Lapiukų kronika
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 3 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Mažais žingsneliais tikėjimo link
Šiluva – vienas svarbiausių maldininkų traukos centrų Lietuvoje. 2008m. švęsime Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400m. jubiliejų.
Birželio 13d. į Šiluvą rinkosi Kauno vyskupijos II dekanato parapijiečiai. Lapių pagrindinės mokyklos moksleivių kelionę į Šiluvą organizavo tikybos mokytoja Jolanta Obolevičiūtė. Ji kvietė visų klasių mokinius, lankančius tikybos pamokas, aplankyti šventąją vietą. Gaila, kad nedaugelis panoro tai padaryti. Aktyviųjų grupelė vyko į pažintinę - kultūrinę kelionę. Už autobusą užmokėjo Lapių pagrindinė mokykla. Na, o parapijos klebonas R. G. Skrinskas skyrė pinigų gaiviesiems gėrimams.
Į programą buvo įtrauktas jaunimo piligriminis žygis nuo Katauskių gyvenvietės iki Šiluvos. Deja,  ne visi Lapių mokiniai jam buvo tinkamai pasiruošę. Nežinia, ar prasta avalynė, ar lietingas oras, o gal dar netvirtas tikėjimas stabdė žengti piligrimų keliais. Tik ištvermingiausi mažieji Lapių piligrimai: Domantas Kaupas, Juozas Matjošaitis, Martynas Silenkovas įveikė visą piligriminį kelią. Didesnę kelio dalį nužingsniavo Marius Petkevičius ir Edvinas Kisielius. Kiti moksleiviai Šiluvą pasiekė autobusu anksčiau, o prie piligrimų prisijungė miestelyje.
Bazilikoje moksleiviai atpažino  Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslą, kurio kopiją, keliaujančią iš parapijos į parapiją, pagerbė Lapių bažnyčioje kovo 1- 4 dienomis atskira programa. Tikėdami, kad gali išsipildyti jų vaikiški maldavimai, keliais ėjo aplink altorių. Apsilankė Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje, palietė akmenį, ant kurio buvo apsireiškusi Švč Mergelė Marija, gėrėjosi nuostabiomis freskomis. 12val. vaikai dalyvavo pagrindinėse iškilmių šv. Mišiose, kurios vyko aikštėje prieš Baziliką.
Iškilmės baigėsi agape ir menine dalimi Šiluvos vidurinės mokyklos sporto salėje. Čia mokiniai galėjo susipažinti su bendraamžiais iš kitų parapijų.

Jūratė Silenkovienė Lapių pagrindinės mokyklos mokytoja
Lankytojai:1548
Reitingas: (5 vertintojai)
Sukūrimo data:06/21/07
Paskutinieji pakeitimai:06/21/07
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2022 Lapiukų kronika Perjungti į Bibliotekos lygmenį