Kauno "Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 3 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Destrutyvaus elgesio prevencija mokykloje
Autorius: Ina Petkevičienė,
Kauno "Vyturio" vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Suaugę žmonės stebisi, kodėl vaikai būna tokie žiaurūs. Įžeidinėjimų, patyčių, skriaudų mastą, kokius iš bendramokslių patiria žemesnių klasių vaikai, kartais net sunku įsivaizduoti. Iš vienos pusės - gležna, todėl greitai pažeidžiama vaiko psichika, o iš kitos - net mirtini bendraamžių smūgiai. Bendraamžių patyčios mokyklose kelia grėsmę tiek skriaudžiamam, tiek jį puolančiam mokiniui.
Mokyklos psichologė Rita Juknienė ir direktoriaus pavaduotoja Ina Petkevičienė yra parengusios kvalifikacinį seminarą „Destruktyvaus elgesio prevencija mokykloje“, kurį veda Kauno apskrities pedagogams. Mokinių rudens atostogų metu 2007-11-07 šio seminaro medžiaga buvo pristatyta Kauno „Vyturio“ vidurinėje mokykloje, kur pradinio ugdymo mokytojos turėjo puikią galimybę pagilinti žinias, pamodeliuoti bendrus sprendimus, dirbant su destruktyvaus elgesio mokiniais.
Mokytojoms išklausė pranešimą, o po to pačios bandė apibrėžti, kas yra destruktyvus elgesys, kokios priežastys sukelia jį, kokios yra patyčių formos ir kodėl  kartais į tai mokytojai visai nekreipia dėmesio, su kokia tėvų reakcija susiduria mokytojos pranešusios apie mokinio netinkamą elgesį. Buvo dar kartą aptarta tėvų atsakomybė.

Pasibaigus renginiui mokytojos susitarė, kad šio seminaro medžiaga bus panaudota klasių tėvų susirinkimuose, pokalbiuose su vaikais klasių valandėlių metu.
      Turime žinoti visi!

 Destruktyvus elgesys - tai :
mušimas, kumščiavimas, erzinimas, spardymas, pravardžiavimas, žodinė agresija, apkalbų ir paskalų skleidimas, daiktų gadinimas, pinigų ir daiktų atiminėjimas, grasinimas susidoroti, daiktų mėtymas į kitą žmogų, spjaudymas.
 
  Destruktyvaus elgesio priežastys:
•Nežino priimtinų socialinio elgesio normų
•Turi žinių kaip elgtis, bet neturi įgūdžių
•Nemoka valdyti emocijų, pykčio, baimės ir nerimo
•Dėl fiziologinių priežasčių turi vystimosi sutrikimų
•Santykiai su bendraamžiais.  

  Svarbiausios patyčių savybės:
•patyčios apima tyčinius veiksmus;
•šis elgesys yra pasikartojantis;
•patyčių situacijoje yra psichologinė ar fizinė jėgos persvara.

  Žodžiai, apibūdinantys patyčias:
•užgaulioti – įžeidinėti;
•skriausti – daryti skriaudą, nuoskaudą, neteisybę, engti, spausti;
•uiti – nuolatos barti, keikti; laikyti nieko vertu, niekinti;
•priekabiauti – ieškoti priekabių, kibti;
•niekinti – rodyti panieką, žiūrėti iš aukšto, be pagarbos;
•erzinti – pajuokti, tyčiotis;
•kankinti – erzinti, pykdyti, tyčiotis;
•pažeminti – sumenkinti, paniekinti;
•pajuoka – pajuokimas, patyčios; pajuokimo, patyčių objektas;
•pajuokti – ką pašiepti; kuo tyčiotis;
•šaipytis – pajuokti, pašiepti;
•engti – spausti, varginti, kamuoti, slopinti;
•kabinėtis – priekabių ieškoti, kibti prie ko;
•skaudinti – teikti skausmą, daryti, kad būtų nemalonu, žeisti, užgauti.

  Patyčių formos :

> žodinės – kuomet vaikas yra skaudinamas, užgauliojamas žodžiu ir užrašais. Tai gali būti prasivardžiavimas, gąsdinimas, pašaipios replikos apie žmogaus kūną, išvaizdą, aprangą it t.t.

> fizinės – tai užgauliojimas veiksmais: pargriovimas, įspyrimas ar spardymas, kumščiavimas, stumdymas, rankos užlaužimas, spjaudymas, daiktų gadinimas ir atiminėjimas, drabužių gadinimas, plaukų pešiojimas, įgnybimas, sprigtas.

> sudėtinės – tai tokios elgesio formos, kurios apima ir žodinius, ir fizinius veiksmus. Tai reketas, vertimas daryti tai, ko kitas nenori.

 Žodinės patyčios:
•įžeisti – konkrečiais poelgiais ar veiksmais sukelti dvasinį sopulį, įskaudinti, paniekinti, pažeminti, parodyti nepagarbą;
•įgelti – įkasti, įdurti, įžeisti;
•apkalbėti – ką nors bloga apie kita pasakyti, apšmeižti;
•burnoti – piktai kalbėti, piktžodžiauti, keikti;
•keikti – minėti ką piktais, negražiais žodžiais, plūsti;
•plūsti – keikti, koneveikti;
•dergti – žodžiais bjauroti, plūsti, šmeižti, niekinti.

  Fizinės patyčios:
•mušti – teikti skausmą smūgiais;
•daužyti – mušti, pliekti;
•kumščiuoti – kumščiu mušti;
•spardyti – sudavinėti koja ar kojomis, smogti spyriais;
•spjaudyti – tėkšti iš burnos seiles, niekinti;
•lupti – prievarta imti, reikalauti; spausti, engti, išnaudoti;
•kulti – mušti, perti, daužyti;
•apkulti – apmušti, apdaužyti;
•perti – mušti, pliekti;
•tvoti – stipriai suduoti, šerti, smogti; smarkiai mušti;
•pliekti – smarkiai mušti, plakti; smarkiai kritikuoti.

  Tėvų atsakomybė

Mokyti gero elgesio:
•parodydami gerų tarpusavio santykių pavyzdį;
•patys demonstruodami tinkamus agresijos kontrolės būdus;
•mokydami vaiką, kad kitą žmogų žeidžianti ar žalojanti agresija yra nepriimtina;
•įvardindami, kokios yra agresijos pasekmės;
•padėdami vaikui suprasti kitų jausmus;
•mokindami rūpintis kitais.

> Tėvai, dar prieš vaikui pradedant eiti į mokyklą, turi paruošti vaiką socialiniam gyvenimui už šeimos ribų.
> Vienas svarbiausių dalykų, ką gali padaryti tėvai – tai padėti vaikams įgauti tokius įgūdžius, kurie padėtų vaikams elgtis ir spręsti iškilusius sunkumus savarankiškai.
> Svarbu, kad prieš eidamas į mokyklą vaikas būtų mokomas išreikšti teisingai savo jausmus, kontroliuoti elgesį.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Seminaro pradžia
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Psichologė R.Juknienė skaito pranešimą
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Mokytojos tariasi
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Ar atlikote užduotį?
Lankytojai:5019
Reitingas: (10 vertintojai)
Sukūrimo data:11/11/07
Paskutinieji pakeitimai:11/11/07
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Kauno "Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį