien mūsų mokiniai gali iškeliauti ieškoti džiugesio, piešti boružę, didesnę už pienės žiedą ir, atsisėdę šalia, dainuoti jai lopšinę.
Epilogas
Gabrielė, IVb
Tikiuosi, kad vasara neprailgs ir galėsiu vėl grįžti prie savo mylimo meninio ugdymo.
Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, menų kuratorė D. Krasauskienė
teatro mokytoja ekspertė V. Vyšniauskaitė
dailės mokytoja metodininkė A. Juškaitė
dailės mokytoja metodininkė V. Voverienė
choreografijos mokytoja metodininkė D. Liaudinskienė
muzikos mokytoja metodininkė J. Daubarienė
muzikos vyresnioji mokytoja J. Juzėnaitė
Lankytojai:1409
Reitingas: (15 vertintojai)
Sukūrimo data:02/24/09
Paskutinieji pakeitimai:02/24/09
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2022 Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį