Lapiukų kronika
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 2 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Konferencija "Miškas ir mes"
     2008 m. kovo 27 d. Lapių pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė Jaunųjų miško bičiulių sambūrio konferencija „Miškas ir mes“. Tai jau trečiasis panašaus pobūdžio renginys mokykloje, kurį organizuoja biologijos mokytoja ekspertė Rasa Stankienė. Šiais metais dalyvių geografija ypač išsiplėtė – sulaukėme svečių ne tik iš kaimyninių Kauno rajono bei Kauno miesto mokyklų, bet ir iš  Tauragės, Anykščių rajonų.
     Konferencijoje buvo perskaityti 25 pranešimai, paruoštos trys stendinės ekspozicijos. Stebino ne tik pranešimų gausa, bet ir temų įvairovė. Įdomu buvo tai, kad mokinių darbai įrodė, jog kalbėti apie mišką galima ne tik per biologijos, bet ir per kitų dalykų pamokas – lietuvių k., matematikos, užsienio kalbų, istorijos ir kitas. Labai įvairus ir dalyvių amžius. Konferenciją pradėjo Lapių vaikų darželio tunto „Gandriukas“ nariai, pranešimus skaitė nuo pradinuko iki gimnazisto.
    Džiugina suaugusiųjų dėmesys vaikams, jų ugdymui. Mokinių parengtų pranešimų atidžiai klausėsi Regina Lukoševičienė, Kauno raj. savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Laimutė Jakaitienė, Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūrio tarybos narė, Juozas Jermalavičius, Kauno miškų urėdijos urėdas, Rimantas Stankus, Lapių seniūnijos seniūnas, gausus būrys Kauno miškų urėdijos bei Dubdavos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos miškininkų, kitų svečių.
  Ši konferencija – dar vienas žingsnelis ugdant mokinių socialines kompetencijas, požiūrį į juos supančią aplinką, jos saugojimą ir puoselėjimą.

Štai pranešimai, pranešėjai ir juos ruošę mokytojai:Pranešimai
1. Medžio ir grybo draugystė. A.Šadzevičius, K. Žemaitaitis, Kauno r.       Kulautuvos vidurinė mokykla, vadovė  K.Bulotienė.
2. Лекарственные растения леса. K.Jūraitė, Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla, vadovė J.Pupiuvienė.
3. Kormoranai Arlaviškėse. D.Kačiulytė, V.Gorinas, Kauno r. Piliuonos vidurinė mokykla, vadovė L.Navardauskienė.
4. Paukščiai mūsų sodyboje žiemą. D.Stakytė, Anykščių r. Raguvėlės pagrindinė mokykla, vadovė A.Ažusienienė.
5. Miegapelių populiacijos Kaišiadorių rajone. E.Augūnaitė, L.Juknevičiūtė, Kaišiadorių r. Kalvių pagrindinė mokykla, vadovas A.Matonis.

Stendiniai pranešimai:
1. Darbeliai iš medžio. R.Šimėnas, J.Grilauskas, Anykščių r. Raguvėlės pagrindinė mokykla, vadovas A.Mačiulis.
2. Paslaptingas vabzdžių gyvenimas. Kauno Šv. Mato vidurinė mokykla, vadovas R.Zeniauskas.
Miško paukščiai. A.Jonaitytė, K.Toleikytė, V.Venckutė, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos Aukštupių skyrius, vadovė D.Mozūrienė.
6. Žygaičių seniūnijos oro užterštumo tyrimas klevinio žvynoko testu. V.Klumbytė, E.Merkelytė, Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, vadovė I.Žebelienė.
7. Vainatrakio piliakalnis. S.Andriunaitytė, J.Bartusevičiūtė, Kauno Vaišydavos vidurinė mokykla, vadovė G.Jakaitytė.
8. Kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. M.Juronis, D.Čiubelis, Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla, vadovė R.Juknevičienė.
9. Žydintis pavasaris Trumpiškiuose. V.Pilypaitė, A.Stonkutė, Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, vadovė I.Žebelienė.
10. Žmogaus žala miškui. N.Čiurinskaitė, I.Juodytė, Kauno Vaišydavos vidurinė mokykla, vadovė G.Jakaitytė.
11. Mokomės, keliaujame, dirbame, žaidžiame ir mokome kitus. E.Kirlytė, A.Klovaitė, D.Vainoriūtė, Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla, vadovė G.Žemaitienė.
12. Grybai miško ekosistemoje. I.Lešinskytė, V.Sitnikovaitė, Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, vadovė I.Žebelienė.
13. Vienos pievos istorija. K.Džiugaitė, U.Kuliešaitė, Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla, vadovė R. Stankienė.
14. Paukščiai vaiko kūryboje. Kauno P.Mašioto pradinė mokykla, vadovės A.Klimavičiūtė, L.Raižienė.
15. Dėmėtieji elniai. U.Peičiūtė, U.Jakubauskaitė, Kauno r.       Kulautuvos vidurinė mokykla, vadovė  K.Bulotienė.
16. Gandrų populiacijos tyrimai Žygaičių seniūnijoje. I.Jonaitytė, M.Mikaitytė, Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, vadovė I.Žebelienė.
17. Medžių ir gyvūnų garbinimas Lietuvos praeityje. M.Povilionis, V.Jokubauskas, Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla, vadovė I.Butkevičienė.
18. Pažinkime mišką. P.Vilkevičius, Kauno r. Ežerėlio vidurinė mokykla, vadovės A.Kupstienė, L.Pupelienė.
19. Ekologijos ir dramos sąsajos. J.Silenkovienė, Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla.
20. Jaunųjų miškininkų būrelio veikla. R.Kulbokaitė, E.Zorgevičius, Anykščių r. Raguvėlės pagrindinė mokykla, vadovė A.Ažusienienė.
21. Kadagių slėnis. V.Brakauskaitė, M.Kazlauskaitė, Kauno r. Piliuonos vidurinė mokykla, vadovė L.Navardauskienė.
22. Laumės šluota. Kas tai? R.Svidinskaitė, Kauno r.       Kulautuvos vidurinė mokykla, vadovė  K.Bulotienė.
23. Vizualinis Lapių herbaras. S. Sarapaitė, V.Stašaitytė, Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla, vadovė R. Stankienė.
24. Žygaičių girininkijos miško parko žydintys augalai. M.Bauža, A.Stonys, Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, vadovė I.Žebelienė.
25. Jaunųjų miško bičiulių būrelio veikla. P.Vilkevičius, G.Kizevičiūtė, Kauno r. Ežerėlio vidurinė mokykla, vadovės A.Kupstienė, L.Pupelienė.


Lina Brazaitienė
Lapių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Lankytojai:2827
Reitingas: (8 vertintojai)
Sukūrimo data:04/18/08
Paskutinieji pakeitimai:04/18/08
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2022 Lapiukų kronika Perjungti į Bibliotekos lygmenį