SANTARA
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 5 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
2f klasė mokysis kūrybiškai

Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Daugelis pagalvojo:  2f dabar  tik pieš, šoks...  Ne visai taip. Kūrybingumas siejamas su lankstumu, atvirumu naujovėms, gebėjimu stebėtis, kritiškai mąstyti, drąsa rizikuoti ir pasirengimu patirti nesėkmę. Kūrybiškas mokymas(is) leidžia mokiniams įsivaizduoti, koks galėtų būti pasaulis ir suteikia jiems pasitikėjimo savimi, kad patys imtųsi teigiamų pokyčių.
Kūrybiškai spręsti mokymosi problemas 2 f klasei atsirado galimybė, kai „Santaros“ gimnazija buvo pakviesta dalyvauti „Kūrybinių partnerysčių“ programoje.
Apie „Kūrybinių partnerysčių programą“
Projekto „Kūrybinės partnerystės” metu Lietuvoje bus įgyvendinta tarptautinio pripažinimo susilaukusi „Kūrybinių partnerysčių” programa, sukurta Jungtinėje Karalystėje. Programa „Kūrybinės partnerystės“ sukuria sąlygas bendradarbiauti mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams. Šio bendradarbiavimo tikslas- ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis bei pasiruošti sėkmingai veikti šiuolaikinėje visuomenėje. Programa „Kūrybinės partnerystės“ leis jos dalyviams geriau suvokti, kaip kūrybiškas mokymas(is) gali sustiprinti mokyklos bendrojo ugdymo procesus.
„Kūrybinių partnerysčių” programą šiuo metu bando pritaikyti net kelios šalys. Lietuvos atveju pirmą kartą bus bandoma šią programą įgyvendinti nacionaliniu mastu. 2011–2014 metais Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte dalyvaus apie 100 mokyklų, iš viso bus įgyvendinta daugiau nei 200 unikalių kūrybiško mokymo(si) projektų. Numatoma, kad kūrybiniuose mokymo(si) projektuose dalyvaus apie 4000 mokinių.
Kauno „Santaros“ gimnazija - tyrinėjanti mokykla 2011 – 2012 metais, o 2f – tyrinėjanti klasė
2011-2014 metais dalyvaudamos „Kūrybinių partnerysčių programoje“  mokyklos  galės tapti TYRINĖJANČIOMIS  ir POKYČIŲ mokyklomis.
Tyrinėjančios mokyklos įgyvendins nedidelės apimties kūrybiško mokymo(si) projektus, kuriais bus siekiama pokyčių vienoje mokyklos klasėje ar mokyklos numatytoje tikslinėje moksleivių grupėje.

Pokyčių mokyklomis bus kviečiamos tapti mokyklos, sėkmingai įgyvendinusios tyrinėjančios mokyklos programą ir pasiryžusios siekti esminių pokyčių, rengiant visą mokyklos bendruomenę įtraukiančius projektus.
Kūrybiški mokytojai
Į mokyklas atvyks kūrybos agentai ir kūrėjai.

Kūrybos agentai- tai kūrybinio sektoriaus atstovai, specialiai paruošti atlikti tarpininkų tarp mokyklos ir kūrybinio sektoriaus vaidmenį. Kūrybos agentas, pasitelkdamas savo profesinius įgūdžius ir kūrybinio sektoriaus išmanymą, padės mokyklai įvardinti savo poreikius kūrybiško mokymosi srityje, išvystyti ir įgyvendinti kūrybiško mokymo(si) projektą, analizuoti ir įvertinti patirto proceso rezultatus.

Kuriantys praktikai, arba kūrėjai – tai kūrybinio sektoriaus (architektūros, dizaino, kino ir videomeno, literatūros, leidybos, mokslo, vaizduojamojo meno, taikomojo meno, muzikos, programinės įrangos ir IT, media paslaugų, scenos menų ir kt.) atstovai, užsiimantys kūrybine veikla. Kūrėjai pasiruošę dirbt su mokiniais kelis mėnesius ir spręst ugdymo problemas, įgyvendint kūrybiško mokymosi projektą.
SĖKMĖS ĮGYVENDINANT KŪRYBINIUS SUMANYMUS
Lankytojai:922
Reitingas: (12 vertintojai)
Sukūrimo data:01/28/12
Paskutinieji pakeitimai:01/28/12
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 SANTARA Perjungti į Bibliotekos lygmenį