Kauno "Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 2 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Praktinių įgūdžių vertinimas ir įsivertinimas informacinių technologijų pamokose
Autorius : Jolanta Leonavičienė
Kauno „Vyturio“ vidurinės mokyklos informatikos vyr.mokytoja,
IT edukacinių technologijų magistrė

Pagal pranešimą "Praktinių įgūdžių vertinimas ir įsivertinimas informacinių technologijų pamokose", skaitytą  tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Mokymosi strategijos pamokoje“ (2007-04-19)

„Į vertinimą reikia žiūrėti kaip į nenutrūkstamą vertinimo metodų visumą, apimančią nuolatinį ir neformalųjį vertinimą. Tai padeda mokiniams geriau suprasti mokymosi procesą ir išvengti nesusipratimų dėl vertinimo.“
G.Wiggins and J.McTighe
2004 m. paskelbtoje Mokinių pažangos ir pasiekimų sampratoje teigiama, kad „mūsų šalies mokyklose taikoma vertinimo sistema yra pernelyg orientuota į galutinius sprendimus apie mokinio žinias bei jų fiksavimą pažymiu. Ji nedera su keliamais ugdymo tikslais ir numatomais rezultatais, šiuolaikiniais mokymo ir mokymosi metodais.“ (Mokinių pažangos ir pasiekimų samprata, 2004).
Todėl mokymosi rezultatų vertinimas keičiasi nuo mokymosi tam, kad būtum įvertintas – vertinimo, padedančio sėkmingai mokytis, link. Vertinimu siekiama :
• Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą.
• Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus.
„Prielaidas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui tobulinti sukuria (...) mokytojų bandymai taikyti naujus vertinimo informacijos kaupimo ir fiksavimo būdus pagrindiniame ir viduriniame ugdyme, patvirtinti išsilavinimo standartai, nauja egzaminų sistema.“ (Mokinių pažangos ir pasiekimų samprata, 2004.)
Pranešimo tikslas - pasidalinti patirtimi ir pristatyti vyresniųjų klasių mokinių praktinių įgūdžių vertinimo ir įsivertinimo strategiją informacinių technologijų pamokose bei supažindinti su kontrolinių ir kūrybinių darbų vertinimo pavyzdžiais.
LeonavičienėJ_vertinimas_tezės.doc LeonavičienėJ_vertinimas_tezės.doc
Pranešimo "Praktinių įgūdžių vertinimas ir įsivertinimas informacinių technologijų pamokose" tezės. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Mokymosi strategijos pamokoje“ (2007-04-19)
Vertinimas_pranesimas.pps Vertinimas_pranesimas.pps
Pranešimo "Praktinių įgūdžių vertinimas ir įsivertinimas informacinių technologijų pamokose" pristatymas skaidrėse. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Mokymosi strategijos pamokoje“ (2007-04-19)
Lankytojai:2604
Reitingas: (8 vertintojai)
Sukūrimo data:09/12/07
Paskutinieji pakeitimai:11/17/07
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Kauno "Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį