Kauno "Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 3 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Profesijos informavimo taško paskirtis
Mokykloje vyresniųjų klasių mokiniams dažnai kyla klausimų, susijusių su tolesniu jų gyvenimo keliu - karjera. Kartais būna sunku apsispręsti, kokie mokomieji dalykai labiau domina, kam esi labiau tinkamas ir gabus. Dešimtokus neramina vienuoliktos klasės mokomųjų dalykų pasirinkimas, abiturientams atsiveria tolimesnio mokymosi ir profesijos galimybės.
PIT tikslas - padėti mokiniams apsispręsti jų karjeros kelyje.
PIT paslaugų paskirtis:
• padėti mokiniams identifikuoti savo tikslus, numatyti jų sąsajas su asmeninėmis vertybėmis, materialinėmis galimybėmis;
• siekti, kad kiekvienas mokinys pasirinktų teisingą tolesnio mokymosi bei profesinės veiklos kelią, gebėtų aktyviai kurti profesinę karjerą;
• skatinti mokinių domėjimąsi studijų ir karjeros galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje;
• bendradarbiauti su vietinėmis institucijomis, susijusiomis su darbo rinka ir profesiniu informavimu;
• organizuoti renginius, supažindinančius su įvairiomis profesijomis ir studijų kryptimis.

Profesinio informavimo taške laukiami:
• 9-12 klasių mokiniai,
• mokytojai,
• mokinių tėvai,
• kiti asmenys, besidomintys profesine informacija.

Profesinio informavimo taške rasite:
• informacijos apie darbo rinką, profesijas, kvalifikacijas ir jų įsigijimą, mokymosi ir studijų programas,
• informacijos apie švietimo institucijas:
 o interneto svetainėse;
 o spausdintuose leidiniuose (knygose, žurnaluose, aplankuose, lankstinukuose);
• kompiuterinius testus interesams, reakcijai, asmeninėms savybėms, profesiniam tinkamumui nustatyti.

Profesinio informavimo paslaugas teikia:
(PIT grupės koordinatorė) - Onutė Kazakevičienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė,
psichologė Rita Juknevičienė,
socialinė pedagogė Gražina Jalinskienė.

Naudingi el. adresai:
• AIKOS sistema
http://www.aikos.smm.lt  
Tai atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema.
• GIDAS Į PROFESIJŲ PASAULĮ
http://www.profesijupasaulis.lt
Pateikia apie 700 nuotraukomis iliustruotų profesijų aprašymų. Siūlo, kaip pasirinkti Jums labiausiai tinkamą profesiją pagal Jūsų polinkius ar gebėjimus Pateikia pasiūlymų ir informacijos apie tai, kaip sėkmingai integruotis į darbo rinką.
• NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS
www.egzaminai.lt
Visa informacija apie egzaminus, jų organizavimą, pasirinkimą, rezultatus.
• LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ASOCIACIJA
www.lamabpo.lt
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos informacija bendrajam priėmimui organizuoti apie priėmimą studijuoti į aukštąsias universitetines mokyklas
• STUDIJOS
www.studijos.lt
Naudinga informacija apie profesijos įsigijimo galimybes, forumas.
• LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBOS TINKLAPIS
http://www.darborinka.lt
Jūsų paslaugoms nurodomos darbo rinkos profesinės konsultacijos, profesinio mokymo įstaigos, darbo rinkos profesinio mokymo bei neformalaus mokymo programos, mokymo kursų skelbimai ir kt.
• LIETUVOS DARBO BIRŽOS TINKLAPIS
http://www.ldb.lt
Lietuvos darbo birža, įgyvendindama valstybines užimtumo garantijas darbo rinkoje, padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, įtraukia registruotus darbo biržoje asmenis į gyventojų užimtumo programas.
• LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS PUSLAPIS
http://www.studentas.lt/
Studentų sąjungos veikla, informacija, naujienos.
• EURES
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
Lengviausias būdas rasti informaciją apie darbo ir mokymosi galimybes Europoje.
• EUROGUIDANCE CENTRAS
http://www.euroguidance.lt Euroguidance Lietuva – tai Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas, kurio siekis – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.
• FIT FOR EUROPE
http://europe-online.universum.de
Išsami duomenų bazė apie profesinį rengimą Europos šalyse.
• EUROPINIS PROFESINIO ORIENTAVIMO TINKLAS
http://www.guidenet.org
Bandomasis projektas, kurio tikslas – sukurti europinį tinklą profesinio orientavimo srityje. Tinklas kaups profesinio orientavimo iniciatyvas, jas komentuos, vertins bei skleis informaciją apie gerąją patirtį Europoje.Kol kas nėra informacijos lietuvių kalba.
• ON THE MOVE
http://www.onthemove-eu.hi.is
Informacija apie darbą ir studijas užsienyje.
• PLOTEUS
http://europa.eu.int/ploteus
Informacija studentams, ieškantiesiems darbo, darbuotojams, tėvams, profesinio konsultavimo specialistams ir mokytojams susirasti informacijos apie studijas Europoje.

Lankytojai:1670
Reitingas: (0 vertintojai)
Sukūrimo data:04/09/08
Paskutinieji pakeitimai:04/24/10
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Kauno "Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį